Lise 9 ve 10.sınıflarımıza kontenjanlar dahilinde, sınavla sınırlı sayıda öğrenci kabul edilecektir.

Ön kayıt başvurusu yapan aday öğrenciler “TED Okulları Giriş Sınavı”na katılacaktır. Belirlenen barajı geçenler arasından başvuru önceliğine göre aday öğrenciler PDR uzmanlarınca görüşmeye alınacaktır. Giriş Sınavına başvuru yapan aday öğrenciler, 18 Mart 2018, Pazar günü yapılacak olan TED İzmir Koleji Lise Giriş Sınavına katılacaktır. Sınavı ve mülakatı olumlu sonuçlanan öğrenci velisinin belirlenen süre içerisinde kesin kayıt işlemlerini yapması ile kayıt süreci tamamlanmış olacaktır.

 

TED İzmir Koleji Lise Giriş Sınavı TED Genel Merkezi tarafından hazırlanmaktadır. TED Okulları Giriş Sınavına 2017-2018 öğretim yılında 8 ve 9.sınıf seviyelerinde öğrenim gören öğrenciler girebilir.

* Öğrenci Giriş Sınavı, TED Genel Merkezi tarafından Türkçe, Matematik, Bilim ve İngilizce olmak üzere üç temel disiplinde uygulanmaktadır.
* Sınava girmek isteyen öğrencilerin velilerinin Okulumuza gelerek şahsen veya online kayıt formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.
* Öğrenci giriş sınavı 18 Mart 2018, Pazar günü saat 10.00’da (gerekli hallerde ikinci oturum 13.30’da) okulumuzda yapılacaktır.  Sınavdan 3 gün önce adaylar sınav giriş belgelerini okulumuzun internet adresinden TC kimlik numaraları ile online alabileceklerdir.
* Sınavda yer alan sorular, Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda öğrencilerin edinmesi beklenen becerileri ölçmeye yöneliktir.
* Sınıf düzeylerine göre soru sayıları ve sınav süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

2018-2019 Yılında Okuyacağı Sınıf DİSİPLİNLER TOPLAMSORU 

SAYISI

SINAV SÜRESİ
TÜRKÇE MATEMATİK BİLİM (Fen+Sosyal) İNGİLİZCE
9. Sınıf 20 20 20 20 80 100 dk.

9. Sınıfta öğrenim görecek öğrenciler için İngilizce sınavı, öğrencinin seviyesini değerlendirmek amacıyla kullanılacaktır. Puan hesaplamada kullanılmayacaktır.

2018-2019 Yılında Okuyacağı Sınıf DİSİPLİNLER TOPLAMSORU 

SAYISI

SINAV SÜRESİ
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLER İNGİLİZCE
10. Sınıf 20 20 20 20 20 100 120

10. sınıfta öğrenim görecek öğrenciler için İngilizce testi okula kayıt için ön koşul niteliğindedir. İngilizce testinde başarı düzeyi %60’ın altında olan öğrenciler diğer testlerde başarılı olsalar dahi, okula kayıt yaptırma hakkı kazanamayacaktır. Diğer dersler (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler) için hesaplanacak barajı geçen ve İngilizce testinde %60 ve üzerinde başarı gösteren öğrencilere Genel Merkez tarafından okullara gönderilecek ikinci bir İngilizce sınavı uygulanacaktır. Bu İngilizce sınavında dört becerinin (konuşma, okuma, dinleme, yazma) her birinde en az B1 düzeyinde puana sahip öğrenciler okula kayıt hakkı kazanacaktır.

TED Okullarından Nakil

Başka bir TED Okulunda öğrenim görmekte olup, TED İzmir Koleji’ne geçiş yapmayı isteyen öğrenci, ilgili sınıf düzeyinde boş kontenjan olması halinde öncelikli olarak kayıt edilir.

Kesin Kayıt İşlemleri

* Kayıt formu ve sözleşmesi (matbu, okul tarafından verilecek)
* Öğrencinin ve velinin nüfus cüzdan fotokopisi
* Anne baba ayrı ise öğrencinin velayetini gösterir mahkeme tutanağı örneği