Genel Bilgiler – TED İZMİR KOLEJİ

Genel Bilgiler

Ortaokulumuzda öğrencilerin bireysel farklılıkları değerlendirilir ve uygulanan yöntem ve tekniklerle tüm öğrencilerin ele alınan konuları en üst düzeyde öğrenmesi sağlanır. Kendi alanlarında yetkin ve deneyimli öğretmenlerin rehberliğinde yapılan “öğrenci merkezli’’ eğitimle öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmeleri sağlanır. Her ünitenin belli bölümlerinde ve ünite sonlarında uygulanan konu izleme sınavlarıyla öğrencilerin öğrenme eksikleri saptanır. Değerlendirme sonuçlarına göre tespit edilen eksik öğrenmeleri tamamlayıcı çalışmalar yapılır. 

 

Okulumuzda her sınıf düzeyindeki öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimini takip eden bir danışman öğretmeni vardır. Danışman öğretmen sadece öğrenci ile değil aynı zamanda veliler ile de iş birliği içinde çalışır. Öğrenciler sadece nota dayalı ölçme araçları ile değerlendirilmezler aynı zamanda, sürece dayalı-alternatif ölçme araçları da kullanılır.

 

Rubrikler (öğrenci ve öğretmenler tarafından ortak olarak belirlenen kriterler çizelgesi) öğrencinin olumlu davranışlarını ve öğrenmenin önemine ilişkin farkındalık düzeyinin artmasına yardımcı olduğu gibi bireyin kendini daha iyi tanımasına da yardımcı olunur. 

 

Ortaokulumuzda, MEB İngilizce Eğitim Programının çerçevesinde, TED Okullarına özgü “TED İngilizce Eğitim Programı” uygulanır. Bu doğrultuda, Türk ve Yabancı öğretmenler tarafından verilen İngilizce dil eğitiminde, öğrencilerin dilsel ve eleştirel düşünme becerileri Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı doğrultusunda geliştirilir.

 

Dil edinimi sarmal bir yapıdadır ve basamak basamak ilerler. Temel dil becerilerini edinmiş olan öğrenciler aşamalı olarak bu yetilerini geliştirirler. Yabanci dil programımızda dört dil becerisine; Listening (Dinleme), Spoken Interaction (Karşılıklı Konuşma), Spoken Production (Konuşma), Reading (Okuma) ve Writing (Yazma) eşit ağırlık verilir. Müfredat programımızda dört dil becerisinin farklı alanlardaki alt kazanımlarına da yer verilmektedir. Grammar (Dilbilgisi) eğitimi lise seviyesine gelene kadar ayrıştırılmadan, diğer becerilerin bir parçası olarak verilir. Okulumuzda öğrencilerimiz, ihtiyaç duyduklarında öğretmenleri tarafından bire bir çalışmalarla desteklenir. 

 

Derslerde uluslararası yayınların yanında, TED’e özgü basılı ve görsel materyaller de kullanılır. Aynı zamanda “Critical Thinking” (Eleştirel Düşünme Becerisi), ”Communication” (İletişim Becerisi), “Collaboration” (İşbirliği Becerisi) ve “Creativity” (Yaratıcı Düşünme Becerisi) gibi 21. yüzyıl becerileri de programımızla bütünleştirilmiştir. Ayrıca öğrencilerin uluslararası geçerliliği olan sertifikaları (TOEFL Primary&Junior) almaları da hedeflenir. 

 

İkinci yabancı dil olarak İspanyolca, Almanca ve Fransızca eğitimi verilir. Okulumuzda İkinci yabancı dil derslerinin ortak ve öncelikli hedefi öğrencilerimize öğrendikleri dili, kültürü ve coğrafyası, insanları ile birlikte bir bütün olarak sevdirmek, onlarda ikinci bir yabancı dil öğrenmenin gereksinimi, duyarlılığı ve bilincini oluşturmaktır. İkinci yabancı dil derslerinde öğrencilerimize çeşitli ve farklılaştırılmış teknik ve yöntemlerle dilbilgisi, okuma, yazma ve konuşma becerilerini bir bütün olarak sunulmaktadır. 


Ansolon