TED İzmir Koleji – TED İZMİR KOLEJİ

TED İzmir Koleji

Türkiye’nin en köklü sivil inisiyatifi olarak 1928 yılından beri faaliyet gösteren Türk Eğitim Derneği’nin ülkemizde oluşturduğu eğitim zincirinin halkalarından biri de TED İzmir Koleji’dir. TED Genel Merkezi ve MN Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri A.Ş.’nin iş birliği, okulumuz 2014-2015 yılında hizmete girmiştir.

TED İzmir Koleji’nde;

 • Anasınıfları,
 • İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar,
 • Ortaokulda 5, 6,7 ve 8.sınıflar,
 • Lisede ise Hazırlık, 9 ve 10. sınıflar bulunmaktadır.

2019 – 2020 eğitim öğretim yılında 11. sınıflarımızda, sonraki yıllarda da kademeli olarak her sınıf düzeyinde eğitim verilmeye devam edilecektir

Türk Eğitim Derneği – 90 Yıllık Çınar ve 38 Meşale

Türkiye’nin modernleşmesi için eğitimin vazgeçilmez önemine inanmış olan Büyük Önder Atatürk, 1 Kasım 1925’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimde hedeflenen seviyeye ulaşmak için özel girişimin çalışmalarına ihtiyaç olduğunu dile getirmiş ve topluma çağrıda bulunmuştur. Türk Eğitim Derneği, bu temel vizyon doğrultusunda, Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadroların öncülüğünde 31 Ocak 1928 tarihinde doğmuş ve 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamuya Yararlı Dernek statüsü edinmiştir. İlk adı “Türk Maarif Cemiyeti” olan Derneğimiz, 1946 yılından itibaren, “Türk Eğitim Derneği” adı altında çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Dernek Tüzüğü’nün 2. maddesinde de ifade edildiği üzere, “Cumhurbaşkanı, Türk Eğitim Derneği’nin yüksek koruyucusudur.” Derneğimiz, öncelikle köklü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulduğu günden beri eğitim alanında faaliyet göstermekte olup, aynı zamanda yeterli maddi olanağa sahip olmayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarının eğitimlerini desteklemekte ve Türk eğitim hayatına maddi ve bilimsel katkılar sağlamaktadır.

Türk Eğitim Derneği tanıtım kataloğuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Vizyon

Seçkin bir sivil toplum örgütü olarak Türk Eğitim Derneği, eğitim alanında sivil insiyatifin etkinleştirilmesini, okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm boyutlarda yaptığı eğitim çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmeyi, uygarlık değerlerini koruma ve geliştirme çabasında etkin rol oynamayı hedefleyen çağdaş ve ilerici bir vizyona sahiptir.

Misyon

 • Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmak ve öğrencilerin barınmalarını sağlamak amacıyla yurtlar açmak.
 • Açtığı okullarda yüksek nitelikli öðrenciler yetiştirmek.
 • Maddi imkânları yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek, onlara eğitimlerine devam etme olanağı tanımak.
 • Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmak.
 • Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirmek.
 • Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak.

Eğitim Anlayışı

 • Atatürk İlke ve Devrimlerinin amaçları doğrultusunda,
 • Ulusal ve evrensel kültürü sentezlemiş,
 • Bilgiyi üretime dönüştürebilen,
 • Kendi bireysel öğrenme farklılıklarının bilincinde ve yaşamboyu öğrenebilen,
 • En az iki yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanabilen,
 • Toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,
 • Demokrat, empati kuran ve farklılıklara saygılı,
 • Yüksek ahlaklı,
 • Mutlu,
 • Dünya vatandaşı bireyler yetiştirmektir.

TED İzmir Koleji

Türk Eğitim Derneği’nin misyon ve vizyonuna sadık kalarak öğrencilerini 21. yüzyılın ihtiyaç duyduğu insan profiline uygun yetiştirmeyi hedefler. Bu bağlamda öğrencilerini; sorgulayan, araştıran, yaratıcı, ulusal ve uluslararası platformlarda ifade gücü yüksek, özgüven sahibi bireyler olarak topluma kazandırmayı ilke edinmiştir.

Bu anlayışla yola çıkan TED İzmir Koleji, öğrencilerini,

Atatürk İlke ve Devrimlerinin doğrultusunda,

 • Yüksek ahlaklı, çağdaş ve etik değerlere sahip
 • Ulusal ve evrensel kültürü sentezlemiş,
 • Bilgiyi üretime dönüştürebilen,
 • Kendi bireysel öğrenme farklılıklarının bilincinde ve yaşamboyu öğrenebilen,
 • Anadilinde ve dünya dillerinden en az ikisinde kendini rahatça ifade edebilen
 • Toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,
 • Demokrat, empati kuran ve farklılıklara saygılı,
 • Bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında da donanımlı olan bireyler olarak yetiştirmektedir.
 • Mutlu,
 • Dünya vatandaşı bireyler yetiştirmektir.

 


Ansolon