Genel Bilgiler – TED İZMİR KOLEJİ

Genel Bilgiler

TED İzmir Koleji İlkokulu’nda Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına, ilkelerine ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü öğretim programlarına uygun olarak:

- Atatürk ilke ve devrimleri ışığında yakın Türk Tarihi ve Kültürü başta olmak üzere evrensel değerleri öğretmek,

- Dünyanın her yerinde kolaylıkla yaşayabilecekleri birer “Dünya Vatandaşı’ olabilmeleri için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak,
- İlgi ve yetenekleri yönünde geliştirerek toplumsal yaşama ve ortaöğretim programlarına hazırlamak,

- Estetik algı eğitimi, görsel sanatlar, çalgı aleti ve spor çalışmaları ile hümanizm başta olmak üzere, toplum olma bilinci, işbirliği, yardımlaşma, dayanışma ve birlikte hareket edebilme gibi üstün değerleri yaratmak temel amacımızdır.

Eğitim felsefemiz gereği demokratik ve çağdaş öğrenme ortamları yaratarak öğrencilerimizin bireysel öğrenmelerinin yanı sıra takım çalışmalarına yatkın, sorumluluk bilinci gelişmiş, çevresiyle etkin iletişim kurabilen, meraklı, sorgulayan ve bilinçli bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

İlkokul biriminde; “Farklılaştırılmış Öğretim Strateji”lerine uygun olarak hazırlanmış sınıflar, branş atölyeleri, fen ve teknoloji laboratuvarı, bilişim teknolojileri laboratuvarı, kütüphane, yüzme havuzu, kulüp odaları, jimnastik salonu, spor salonu, konferans salonu bulunmaktadır.

Ansolon