Ortaokul PDR Çalışmalarımız

Ortaokul kademesinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; öğrencinin arkadaşlık ilişkisi kurma ve geliştirme, karar verme, sorumluluk alma ve çatışma çözme gibi yaşam becerileri kazanması, ergenlik dönemindeki değişimlere uyum sağlaması, kendine uygun öğrenme yöntemleri doğrultusunda çalışma becerileri geliştirmesi, ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri ile güçlü ve zayıf yönlerini fark ederek kariyer hedefleri doğrultusunda üst öğrenim kurumlarına yönelmesi amacıyla yürütülür.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

-Oryantasyon Çalışmaları: Okula uyum çalışmaları her yılın başında yeni öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilmektedir.

Öğrenciyi Tanıma Çalışmaları

-Envanterler: Öğrencilerimizin pek çok yönden kendilerini tanımaları için yapılan çalışmalardır.

Öğrenme Stilleri Envanteri, Çalışma Davranışını Değerlendirme Envanteri, Sınav Kaygısı Envanteri uygulanan envanterler arasındadır.

-Bireysel Görüşmeler: Öğrencimizi hem daha yakından tanımak hem de arkadaşlık ilişkileri, ders çalışma yöntemleri, sınav kaygısı ve sınava hazırlanma teknikleri, zaman yönetimi, motivasyon, çatışma ve çözümleri , akran baskısı ile baş edebilme konusunda bireysel destek verilmektedir.

Rehberlik Dersleri: Belirli aralıklar ile PDR uzmanları tarafından gerçekleştirilen;

- Ergenlik Dönemi

- Verimli Ders Çalışma Teknikleri

- Sınav Kaygısı ve Motivasyon

- Bağımlılığı Önleme gibi konuları kapsayan derslerdir.

Merkezi Sınavlara Hazırlık Çalışmaları:

Sınav süreciyle ilgili bilgilendirmeler, akademik gelişim takibi yapılarak öğrencilerin sınavlara bilinçli bir şekilde hazırlanmasına destek olunmakta, uygulanan Danışmanlık Sistemi ile öğrenciler çok daha yakından takip edilebilmektedir.

Veliye Yönelik Çalışmalar

-Bireysel Görüşmeler: Aile içi iletişim, sınırlar, ebeveyn ve ergen iletişimi akademik konular

-Veli Bültenleri: İhtiyaca göre hazırlanan veli bilgilendirme bültenleri

-Uzman konukların katılımıyla SOHBETED etkinlikleri

-Merkezi sınavlarla ilgili bilgilendirmeler