Okul Müdürlerimizin Mesajları – TED İZMİR KOLEJİ

Okul Müdürlerimizin Mesajları

Sevgili Kolejliler,

Lise yılları, hayata açılan yolda son çocukluk, ilk gençlik yılları olarak damga vurur anılarımıza. Gençliğimizin en tatlı anlarını paylaşırız lise arkadaşlarımızla ve öğretmenlerimizle. Bir yandan da zorlu bir sınava hazırlanır ve geleceğimizi şekillendiren en önemli kararları alırız lise sıralarında.

İşte bu nedenle hem zorlu hem de son derece keyifli, unutulmaz bir dönemdir lise.

Sevgili Hazırlık ve 9. Sınıf öğrencilerimiz! Liseye hoş geldiniz! Bu yıl, TED İzmir Koleji’nin, Türk Eğitim Derneği’nin birer ferdi olarak bir yandan akademik olarak sizleri bekleyen süreçlere en donanımlı şekilde hazırlanacak, diğer yandan sosyal, sanatsal ve sportif anlamda kendinizi tanıma ve gerçekleştirme yolunda çok önemli adımlar atacaksınız.

Sevgili 10. Sınıf öğrencilerimiz! Sizleri bir yıl daha büyümüş, kendini çok daha iyi tanıyan, akademik anlamda güçlü bireyler olarak okulda tekrar görmek için sabırsızlanıyor, geleceğinizle ilgili çok önemli bir karara imza atacağınız ve üniversitede okumak istediğiniz alanı seçeceğiniz bu yıl, bu yolda birlikte çok yoğun çalışacağımızın altını çiziyoruz.

Sevgili 11. Sınıf öğrencilerimiz! Zaman hızla geçiyor ve sınav senesine doğu yaklaşıyoruz. Sizlerle bir yandan bir sonraki senenin kurgusu ve akademik alt yapısını oluşturacak, bir yandan da yaşamınızla ilgili çok önemli kararları almanıza destek olacağız.

Sevgili 12. Sınıf öğrencilerimiz! Yoğun ama bir o kadar da keyifli bir yıla başlamanın heyecanıyla, gerek yurt içi, gerek yurt dışı tüm süreçlerinizde sonuna kadar yanınızda olacağız. Kiminiz dört kiminiz beş yıl önce girdiğiniz TED İzmir Koleji Lisesi’nin kapısından, bu yılın sonunda “fikri hür, vicdanı hür” gençler olarak mezun olacak, üniversitelerinize uğurlanacaksınız. Heyecanla bekliyoruz sizleri.

Sevgili Kolejliler!

Okul sadece akademik eğitim verilen bir alan değil insanın yaşamını, kişiliğini, bakış açışını, varlığını derinden etkileyen bir kurumdur. Ne mutlu bizlere ki 1928 yılından beri var olan, doksan dört yıllık köklü bir sivil toplum örgütünün parçasıyız. Yaşamı anlamlı kılmaya yönelik çalışmalarıyla, eğitime verdiği büyük katkılarla, doksan dört yıldır büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün açmış olduğu yolda ilerleyen ve bu bağlamda açmış olduğu okullarda esas olarak “fikri hür, vicdanı hür” gençler yetiştirmeyi hedefleyen bir kurumun üyesi olarak, size emanet edilen değerleri korumayı bir borç bilmeyi asla unutmayın!

Gelecek sizlerle şekillenecek!

Sevgiyle,

Berna Kurtuluş
TED İzmir Koleji Anadolu Lisesi Müdürü

 


 

İnsanın en değerli varlık, sevgini en hünerli güç, bilginin en yenilmez kuvvet, emeğin en yüce değer, eğitimin en vazgeçilmez katkı olduğuna inanan ve güzelliklerin çocuklarımızı sevmekle başladığını bilen TED ailesinin tüm bireyleri olarak yeni eğitim öğretim yılına başlamaktan mutluluk duyuyoruz.
“Geleceği tahmin eden değil, geleceği değiştirecek nesilleri yetiştirme” vizyonu ile, çağdaş, bilimsel ve evrensel değerlere dayalı, köklü kültüre sahip büyük bir kurumda eğitimci olarak görev almaktan gurur duyuyor ve bu çatının altında çocuklarımızın güzelliklerini hep birlikte paylaşacak olmanın heyecanını yaşıyorum.

Bugünün öğrenenlerinin yarının liderleri olduğuna inanan TED Okulları, “eğitimin öğrenen için, eğitimin gelecek için, eğitimin eğitim için” yapıldığı nitelikli bir eğitim olanağını çocuklarımıza her durumda sunabilme donanımına sahip bir kurum olma ayrıcalığını taşımakta.

Çocuklarımızın akademik gelişimleri yetkinlik düzeyine taşınarak, onların sadece bilgiyi alan değil; bilgiden beceriye, beceriden yetkinliğe ulaşmalarını sağlayacak okul öncesinden üniversiteye kadar olan eğitim yolculuklarının tüm basamaklarında güçlü bir akademik kadro ve güçlü bir akademik programla desteklenmekte.

Akademik gelişim kadar vaz geçilmez olan bireysel becerileri her yaş düzeyinin gerektirdiği içeriklerle geliştirilmekte ve çocuklarımızın özgüvenli, sosyal uyumu yüksek, iletişim becerileri gelişmiş, kendisine, çevresine, topluma ve dünyaya yarar sağlayabilecek bilinç düzeyine ulaşmış bireyler olarak yetişmeleri için gerekli eğitim programları ile büyümelerine rehberlik edilmekte.

Geleceğimiz olan çocuklarımızın her durumda en iyi eğitimi almalarının vicdani sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz.
Bu bilinçle öğrencilerimizin her birinin parmak izleri kadar benzersiz olduklarının farkında olarak;

  • Meraklı, araştıran, sorgulayan, çözüm üretebilen
  • Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş
  • Yaratıcı, yenilikçi, eleştirel düşünme becerisine sahip
  • İnsan ilişkileri kuvvetli
  • Anadili ile birlikte gelişen yabancı dil becerisine sahip
  • Globalleşen dünyanın ihtiyacı olan 21.yüz yıl becerilerini taşıyan
  • Evrensel değerlere sahip olan, öz farkındalığı ve öz disiplini yüksek
  • Ulusal ve uluslararası kültürel değerleri bilen ve saygı duyan
  • Bilim, matematik sanat ve spor alanlarında yetkinlikleri yüksek

Bireyler olarak yetişmelerini sağlayan eğitim öğretim uygulamaları ile öğrencilerimizi eşleştirmekteyiz.

“Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan… Değişime en çok uyum sağlayabilendir, hayatta kalan”

Dünya çapında pek çok değişimin yaşandığı günümüzde, bu değişimlerin gelecekte de devam edebileceği bilinciyle; değişime ayak uydurabilen hatta değişimleri öngörerek ve de yeni durumlar için stratejik planlar oluşturabilecek bireyler yetiştirecek programlarla öğrencilerimizin eğitim öğretimlerini sürdürmekteyiz.
Teknolojiye doğan çocuklarımızın bilim ve teknoloji ile evrensel değerleri bütünleştirdikleri, değişime ayak uydurma becerileri yüksek, çağdaş, akılcı ve üretken oldukları, Atatürk İlke ve İnkılaplarına ve ülkelerinin değerlerine sahip çıktıkları, dünya değerlerini tanıyıp bilerek ve saygı duydukları, dünya liderleri olarak yetişecekleri eğitim yolculuklarında nice başarıları hep birlikte kutlamak dileklerimle.

Sema BAYRAM
TED İzmir Koleji Ortaokul Müdürü

 


 

TED Koleji; öğrencilerin kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı yakından uzağa doğru keşfetmelerine teşvik eden, çok yönlü gelişimlerini destekleyen, araştırma, gözlem ve inceleme yapabildikleri, birlikte öğrendikleri, güvende ve mutlu hissettikleri, severek geldikleri bir öğrenme ortamıdır.

Okulumuz; okulun her noktasını öğrenme alanı olarak kullanan, bilimsel düşünen, özgüven ve öz yönetimi yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefler ve öğrencilerimize iş birliği, problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri kazandırır. Öğrencilerimizi doğayı korumaya ve farklı alanlarda topluma hizmet etmeye teşvik ederiz.

Okulumuzda, her çocuğun özel olduğu bilinci ile bireysel farklılıkların dikkate alındığı, öğrenci merkezli, dinamik ve yenilikçi bir eğitim- öğretim anlayışı esastır.

Okulumuz, TED’e özgü geliştirilmiş programlar ile uluslararası uygulamaların bütünleştirildiği, güçlü bir akademik program ile zengin ders dışı etkinlikler programı sunarak, öğrencilerimize kendilerini akademik, sosyal, fiziksel, duygusal olarak geliştirebilecekleri fırsatlar ve deneyimler sunar. Sanat, bilim ve spor alanlarındaki programlarla, öğrencilerimizin kendi yeteneklerini tanımalarına, dengeli ve sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlarız.

Okulumuzda; P4C, Değerler eğitimi ve Pozitif davranış modeli ile öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenmeye, davranışlarının sorumluluğunu almaya, farklılıklara saygılı olmaya, toplumsal ve evrensel sorunların farkında olmaya ve bu sorunlara çözüm üretmeye yönlendiririz. Orman okulu projesi, Permakültür çalışmaları gibi farklı birçok programla destekler, öğrencilerimizi doğayı korumaya ve farklı alanlarda topluma hizmet etmeye teşvik ederiz.

TED Koleji öğrencilerine eğlenerek, etkili öğrenme ortamları ve kendilerini tanıma fırsatları sunar.

Hale Handan Coşkun
TED İzmir Koleji Anaokul-İlkokul Müdürü

 

Atatürk

Ansolon