Okul Öncesi PDR Çalışmalarımız

Okul öncesi dönemde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; çocuğun kendini tanıması, sosyalleşmesi, özgüven geliştirmesi, sınırlarını keşfetmesi, okula uyum sağlaması, okula ve öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirmesi, yetenek ve ilgi alanları hakkında farkındalık kazanması amacıyla yürütülür.

Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalar

Oryantasyon çalışmaları: Okul kavramıyla ilk kez tanışan öğrencilerimiz için gelişim düzeylerine uygun uyum etkinlikleri planlanmaktadır.

Tanımaya yönelik çalışmalar: Gerek bireysel çalışmalarla gerek sınıf içi ekinlik ve gözlemlerle öğrencileri tanımaya yönelik yapılan çalışmalar.

Değerler Eğitimi: Öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişiminin desteklenmesi ve insani yönünün güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yılda iki farklı değerle ilgili çalışmalar yürütülmekte, çeşitli etkinlikler, oyunlar, sunumlarla içselleştirmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Mahremiyet Eğitimi : Çocukların gelişim sürecinde kendisinin, vücudunun ve özel alanlarının hem kendisinin hem de diğer insanların sınırlarının farkına varması amacıyla yapılan çalışmadır.

Bireysel öğrenci görüşmeleri: Öğrencilerimizi daha yakından tanımak amacıyla ve ihtiyaç duyulan konularda gerçekleştirilen görüşmelerdir.

İlkokula hazır bulunuşluk değerlendirmeleri: Öğrencilerin fiziksel gelişim (büyük kas i ince motor kas gelişimi), sosyal - duygusal gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi ve öz bakım becerileri açısından değerlendirilmesidir.

Velilerimize Yönelik Çalışmalar

Oryantasyon: Okul sürecinde öğrencilerimizi ve velilerimizi bekleyen süreç ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmelerdir.

Bireysel görüşmeler: Öğrencilerimizi tanımaya yönelik okul -aile bütünlüğünde öğrencinin gelişimini takip ettiğimiz ve desteklediğimiz görüşmelerdir.

Veli Bilgilendirme Bültenleri: Gelişim Dönemi Özellikleri, Teknoloji Kullanımı vb konularda hazırlanan bilgilendirme bültenleridir.

SOHBETED: Uzman konuklarla ihtiyaç duyulan konularda gerçekleştirilen etkinliklerdir.