PDR’den Bakış – TED İZMİR KOLEJİ

PDR’den Bakış

Okul öncesi rehberlik servisinin amacı; öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak ve kendini tanıyan, iletişim becerileri yüksek, çevresine duyarlı, mutlu bireyler olmalarına katkıda bulunmaktır. Bu anlamda, öğrencilerimizi sosyal ve duygusal açıdan en iyi şekilde ilköğretime ve hayata hazırlanmalarında gerekli psikolojik desteği sağlamaktır.

Okul öncesi bölümümüzde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, öğrenciye yönelik ve aileye yönelik rehberlik olarak iki şekilde yapılmaktadır. Öğrenciye yönelik rehberlikte öğrenci ile bireysel görüşmelerin yanı sıra öğrencinin okula uyum ve adaptasyon süreçleri, okulda veya okul dışındaki tutum ve davranışları, çocuğun ilgi ve yetenekleri, ilkokula hazırbulunuşluk çalışmaları, değerler eğitimine yönelik uygulamalar yapılmaktadır.

Aileye yönelik rehberlikte ise veli ile sık sık bireysel görüşmeler yapılarak öğrencinin sosyal ve duygusal durumu, sınıftaki tutum ve davranışları, arkadaşlık ilişkileri ile ilgili ya da çocuğu etkileyeceği düşünülen sorunlara yönelik gözlemler paylaşılıp, gerektiği takdirde yönlendirme yapılmaktadır. Ayrıca, velilere yönelik seminerlerle çeşitli konularda velileri bilgilendirerek çocuklarını psikolojik açıdan daha rahat anlayabilmeleri amaçlanmaktadır.

Ansolon