Genel Bilgiler

Eğitim programımız; öğrencilerin bireyselliklerini ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri, duygusal ve zihinsel potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlamayı, ayrıca onları duygusal, zihinsel ve sosyal açıdan ilköğretime hazırlamayı amaçlamaktadır. “Aktif Öğrenme Modeli” ile MEB’nın Okulöncesi Eğitim Programı” ve TED Bilim Kurulu’nun denetiminde hazırlanan özgün “Karma Model” uygulanmaktadır. Esneklik ilkesini benimseyen, yeniliklere açık, yaratıcı düşünmeyi destekleyen, problem çözme becerilerine dayanan, neden – sonuç ilişkilerini kullanarak karar verme becerisini geliştiren bir yaklaşım kullanılmaktadır. Okulumuzda izlediğimiz eğitim programları, geçici yeniliklerle değil, alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyerek, kültürel özelliklerimizle örtüştürerek, öğrencilerimizin gelişim süreçleri ve bireysel özellikleri göz önünde bulundurularak harmanlanmaya özen gösterilmektedir. Bireysel özellikler öğrencilerin kendilerine özgü büyüme ve gelişme eğrilerini, öğrenme stillerini, kişilik özelliklerini, ailenin tutumlarını ve çevresel yaklaşımları kapsayan bir bütündür.

Bu görüşlerden hareketle “Değerler Eğitimi”, “Proje Uygulamaları”, “Aile Katılım Etkinlikleri” gibi çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Branş etkinliklerimiz; İngilizce, Okul Öncesi Felsefe, Beden Eğitimi, Yüzme, Görsel Sanatlar, Music and  movement, Bilişim Teknolojileri, Yoga ,  Ritimden Bedene ve Satranç ’tan oluşmaktadır. Yabancı dil kazanım etkinlikleri, programımızın önemli bir bölümünü kapsamaktadır.

Dil Eğitimi ile öğrencilerin İngilizce’yi diğer etkinliklerde de kullanmalarını ve duyarak içselleştirmelerini sağlamaktır. Her dönemin sonunda öğrencilerin, dönemden seçki etkinlikleri velilerine Türkçe ve İngilizce olarak sundukları portfolyo değerlendirmesi, ara dönemlerde öğrenci gelişimlerini gösteren ara karneler ve dönem ve yıl sonlarında branş öğretmenlerinin de doldurdukları gelişim raporları verilmektedir.


Ansolon