İlkokul kademesinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; öğrencinin okula uyum sağlaması, eğitim ortamlarına ve öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirmesi, öğrenmeyi öğrenme ve öğrendiklerini aktarmaya yönelik bilişsel beceriler kazanması, kendini tanıması, özgüven geliştirmesi, duyguları tanıma ve ifade etme, arkadaş edinme, problem çözme gibi becerileri kazanması amacıyla yürütülür.

Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalar

Oryantasyon çalışmaları: Okulumuza yeni başlayan öğrencilerimizin uyumunu kolaylaştırmak amacıyla her yılın başında gerçekleştirilmektedir.

Tanımaya yönelik çalışmalar - Gerek bireysel çalışmalarla gerek sınıf içi ekinlik ve gözlemlerle öğrencileri tanımaya yönelik yapılan çalışmalar.

Değerler Eğitimi : Öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişiminin desteklenmesi ve insani yönünün güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yılda iki farklı değerle ilgili çalışmalar yürütülmekte, çeşitli etkinlikler, oyunlar, sunumlarla içselleştirmesi sağlanmaya çalışılmakta ve değerler panosunda sergilenmektedir.

Mahremiyet Eğitimi: Çocukların gelişim sürecinde kendisinin , vücudunun ve özel alanlarının hem kendisinin hem de diğer insanların sınırlarının farkına varması amacıyla yapılan çalışmadır.

Bireysel öğrenci görüşmeleri: Öğrencilerimizi daha yakından tanımak amacıyla ve ihtiyaç duyulan konularda gerçekleştirilen görüşmelerdir.

Envanterler: Beier Cümle Tamamlama Testi, Öğrenci Tanıma Formu, Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği, Öğrenme Stilleri Envanteri, CAS Uygulaması

Velilerimize Yönelik Çalışmalar

Oryantasyon: Okul sürecinde öğrencilerimizi ve velilerimizi bekleyen süreç ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmelerdir.

Bireysel görüşmeler: Öğrencilerimizi tanımaya yönelik okul -aile bütünlüğünde öğrencinin gelişimini takip ettiğimiz ve desteklediğimiz görüşmelerdir.

Veli Bilgilendirme Bültenleri: Gelişim Dönemi Özellikleri, Teknoloji Kullanımı vb konularda hazırlanan bilgilendirme bültenleridir.

SOHBETED: Uzman konuklarla ihtiyaç duyulan konularda gerçekleştirilen etkinlikleridir.