PDR’den Bakış – TED İZMİR KOLEJİ

PDR’den Bakış

İlkokul rehberlik servisinin amacı; öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri sorun haline gelmeden çözmelerine yardımcı olmak ve kendini tanıyan, iletişim becerileri yüksek, çevresine duyarlı, mutlu bireyler olmalarına katkıda bulunmaktır. Bu anlamda öğrencilerimizin sosyal ve duygusal açıdan en iyi şekilde hayata hazırlanmalarında gerekli psikolojik desteği sağlamak amaçlanmaktadır.

Rehberlik servisi tarafından öğrenci ile yapılan bireysel görüşmelerin yanı sıra onların okula uyum ve adaptasyon süreçleri, okuldaki tutum ve davranışları, ilgi ve yetenekleri ve değerler eğitimine yönelik uygulamalar yapılmaktadır. Öğrenciyi düzenli takip edebilmek amacıyla farklı derslerde sınıf içi gözlemler yapılmakta ve öğretmenlerle öğrenciler hakkında bilgi alışverişinin sağlandığı haftalık toplantılar yapılmaktadır. Öğrencilerin yaş özelliklerine göre farklılaşan rehberlik kazanımları düzenli olarak işlenmektedir.

Veliler ile bireysel görüşmeler yapılarak öğrencinin sosyal ve duygusal durumu, sınıftaki tutum ve davranışları, arkadaşlık ilişkileri ile ilgili ya da çocuğu etkileyeceği düşünülen sorunlara yönelik gözlemler paylaşılıp, gerektiği takdirde yönlendirme yapılmaktadır. Ayrıca, aylık periyodlarla çeşitli konularda veli seminerleri düzenlenerek velileri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. Bu seminerler okulumuz PDR birimi ve dışardan davet edilen çeşitli uzmanlar tarafından gerçekleşmektedir.

Ansolon