Sağlık Hizmetleri – TED İZMİR KOLEJİ

Sağlık Hizmetleri

TED İzmir Koleji’nde öğrencilere ve çalışanlara sunulan sağlık hizmetleri ile okulda meydana gelebilecek sağlık sorunlarını en aza indirgemek ve sağlık düzeyini yüksek tutmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, okulda öğrencilerin sağlık kontrollerinin ve acil müdahalelerin yapılabileceği tam donanımlı bir reviz bulunmaktadır.
 
Okula başlayan her öğrencinin sağlık bilgileri kayıt altına alınmakta ve her yıl tüm öğrencilerin boy-kilo ölçümleri, göz ve diş sağlığı taramaları yapılmaktadır. Sağlık taramalarının sonuçları velilerle paylaşılmaktadır. Öğrencilerin tedavilerinin okulda devam etmesi gereken durumlarda, okula gönderilen ilaçlar revirde muhafaza edilmekte ve ilgili zamanda öğrencilere okul hemşiresi tarafından verilmektedir. Belirli dönemlerde ve ülkeyi etkileyen olası salgın durumlarında öğrenci ve çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Sağlık eğitimleri öğrencilerin yaş grupları dikkate alınarak öğretmenler ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmektedir.  TED İzmir Koleji’nde öğrenim gören tüm öğrencilerin ve çalışanların okulda oluşabilecek acil durumlara karşı sağlık sigortaları bulunmaktadır.

Veli Bilgilendirme Rehberi
Öğrenci Bilgilendirme Rehberi
Güncel Dönemde Covid-19 Pandemisinde Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi
COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılan Uygulamalar
Okullarda Covıd-19 Pozitif Vaka Saptanması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar
Güncel Dönemde Covid-19 İlişkili İzolasyon ve Karantina Uygulamaları
Okulumuzda COVID-19 önlemleri kapsamında rutin olarak dezenfeksiyon işlemleri sürdürülmektedir.
Atatürk

Ansolon