Kayıt Koşulları

TED İZMİR KOLEJİ KAYIT BİLGİLERİ
Okulumuza, 2019-2020 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde öğrenci kabul edilecektir.

TED İZMİR KOLEJİ

BAŞLANGIÇ TARIHI

KAYIT KABUL YÖNTEMİ

Anaokulu
5 YAŞ (48-60 ay)
6 YAŞ (60-66 ay)

07.01.2019

Kontenjan dâhilinde başvuru sırasına ve PDR çalışmasına göre öğrenci alınacaktır.

İlkokul
1.Sınıflar

07.01.2019

Kontenjan dâhilinde başvuru sırasına ve PDR çalışmasına göre öğrenci alınacaktır

İlkokul
2.Sınıflar

07.01.2019

Kontenjan dâhilinde başvuru sırasına ve PDR çalışmasına göre öğrenci alınacaktır

İlkokul
3. Sınıflar

07.01.2019

Kontenjan dâhilinde başvuru sırasına ve PDR çalışmasına göre öğrenci alınacaktır

İlkokul
4. Sınıflar

07.01.2019

Kontenjan dâhilinde TED Okulları Giriş Sınavı ile öğrenci alınmaktadır

Ortaokul
5-8. Sınıflar

07.01.2019

Kontenjan dâhilinde TED Okulları Giriş Sınavı ile öğrenci alınmaktadır

Lise
Hazırlık Sınıfı

MEB Kayıt takvimine uygun olarak

2019 MEB Liseye Geçiş Merkezi Sınavı ile öğrenci alınacaktır.
Hazırlık Yeterlilik Sınavı'nda başarılı öğrenciler 9. sınıfa başlar.

Lise
9. Sınıf
(Nakil gelecek hazırlık sınıfını geçmiş öğrenciler için)

07.01.2019

Kontenjan dâhilinde 2018 LGS Sınav Sonucu ile öğrenci alınacaktır.

Lise
10. Sınıf
(Nakil gelecek öğrenciler için)

Kontenjan dâhilinde bireysel randevu ile TED Okulları Giriş Sınavı ile öğrenci alınmaktadır

Lise 11. Ve 12. Sınıflarımıza nakil öğrenci alınmayacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI VE KAYIT SÜRECİ

Okulumuza kayıt yaptırmak isteyen velilerin öncelikle “Aday Öğrenci Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvuru formu doldurulduktan sonra randevu verilerek görüşmeler yapılacaktır.

OKUL ÖNCESİ

2019-2020 eğitim öğretim yılında aşağıda belirtilen yaş gruplarında öğrenciler alınacaktır.


YAŞ GRUPLARI

4 YAŞ

5 YAŞ

* Ön kayıt yaptıran aday öğrencilere gözlem ve görüşme için randevu verilecektir. Aday öğrenciler, TED Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından geliştirilen gözlem ve tanıma formları ile okul olgunluğu, dil gelişimi, motor beceriler, dikkat ve algılama düzeyi açısından değerlendirilecektir.
Başvuruların kontenjanı aşması halinde başvuru tarihi önceliği dikkate alınacaktır.

İLKOKUL

 • 1. sınıflara, Okul Öncesi Hazırlık Grubu öğrencilerimizin devam hakkı bulunduğundan, ilkokul 1. sınıflarımıza kontenjanlar dâhilinde sınırlı sayıda öğrenci kabul edilecektir. Ön kayıt yaptıran aday öğrencilere gözlem ve görüşme için randevu verilecektir. Aday öğrenciler, TED Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından, geliştirilen gözlem ve tanıma formları ile okul olgunluğu, dil gelişimi, motor beceriler, dikkat ve algılama düzeyi açısından değerlendirilecektir. Başvuruların kontenjanı aşması halinde başvuru tarihi önceliği dikkate alınacaktır.
 • 2. ve 3. sınıflar için ön kayıt yaptıran aday öğrencilere gözlem ve görüşme için randevu verilecektir. Aday öğrenciler, TED Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından, geliştirilen gözlem ve tanıma formları ile yaş düzeyinden beklenen gelişimsel özellikler açısından değerlendirilecektir. Başvuruların kontenjanı aşması halinde başvuru tarihi önceliği dikkate alınacaktır.
 • 4. Sınıflar için ön kayıt başvurularının ardından, aday öğrenciler bireysel randevu verilerek TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı’na katılacaktır. TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı’nda başarılı olan öğrencilerin velileri kesin kayıt işlemleri için davet edilecektir. (İhtiyaç duyulması halinde TED Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından yapılacak olan gözlem ve görüşme için randevu verilip sınav, görüşme ve gözlem sonuçları değerlendirilerek öğrencinin kayıt hakkı bilgisi velisine bildirilecek ve veli kesin kayıt işlemleri için davet edilecektir.)

ORTAOKUL

 • 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için ön kayıt başvurularının ardından, aday öğrenciler TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı’na katılacaktır. TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı’nda başarılı olan öğrencilerin velileri kesin kayıt işlemleri için davet edilecektir. (İhtiyaç duyulması halinde TED Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından yapılacak olan gözlem ve görüşme için randevu verilip sınav, görüşme ve gözlem sonuçları değerlendirilerek öğrencinin kayıt hakkı bilgisi velisine bildirilecek ve veli kesin kayıt işlemleri için davet edilecektir.)
ÖĞRENCİ SINAV ALIMI HAKKINDA

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 5, 6, 7 ve 8. SINIF DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLER

 • Sınavın Amacı

TED Genel Merkezi tarafından hazırlanan, TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı 24 Şubat 2019 Pazar günü uygulanacaktır.
2019-2020 eğitim öğretim yılında 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde öğrenim görecek öğrencilerin Türkçe, Matematik ve İngilizce olmak üzere üç temel disiplinde bilişsel seviyelerini belirlemek amacıyla merkezi olarak uygulanacaktır.

 • Sınav Yeri: TED İzmir Koleji
 • Sınav Soruları

Sınavda yer alan sorular, Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda öğrencilerin edinmesi beklenen bilişsel becerileri ölçmeye yöneliktir.

 • Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sınav sonuçları Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü tarafından değerlendirildikten sonra TED İzmir Koleji tarafından ilan edilecektir.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN BELGELER
 • Kayıt formu (matbu, okul tarafından verilecek)
 • Öğrenci, anne ve babanın nüfus cüzdan fotokopileri
 • Öğrencinin 6 adet fotoğrafı
 • Velinin 2 adet fotoğrafı (her bir öğrenci için)
 • Banka sözleşmesinin yapıldığını gösterir belge
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için yeni tarihli ikametgâh tezkeresi
TED OKULLARINDAN NAKİL GELECEK ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK KURALLAR
Başka bir TED Okulunda öğrenim görmekte olup TED İzmir Kolejine geçiş yapmayı isteyen öğrenci, ilgili sınıf düzeyinde uygun kontenjan olması halinde herhangi bir sınava tabi tutulmadan kayıt edilir.

Ansolon