Kalite Politikalarımız – TED İZMİR KOLEJİ

Kalite Politikalarımız

KALİTE, ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Eğitim alanında paydaşları ile işbirliği içerisinde ilgili faaliyetlerin organizasyon, koordinasyon, yönetim ve denetimini yapan şirketimiz,

 

 • Türk Eğitim Derneği’nin, çalışan, öğrenci, velilerinin geri bildirimleri ve talepleri doğrultusunda hizmet kalitesinin ve memnuniyetin artırılmasını sağlamak,
 • Kaliteli eğitim temel ilke ve hedefleri doğrultusunda; araştırmacı, girişimci, üretici, yaratıcı düşünen, seçenek oluşturan, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, entelektüel düzeyi yüksek, etik, estetik, duyarlılığı gelişmiş, doğru iletişim kurma becerisine sahip, ruh sağlığı yerinde bireylerin yetişmesini sağlamak,
 • Etik değerlere bağlı, sosyal sorumluluğunun bilincinde, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmak,
 • Tabi olunan tüm Yasal mevzuat şartlarını (Milli eğitim mevzuatı, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatları, diğer mevzuatlar) yerine getirmek,
 • Kurumsal risk yönetimi, iş güvenliği ve çevresel risk yönetimi, tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin azaltılması anlayışı ile fırsat yaklaşımını tüm çalışan ve paydaşların katılımı ile yürütülmesini ve izlenirliğini sağlamak,
 • Faaliyetler yürütürken çevreye etkilerimizi tespit etmek, doğal kaynakları korumak, atıklarımızı kontrol ve minimize ederek olumsuz etkileri en aza indirmek,
 • Çalışanları ve faaliyetlerden etkilenebilecek çevre ve insan sağlığı faktörlerine karşı gereken önlemleri önceden belirleyerek, olası bir tehlikeye karşı korumak,
 • Çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri yaratıcı ve yenilikçi bir çalışma ortamı sağlamak,
 • İş ile ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak,
 • Çalışmaların sürekliliği adına ulusal ve uluslararası yönetim sistem standartları şartlarını sağlayan bir Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak,
 • Tüm çalışan ve paydaşları Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve Güvenliği standart ve yönetim sistemleri hakkında bilinçlendirmek,
 • Sürekli eğitim, gelişim, iyileştirme için çalışanların bir ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışabileceği motivasyonu arttırıcı bir çalışma ortamı hazırlamak,
 • Yönetim sistemleri standartlarına uyarak, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliğini izleyerek, sürekli iyileştirmek ve mükemmele ulaştırma çalışmalarını yürütmeyi hedeflemektedir.

 

Şirket üst yönetimi; politika ve hedeflerimizin belirlenmesinden, izlenebilirliğinden, tüm paydaşlara duyurulmasından, erişime açık olmasından, anlaşılmasından, uygulanmasından ve sürekli iyileştirilmesinden sorumludur. Şirket üst yönetimi; yönetim sistemlerinin yürütülmesi için gerekli olan tüm kaynakların sağlanmasını taahhüt eder.

 

Yönetim

EGT.PL.YS.01                         YAYIN TARİHİ: 08.05.2020                 REV. TARİHİ: —                REV.NO.: 00
Atatürk

Ansolon