Genel Bilgiler – TED İZMİR KOLEJİ

Genel Bilgiler

Özel TED İzmir Lisesi “Hazırlık Sınıfı Olan Anadolu Lisesi” statüsündedir. Okulumuza kayıt yaptıran öğrenciler Türkçe ve İngilizce derslerinden sınava girerler ve bu sınavların her ikisinden de 70 ve üzeri puan alan öğrenciler doğrudan 9. Sınıfta öğrenim görme hakkı kazanırlar. TED İzmir Lisesi fen ve matematik derslerinin öğretimini yabancı dille yapan bir lisedir.
Öğrenciler; ilgi, istek ve yeteneklerine göre kendilerini geliştirebilmeleri, yeteneklerine uygun alanları seçmeleri, bu alanlarla ilgili temel bilgi ve becerileri edinmeleri, üniversitede ilgi ve isteklerine uygun bölümleri kazanmaları konusunda desteklenir. Ayrıca, öğrencilerin ÖSYS'de başarılı olmaları için ek çalışmalar yapılır

Özel TED İzmir Lisesi'nde öğrencilerin, İngilizcenin yanında ikinci bir yabancı dili de etkin biçimde öğrenmelerine olanak sağlanmıştır. Öğrenciler, ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca ve İspanyolca derslerinden birini seçerler.

DERSLİK SİSTEMİ

Özel TED İzmir Lisesinde derslik sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem dahilinde öğrencilerimiz programları doğrultusunda öğretmenlerin sabit olarak kullandıkları dersliklerde öğrenim görmektedir. Özel TED İzmir Lisesi öğrencileri, her dersin kendi özelliğine göre ilgili materyallerle donanmış dersliklerde derinlemesine bir eğitim almaktadır.

Derslik Siteminde;

Matematik için: 2 
Türk Dili ve Edebiyatı için: 2
İngilizce için: 3
Sosyal Bilimler grubu için: 3
Fen Bilimleri (Fizik-Kimya-Biyoloji) için: 3 (laboratuvar),
İkinci Yabancı Dil (Fransızca, Almanca ve İspanyolca) için: 3 derslik
Beden Eğitimi ve Spor için: 1 derslik
Görsel Sanatlar için: 1 (atölye)
Müzik için: 1 (stüdyo); 6 (enstrüman dersliği) 3(müzik dersliği)  kullanılmaktadır.


Ansolon