Uluslararası Programlar – TED İZMİR KOLEJİ

Uluslararası Programlar

KÜRESEL VATANDAŞLIK (GLOBAL CITIZENSHIP)
Özel TED İzmir Lisesinin liderliğinde başlatılan ve 2019 yılından itibaren dokuz TED okulunda daha uygulanmaya başlayan küresel vatandaşlık dersleri öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra vicdanlı ve toplumsal duyarlılığı yüksek, insani değerlerin anlamını bilen, sahip çıkan ve bu değerleri toplumun geneline yaymayı başarabilen nitelikli gençler olarak yetişmesini sağlamayı amaçlar. İngilizce dilinde yürütülen derslerimizde öğrenciler kendi fikirlerini serbestçe ortaya koyma, inisiyatif alarak okul içinde ve dışında çeşitli sosyal kampanyalar düzenleme, toplum önünde konuşabilme ve tartışabilme gibi becerilerini arttıracak etkinlikler düzenlemeye yönlendirilir.
BTEC PROGRAMLARI
Açılımı eğitimsel mükemmellik anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in denklik kabul ettiği BTEC programı, öğrencilere mesleki yeterlikler kazandırmayı amaçlayan, uygulama odaklı, pratik ve canlı bir eğitim modelidir. BTEC programları 30 yıldır, 100’den fazla ülkede uygulanmaktadır. BTEC Programlarına kayıtlı 4 milyon öğrenci bulunmaktadır. BTEC programları, öğrencilere yükseköğretime girişte gerekli olan becerileri ve onların hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri kazandırmak, onları sektörün önde gelen firmaları için tercih edilen bireyler haline getirmeyi hedefler. Avrupa, ABD, Asya ve Avusturalya üniversiteleri ile dünya çapındaki firmalar tarafından kabul gören bu program sürekli geliştirilip yenilenerek öğrenenin, işverenin ve çağın ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır. BTEC belgeleri 100’den fazla ülkede, 25 sektörde 700’den fazla meslek alanında, Avrupa, ABD, Asya ve Avustralya üniversitelerinde tanınmakta ve her yıl ortalama 1,5 milyon öğrenci BTEC belgesi almaya hak kazanmaktadır.
TED – Kanada Öğrenci Değişim Programı
TED Okulları ve Kanada Nova Scotia Eğitim Bakanlığı’nın imzalamış olduğu anlaşma çerçevesinde TED İzmir Özel Lisesi öğrencileri kültürler arası öğrenci değişim programına katılıp denkliklerini alarak bir üst sınıftan tekrar okullarında eğitime devam etme hakkına sahiplerdir. Program; öğrencilere, ailelerine ve ev sahibi ailelere, farklı kültürlere yönelik anlayışı ve saygıyı derinleştirmek ve insanlığın gerçekliğini keşfetmek için olanak yaratırken öğrencilere iyi bir İngilizce ve yurt dışında üniversite okuma fırsatı sağlamayı amaçlar.
TED Kanada Çift Diploma Programı
Okulumuzda 9. Sınıftan itibaren belirli kriterleri yerine getirmiş olan öğrenciler, Ulusal programın yanı sıra Kanada Çift Diploma Programını takip etmektedir. TED – Kanada Çift Diploma Programını tamamlayan bir öğrencinin elde etmiş olacağı diploma Kanada, Avrupa ve Amerika’da bulunan üniversitelere başvurularda etkin bir referans olacaktır. Dünya vatandaşları yetiştiren en iyi uluslararası eğitim programlarından biridir ve öğrencilerden beklenen kaliteli ve etkin portfolyo sahibi olunmasında oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Program sonunda alınacak Kanada Lise Diploması resmi ve akreditedir ve tüm dünyada kullanılabilir. Çift diploma ile yurt dışı üniversite başvurularında Kanada’da lise okumuş bir öğrenci ile aynı şartlarda başvurularını gerçekleştirirler.
Amerika Liseleri Bursluluk Programı
Dünyanın en önemli üniversitelerine de ev sahipliği yapan Amerika, öğrencilere birçok açıdan avantajlar sağlayan bir ülke. Özellikle lise öğrencilerine çeşitli burs imkanları sunan Amerika Birleşik Devletleri, aynı zamanda yurtdışından gelen öğrenciler için de birçok kolaylık sağlıyor. Amerika'nın yurtdışından gelen öğrenciler için burs programları buna en güzel örnekler arasındadır. Türkiye’de sadece sayılı TED okullarında uygulanan Amerika Liseleri Bursluluk Programı öğrencilerimizin lise hayatlarında burslu olarak Amerika’da bir veya birden fazla yıl geçirme hayallerine olanak sağlıyor. Amerika’da lise eğitimi alabilmek için dil sınavına ve mülakatlara katılan öğrencilerimizden başarılı olanlar, süreç ile ilgili tüm planlamaları desteğimiz ile gerçekleştirerek programı en verimli şekilde tamamlıyor.
Oxford AQA English as a Second Language
Öğrencilerimizin dört ana dil yetisi olan konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmış; ileride akademik yaşamlarında ve kariyerlerinde etkili iletişim kurmalarını ve kazanımlarını çağın gerektirdiği seviyede kullanmalarını destekleyecek uluslararası bir sertifika programı olan Oxford AQA Uluslararası GCSE İkinci Yabancı Dil İngilizce programımız 9. sınıfta başlayıp 10. sınıf sonuna kadar uygulanır. Öğrencilerimiz bu programın modern yöntem ve yaklaşımları sayesinde; hedef dili hayatlarının her alanına entegre ederek ve eleştirel bir pencereden dünyaya çok yönlü bakmalarını sağlayacak şekilde öğrenir. Programın sonunda Oxford AQA kanalı ile okulumuzda gerçekleştirilen; konuşma, yazma, okuma ve dinleme yetilerini ölçecek bir sınav ile öğrencilerimiz uluslararası sertifikalarını almaya hak kazanırlar.
OxfordAQA Mathematics (Extended)
TED İzmir Koleji 9. Ve 10. sınıf matematik derslerinde International GCSE Mathematics Extended programı uygulanır. Program gereğince öğrencilerimiz İngiltere’deki GCSE Matematik derslerinin eşdeğeri bir matematik programı ile öğrenirken, Türk Matematik programını da takip eder. Program öğrencilerimizin matematiksel becerilerinin arttırılması ve aynı zamanda matematiğin eğlenceli hale getirilmesini amaçlar. Programın sonunda uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını almaya hak kazanan öğrencilerimiz 11. Sınıf itibarı ile yurt içinde yapılacak olan üniversiteye giriş sınavları ve yurt dışı SAT Matematik ve ACT Matematik sınavları için hazırlık yapar. Okulumuzda matematik dersleri uluslararası bir program kapsamında yürütüldüğünden öğrencilerimiz matematiksel becerileri edinirken ezberci yöntemden çok uzak bir program izler. Matematik ve gerçek yaşam arasındaki ilişkinin farkındalığı öğrencilerimizi bu bağlamda akranlarının çok ötesinde bir algı ve analiz yeteneğine taşırken, matematikten korkmayan aksine tüm yönleriyle kavramış bireyler olarak okulumuzdan mezun olurlar.
BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI
Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken; bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” Talim ve Terbiye Kurulunun onayıyla Türkiye’de ilk kez 2007 yılından itibaren TED Okullarında uygulanmaya başlamıştır. Bilim İnsanı Yetiştirme Programı akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite iş birliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği dört yıllık bir programdır.
Atatürk

Ansolon