Öğrenci Kulüpleri – TED İZMİR KOLEJİ

Öğrenci KulüpleriMODEL UNITED NATIONS CLUB (MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KULUBÜ)

Model United Nations Kulübü Birleşmiş Milletler yapısının okullara uyarlanmış bir simülasyon platformudur. Öğrenciler söz konusu kulüpte biraraya gelerek dünyanın ekonomi, silahsızlanma, barış, ticaret vb gibi dünyanın önemli konularını komiteler halinde tartışırlar. Komitelerde her öğrenciye bir ülke atanır ve öğrenci kendisine atanmış olan ülkenin sorunları, sorunlara karşı duruşu vb konularda araştırma yapmak ve konu hakkında paylaşımlar yapmakla sorumludur. Kulüp dili İngilizcedir.


SOSYAL SORUMLULUK KULÜBÜ

TED İzmir Koleji öğrencilerinin dünya vatandaşı olması yolunda önemli adımlar atmasını, birbirlerine ve çevreye karşı duyarlı, hoşgörülü ve anlayışlı olmasını sağlamak ve her birinin yaşadıkları dünyaya katkıda bulunmasına destek olma amacıyla kurulan Sosyal Sorumluluk Kulübümüz sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleriyle dünyaya katma değer sağlamaya devam ediyor. Türkiye Özel Olimpiyatlar Komitesi ile birlikte yürüttüğümüz “Hayat Birlikte,Oyun Birlikte” projesi kapsamında otizmli ve down sendromlu gençlerle çalışan öğrencilerimiz, aynı zamanda “İyi kiler; Keşkeler Projesi” içeriğine uygun olarak yaşlı vatandaşlarımızla bir araya geliyor.


MÜNAZARA VE ULUSAL FORUM KULÜBÜ

21. yy mesleklerinin en önemli gereksinimlerinden biri olan toplum önünde konuşabilme becerisini geliştirebilmek, gündemin en önemli konularını grup olarak tartışabilmek ve sorunlara çözümler üretebilmek amacı ile açılan Münazara ve Ulusal Forum Külübü kapsamında öğrencilerimiz ülkemizin sorunlarını tartışıyor ve çözümler buluyor.


BİLİM KULÜBÜ

Bilim Kulubümüzün amacı bilimsel çalışmalara merakli öğrencilerimizin öncelikle ülkemiz ve dünyada gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler, şenlikler ve proje yarışmalarına katılımını sağlamaktır. Kulübümüzde Matematik ve Fen anlamında kariyer yapmak isteyen, bu alanlarda çalışamalar yapmak amacı güden öğrencilere bir çok konuda kapı açılmaktadır.


TİYATRO KULÜBÜ

“İnsanın insanı insanla anlatma sanatı” olarak tanımlanan tiyatronun, genç bireylerin gelişimine katkısı oldukça fazladır. İzleyicilerin önünde bir performans sergileyebilmek, başka bir bireyin duygu dünyasını anlayarak onun kimliğine bürünebilmek, bir metni tüm anlamıyla ezberlemek ve akatarabilmek gibi bir çok beceriyi barındıran tiyatro çalışmaları okulumuz bünyesinde Tiyatro Kulübü çerçevesinde gerçekleşmektedir.

SERAMİK KULÜBÜ

Seramik Kulübü’nde öğrencilerimiz önceden belirlenmiş konulara uygun olarak; heykel, büst, rölyef gibi üç boyutlu çalışmalar yaparlar. Seramik atölyemizde üretim, sırlama ve fırınlama teknikleri deneyimlenir, farklı malzemelerle çalışılır, farklı teknikler öğrenilirken; öğrencilerin düşünme ve karar verme becerileri gelişir.


ACAPELLA KULÜBÜ

Acapella” olarak da bilinen ve insan sesi dışında enstruman kullanılmadan icra edilen müzik türüdür. Günümüzde a cappella müzik, popüler aranjman form ve yöntemleri kullanılarak, karmaşık orkestrasyonların yalnızca insan sesi aracılığıyla dinleyiciye aktarıldığı bir türdür. Örneğin, bir şarkıda duyduğunuz gitar, piyano, bas ve davullar, bu enstrumanların dinleyicide yarattığına benzer hissiyat oluşturmak üzere insan sesi ile taklit edilir ve böylece “Acapella” bir altyapı oluşturulur. Bir eserin a cappella olarak kabul edilmesi için enstruman seslerinin insan sesiyle taklit edilmesi gerekmez; sadece insan sesi ile icra edilen herhangi bir eser, ya da herhangi bir eserin sadece insan sesi ile icra edilmesi eylemi de a cappella olarak betimlenir. Bu benzersiz deneyimi öğrencilerimiz okulumuzda Acapella Kulübü çalışmaları kapsamında yaşıyorlar.


İNGİLİZCE KULÜBÜ

İngilizceyi ders alanlarının dışına çıkarmak ve bambaşka ortamlarda da kullanımını sağlamak; öğrencilerin kendilerini bir başka dilde en iyi şekilde ifade etmesi konusunda cesaretlendirmek amacı ile açılan İngilizce Kulübü toplum önünde konuşma, forum ve drama çalışmalarıyla öğrencilerimize eşsiz olanaklar sağlamaktadır.


GLOBAL CITIZENSHIP (DÜNYA VATANDAŞLIĞI) KULÜBÜ

Özel TED İzmir Lisesinin liderliğinde başlatılan ve dokuz TED okulunda daha uygulanan küresel vatandaşlık kulübü dersleri öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra vicdanlı ve toplumsal duyarlılığı yüksek, insani değerlerin anlamını bilen, sahip çıkan ve bu değerleri toplumun geneline yaymayı başarabilen nitelikli gençler olarak yetişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. İngilizce dilinde yürütülen derslerimizde öğrenciler kendi fikirlerini serbestçe ortaya koyma, insiyatif alarak okul içerisinde ve dışarısında çeşitli sosyal kampanyalar düzenleme, toplum önünde konuşabilme ve fikir tartışabilme gibi becerilerini arttıracak etkinlikler düzenlemeye yönlendirilirler.


INOVASYON KULÜBÜ
Bilim İnsanı Yetiştirme Programı kapsamında programı kazanan öğrencilerin 9. Sınıf seviyesinde parçası olduğu İnovasyon Kulübü, çalışmaları doğrultusunda öğrencilerimizin bilimsel projeler yapmasını destekliyor. Bilimsel ürün çıkarma ve inovatif projelere imza atma becerilerinin öğretildiği kulübümüz genç bilim insanı adaylarının gelişimlerine katkıda bulunmaya devam ediyor.
Atatürk

Ansolon