Lise Çalışmalarımız


Lise kademesinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; öğrencinin bireysel özelliklerini değerlendirip sağlıklı bir kimlik oluşturması, ergenlik dönemindeki değişimlere uyum sağlaması, değerlerini fark etmesi ve kendi değerleri ile toplumsal değerler arasında bağ kurabilmesi, verimli, sistemli ve planlı çalışma alışkanlığı kazanması, kariyer hedefleri doğrultusunda üst öğrenim, meslek ve iş alanlarına yönelmesi amacıyla yürütülür.

Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalar

Oryantasyon Çalışmaları: Okula uyum çalışmaları her yılın başında yeni öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilmektedir.

Öğrenciyi Tanıma Çalışmaları

Envanterler: Öğrencilerimizin pek çok yönden kendilerini tanımaları için yapılan çalışmalardır. Öğrenme Stilleri Envanteri, Çalışma Davranışını Değerlendirme Envanteri, Sınav Kaygısı Envanteri, Benego Meslek Seçim Test, Holland Mesleki Yönelim Envanteri uygulanan envanterler arasındadır.

Bireysel Görüşmeler: Öğrencimizi hem daha yakından tanımak hem de arkadaşlık ilişkileri, ders çalışma yöntemleri, sınav kaygısı ve sınava hazırlanma teknikleri, zaman yönetimi, motivasyon, çatışma ve çözümleri, aile içi iletişim, hedef belirleme ve karar verme süreçleri, akran baskısı ile baş edebilme konusunda bireysel destek verilmektedir.

Rehberlik Dersleri: Belirli aralıklar ile PDR uzmanları tarafından gerçekleştirilen;

- Verimli Ders Çalışma Teknikleri

- Sınav Kaygısı ve Motivasyon

- Bağımlılığı Önleme

- Kariyer Planlama

- Hedef ve Meslek Seçimi gibi konuları kapsayan derslerdir.

YKS ‘ye Hazırlık Çalışmaları: Sınav süreciyle ilgili bilgilendirmeler, akademik gelişim takibi, hedefe yönelik çalışma sistemi konusunda destek çalışmaları uygulanan Danışmanlık Sistemi ile Danışman – Öğrenci-PDR işbirliği ile yürütülmektedir.

Mesleki Rehberlik Çalışmaları

Üniversite ve Meslek Tanıtımı: Hedef seçimine ışık tutmak amacıyla öğrencilerin üniversiteler ve merak ettikleri meslek elemanlarıyla , akademisyenlerle buluşturulduğu etkinlikler düzenlenmektedir.

Mesleki Gölge: Dönemde bir meslek olmak üzere hedeflenen meslekler ilgili meslek elemanın gölgesi olarak bizzat çalışma ortamında gerçekleşir.

Üniversite Tanıtım Gezileri: Öğrencilerimizin; hedeflerini netleştirmelerinde yardımcı olabilmek, motivasyonlarını artırmayı sağlamak, istedikleri ve hedefledikleri üniversiteleri yerinde ziyaret etmelerini ve üniversite ortamını gözlemleyebilmelerine yardımcı olmak, meslekler hakkında öğretim üyelerinden, üniversite ve üniversitede yaşam hakkında; tanıtım biriminde görevli üniversite öğrencilerinden bilgi almalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen gezilerdir.

Veliye Yönelik Çalışmalar

Bireysel Görüşmeler: Aile içi iletişim, sınırlar, ebeveyn ve ergen iletişimi akademik konulardır.

Veli Bültenleri: İhtiyaca göre hazırlanan veli bilgilendirme bültenleridir.

SOHBETED: Uzman konukların katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerdir.

Sınav Süreç Bilgilendirme: YKS ile ilgili bilgilendirmelerdir.