TED İzmir Koleji Değerli Velileri ve Öğretmenleri,

04 Ekim 2023 tarihinde Okul Aile Birliği Genel Kurul toplantısında gerçekleştirilen seçim ile 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Aile Birliğinde görev almış bulunuyoruz. Bizler, çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkı sağlama amacıyla bir araya gelmiş bir grup gönüllü veliyiz.

Amacımız, okulumuzun ve çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe ilerlemesine yardımcı olmaktır. Bu yolda, okulumuzun misyon ve vizyonu doğrultusunda hareket ediyoruz. Çocuklarımızın kişisel gelişimlerini desteklemek, akademik başarılarını artırmak, sosyal sorumluluk bilincini pekiştirmek ve onlara TED ruhunu aşılamak için çeşitli etkinlikler ve projeler düzenlemeyi planıyoruz.

Ancak, Okul Aile Birliği sadece bir grup veliden ibaret değil, siz değerli velilerimiz ve öğretmenlerimizle büyük bir aile gibi bir araya gelmiş bir topluluktur. Her birinizin görüşleri, önerileri ve katkıları bizim için çok değerlidir. Sizlerle doğru ve şeffaf iletişimde bulunarak, okul ile veli arasındaki köprüyü daha da güçlendirmek istiyoruz.

Gelecekte planladığımız etkinliklerimizde sizlerin de aktif bir şekilde yer almanızı bekliyoruz. Bu, çocuklarımız ve okulumuz için birlikte daha büyük başarılar elde etme fırsatı sunacaktır.

Sonuç olarak, Okul Aile Birliği olarak çocuklarımızın ve okulumuzun daha parlak bir geleceğe ilerlemesi için var gücümüzle çalışıp; okulumuz ile birlikte hareket ederek daha iyi bir eğitim ve öğretim deneyimi sağlamayı hedeflemekteyiz. Okul Aile Birliği Yönetim Kuruluna oab@tedizmir.k12.tr mail adresinden iletişime geçebileceğiniz gibi kişisel cep telefonu numaralarımızdan ve mail adreslerimizden de ulaşabilirsiniz.

Saygı ve sevgilerimizle,

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Aile Birligi Yönetim Kurulu

Başkan: Doç. Dr. Ahu Pakdemirli

Başkan Yardımcısı: Aslı Dinkci

Sayman: Caner Özalp

Yazman: Yemen Tuner

Asil Üye: Sezen Erbin
Dear Parents and Teachers of TED Izmir College,

With the election held at the Parent-Teacher Association General Assembly meeting on October 4, 2023, we have taken part in the Parent-Teacher Association for the 2023-2024 Academic Year. We are a group of volunteer parents who came together to contribute to the educational lives of our children.

Our aim is to help our school and our children move towards a better future. In this way, we act in line with the mission and vision of our school. We plan to organize various events and projects to support the personal development of our children, increase their academic success, reinforce social responsibility awareness and instill the TED spirit in them.

However, the Parent-Teacher Association is not just a group of parents, it is a community that has come together with you, our valued parents and teachers, like a big family. The opinions, suggestions and contributions of each of you are very valuable to us. We want to further strengthen the bridge between the school and the parents by communicating with you accurately and transparently.

We expect you to take an active part in our future events. This will provide an opportunity for our children and our school to achieve greater success together.

As a result, as the Parent-Teacher Association, we work with all our strength to advance our children and our school to a brighter future; We aim to provide a better education and training experience by acting together with our school.

You can contact the Parent-Teacher Association Board of Directors at oab@tedizmir.k12.tr or via our personal mobile phone numbers and e-mail addresses.

With our respect and love,

2023-2024 Academic Year Parent-Teacher Association Board of Directors

President: Ahu Pakdemirli, MD, PhD

Vice President: Aslı Dinkci

Treasurer: Caner Özalp

Secretary: Yemen Tuner

Main Member: Sezen Erbin