MODEL UNITED NATIONS CLUB (MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KULUBÜ)

Model United Nations Kulübü Birleşmiş Milletler yapısının okullara uyarlanmış bir simülasyon platformudur. Öğrenciler söz konusu kulüpte biraraya gelerek dünyanın ekonomi, silahsızlanma, barış, ticaret vb gibi dünyanın önemli konularını komiteler halinde tartışırlar. Komitelerde her öğrenciye bir ülke atanır ve öğrenci kendisine atanmış olan ülkenin sorunları, sorunlara karşı duruşu vb konularda araştırma yapmak ve konu hakkında paylaşımlar yapmakla sorumludur. Kulüp dili İngilizcedir.

SOSYAL SORUMLULUK KULÜBÜ

TED İzmir Koleji öğrencilerinin dünya vatandaşı olması yolunda önemli adımlar atmasını, birbirlerine ve çevreye karşı duyarlı, hoşgörülü ve anlayışlı olmasını sağlamak ve her birinin yaşadıkları dünyaya katkıda bulunmasına destek olma amacıyla kurulan Sosyal Sorumluluk Kulübümüz sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleriyle dünyaya katma değer sağlamaya devam ediyor. Türkiye Özel Olimpiyatlar Komitesi ile birlikte yürüttüğümüz “Hayat Birlikte,Oyun Birlikte” projesi kapsamında otizmli ve down sendromlu gençlerle çalışan öğrencilerimiz, aynı zamanda “İyi kiler; Keşkeler Projesi” içeriğine uygun olarak yaşlı vatandaşlarımızla bir araya geliyor.

MÜNAZARA VE ULUSAL FORUM KULÜBÜ

21. yy mesleklerinin en önemli gereksinimlerinden biri olan toplum önünde konuşabilme becerisini geliştirebilmek, gündemin en önemli konularını grup olarak tartışabilmek ve sorunlara çözümler üretebilmek amacı ile açılan Münazara ve Ulusal Forum Külübü kapsamında öğrencilerimiz ülkemizin sorunlarını tartışıyor ve çözümler buluyor.

BİLİM KULÜBÜ

Bilim Kulubümüzün amacı bilimsel çalışmalara merakli öğrencilerimizin öncelikle ülkemiz ve dünyada gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler, şenlikler ve proje yarışmalarına katılımını sağlamaktır. Kulübümüzde Matematik ve Fen anlamında kariyer yapmak isteyen, bu alanlarda çalışamalar yapmak amacı güden öğrencilere bir çok konuda kapı açılmaktadır.

TİYATRO KULÜBÜ

“İnsanın insanı insanla anlatma sanatı” olarak tanımlanan tiyatronun, genç bireylerin gelişimine katkısı oldukça fazladır. İzleyicilerin önünde bir performans sergileyebilmek, başka bir bireyin duygu dünyasını anlayarak onun kimliğine bürünebilmek, bir metni tüm anlamıyla ezberlemek ve akatarabilmek gibi bir çok beceriyi barındıran tiyatro çalışmaları okulumuz bünyesinde Tiyatro Kulübü çerçevesinde gerçekleşmektedir.

SERAMİK KULÜBÜ

Seramik Kulübü’nde öğrencilerimiz önceden belirlenmiş konulara uygun olarak; heykel, büst, rölyef gibi üç boyutlu çalışmalar yaparlar. Seramik atölyemizde üretim, sırlama ve fırınlama teknikleri deneyimlenir, farklı malzemelerle çalışılır, farklı teknikler öğrenilirken; öğrencilerin düşünme ve karar verme becerileri gelişir.

ACAPELLA KULÜBÜ

Acapella” olarak da bilinen ve insan sesi dışında enstruman kullanılmadan icra edilen müzik türüdür. Günümüzde a cappella müzik, popüler aranjman form ve yöntemleri kullanılarak, karmaşık orkestrasyonların yalnızca insan sesi aracılığıyla dinleyiciye aktarıldığı bir türdür. Örneğin, bir şarkıda duyduğunuz gitar, piyano, bas ve davullar, bu enstrumanların dinleyicide yarattığına benzer hissiyat oluşturmak üzere insan sesi ile taklit edilir ve böylece “Acapella” bir altyapı oluşturulur. Bir eserin a cappella olarak kabul edilmesi için enstruman seslerinin insan sesiyle taklit edilmesi gerekmez; sadece insan sesi ile icra edilen herhangi bir eser, ya da herhangi bir eserin sadece insan sesi ile icra edilmesi eylemi de a cappella olarak betimlenir. Bu benzersiz deneyimi öğrencilerimiz okulumuzda Acapella Kulübü çalışmaları kapsamında yaşıyorlar.

İNGİLİZCE KULÜBÜ

İngilizceyi ders alanlarının dışına çıkarmak ve bambaşka ortamlarda da kullanımını sağlamak; öğrencilerin kendilerini bir başka dilde en iyi şekilde ifade etmesi konusunda cesaretlendirmek amacı ile açılan İngilizce Kulübü toplum önünde konuşma, forum ve drama çalışmalarıyla öğrencilerimize eşsiz olanaklar sağlamaktadır.

GLOBAL CITIZENSHIP (DÜNYA VATANDAŞLIĞI) KULÜBÜ

Özel TED İzmir Lisesinin liderliğinde başlatılan ve dokuz TED okulunda daha uygulanan küresel vatandaşlık kulübü dersleri öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra vicdanlı ve toplumsal duyarlılığı yüksek, insani değerlerin anlamını bilen, sahip çıkan ve bu değerleri toplumun geneline yaymayı başarabilen nitelikli gençler olarak yetişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. İngilizce dilinde yürütülen derslerimizde öğrenciler kendi fikirlerini serbestçe ortaya koyma, insiyatif alarak okul içerisinde ve dışarısında çeşitli sosyal kampanyalar düzenleme, toplum önünde konuşabilme ve fikir tartışabilme gibi becerilerini arttıracak etkinlikler düzenlemeye yönlendirilirler.

INOVASYON KULÜBÜ
Bilim İnsanı Yetiştirme Programı kapsamında programı kazanan öğrencilerin 9. Sınıf seviyesinde parçası olduğu İnovasyon Kulübü, çalışmaları doğrultusunda öğrencilerimizin bilimsel projeler yapmasını destekliyor. Bilimsel ürün çıkarma ve inovatif projelere imza atma becerilerinin öğretildiği kulübümüz genç bilim insanı adaylarının gelişimlerine katkıda bulunmaya devam ediyor.

LOGO ROBOTİK KULÜBÜ 

Lego Robotik Kulübünde Lego SPIKE Prime setini kullanmaktayız. Lego SPIKE Prime, öğrencilere programlama, mühendislik ve robotik konularında pratik deneyim kazanmalarını sağlayan bir platformdur. Bu set, öğrencilere programlamayı öğrenmeleri için basit ve etkili bir yol sunar. 

Lego SPIKE Prime, öğrencilere çeşitli sensörleri ve motorları kullanarak kendi robotlarını tasarlama ve programlama fırsatı tanır. Blok tabanlı bir programlama dilini kullanarak, öğrenciler karmaşık işlevleri basit bloklarla birleştirip gerçekleştirebilirler. Aynı zamanda, bu set, öğrencilere problem çözme yeteneklerini geliştirmek, takım çalışması becerilerini artırmak ve kreatif düşünceyi teşvik etmek için bir ortam sunar. 

Lego SPIKE Prime, güçlü bir eğitim aracı olmanın yanı sıra öğrencilere STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) alanlarında ilgi uyandırmak ve bu konularda yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak adına önemli bir araçtır. Bu set, öğrencilere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunarak Lego Robotik Kulübü üyelerinin bilim ve mühendislikle ilgili becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. 

First Lego League  

Takımımız, TED INTEGRITY, her yıl düzenlenen LEGO® League Challenge turnuvasına Dünya çapında First tarafından organize edilen ve Türkiye'de Bilim Kahramanları tarafından desteklenen bir etkinlik olan bu turnuvaya düzenli olarak katılmaktadır. Bu çerçevede, ekibimiz her yıl belirlenen konu üzerinden proje tasarlamakta ve aynı zamanda Lego robotunu ve robot kollarını tasarlayarak yarışmaktadır. 

First Lego League nedir? 

First Lego League (FLL), Lego Education tarafından desteklenen ve FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) tarafından düzenlenen bir robotik yarışması ve STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) odaklı bir öğrenme programıdır. FLL, gençleri bilim ve mühendislik konularına ilgi duymaya teşvik etmek, problem çözme becerilerini geliştirmek ve takım çalışmasıyla liderlik yeteneklerini artırmak amacıyla tasarlanmıştır. 

First Lego League'ın faydaları: 

  • FLL, katılımcılara bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) konularında pratik deneyim kazanma fırsatı sunar. Lego robotları kullanarak, öğrenciler temel programlama becerileri geliştirir ve bilimsel düşünce süreçlerini öğrenirler. 
  • Yarışma, öğrencilere karmaşık sorunları analiz etme ve çözme becerilerini geliştirme fırsatı tanır. FLL projeleri genellikle güncel toplumsal sorunları ele alır ve öğrencilere bu sorunlara yaratıcı çözümler bulma görevi verir. 
  • FLL, takım çalışması ve iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanır. Öğrenciler, birlikte çalışarak robot tasarlar, programlar ve projelerini geliştirirler. Bu süreç, öğrencilere grup içinde etkili iletişim kurma ve birbirleriyle işbirliği yapma becerilerini öğretir. 
  • FLL, Lego Mindstorms robot ve Lego Spike setlerini kullanarak öğrencilere temel programlama ve mühendislik becerilerini öğretir. Bu, öğrencilerin yazılım geliştirme sürecine ve robotik programlamaya ilgi duymalarını sağlar. 
  • FLL, öğrencilere yaratıcı düşünme ve inovasyon yeteneklerini geliştirme fırsatı sunar. Projelerinde çözüm üretirken, öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmaları ve yenilikçi fikirler geliştirmeleri teşvik edilir. 
  • FLL, öğrencilere liderlik ve sorumluluk alabilme fırsatı tanır. Takım içinde roller üstlenmek, projeleri yönetmek ve sorumluluk almak, öğrencilerin liderlik yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. 
  • FLL, eğlenceli ve rekabetçi bir öğrenme ortamı sağlar. Öğrenciler, bilim ve mühendislikle ilgili konuları keşfederken aynı zamanda eğlenceli bir deneyim yaşarlar. 

First Lego League, öğrencilere STEM alanında güçlü temeller kazandırmak ve onları geleceğin bilim insanları, mühendisleri ve liderleri olarak yetiştirmek amacıyla tasarlanmış bir programdır.