Ezberden uzak, deneyime dayalı ve yetenekleri keşfetmeye yönlendiren bir eğitim modeli

Eğitim felsefemiz gereği demokratik ve çağdaş öğrenme ortamları yaratarak öğrencilerimizin bireysel öğrenmelerinin yanı sıra takım çalışmalarına yatkın, sorumluluk bilinci gelişmiş, çevresiyle etkin iletişim kurabilen, meraklı, sorgulayan ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz.

Bu çerçevede TED İzmir Koleji İlkokul programımızın temel amacı; öğrencilerimizi çok boyutlu olarak yaşama hazırlarken, her aşamada aktif olmalarını merak ve öğrenme isteklerine yanıt bulabilecekleri bir ortam yaratmaktır. Ayrıca sorgulayan, soru soran, fikir üreten, keşfeden bireyler olmaları için en uygun eğitim öğretim ortamını sunmaktır.