TAM EĞİTİM BURSU

Türk Eğitim Derneği 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren, başarılı ve maddi imkanları kısıtlı öğrencilerin Tam Eğitim Bursu – TEB kapsamında okutulması uygulamasına başlamıştır. Tam Eğitim Bursuyla destek verilen öğrencilerin, eğitim ücretlerinin, servis ücretlerinin, yemek giderlerinin, giyim giderlerinin, kitap-kırtasiye harcamalarının ve harçlıklarının, yatılı okullarımızda okutuluyor olması halinde pansiyon giderlerinin karşılanmaktadır. Üniversite eğitimini de kapsayan Tam Eğitim Bursu’nda öğrenciler öğrenimlerinin üniversiteye kadar olan kısmını TED Okulları’nda sürdürürler.

a) Duyurular

TEB sınav tarihi, o yıla ait katılım koşulları ve kriterleri TED Genel Merkezi tarafından belirlenen illerdeki İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla ve Türk Eğitim Derneği web sayfasından duyurulur.
Bursluluk sınavı başvuruları internet üzerinden online olarak alındığından, başvuru sırasında herhangi bir belge istenmemektedir. Adaylar online başvuruda belirtikleri her durumu mülakat aşamasında belgelemek zorundadır. Herhangi bir yanıltıcı-yanlış bilgiyle karşılaşılması durumunda aday değerlendirme dışı bırakılmaktadır. Online başvuru öncesinde, “sınav kılavuzu” mutlaka dikkatlice okunmalıdır.

b) Başvuruların Alınması

TEB için yapılan tüm başvurular ilan edilen son başvuru tarihi esas alınarak kabul edilir. Bu süre içerisinde başvuran öğrencilerin, istenen bilgilerinin web üzerinden eksiksiz olarak girilmiş olması gereklidir. Aksi takdirde başvurular kabul edilmez. Tam Eğitim Bursu kriterlerine uygun olan öğrenciler sınava girmeye hak kazanır.
Başvurular TED tarafından açıklanan tarihteki mesai saati başlangıcı ile son tarihteki mesai saati bitimi arasında yapılır.

c) Başvuruların Değerlendirilmesi
TEB için yapılan başvuruların değerlendirilmesi başvuru tarihinin sona ermesinden itibaren başlar ve değerlendirilmesi TED Genel Merkezi’nin ilgili birimince yapılır. Bu değerlendirme sonucunda sınava girebilecek öğrenciler internet üzerinden sınav giriş kartlarına ulaşırlar.

d) Yazılı Sınav
TED Okulları’na alınacak öğrencilerin ilk seçimi Tam Eğitim Bursu yazılı sınavı ile yapılır. Sınav merkezine farklı illerden gelecek öğrenciler ile bir velisinin yol masrafları TED tarafından karşılanır.

e) Mülakat ve İnceleme
Sınavı takiben bildirilen zamanda, yazılı sınavda başarılı olan, kontenjan dahilinde belirlenen sayıda öğrenci ve aileleri evlerinde ziyaret edilir. Bu ziyaretlerde, öğrencilere alan uzmanları tarafından standart psikolojik testler uygulanır, ailenin sınav başvurusunda verdiği bilgilere ilişkin belgeler incelenir.

f) Sonuçların Açıklanması ve Öğrencilerin Yerleştirilmesi
Tam Eğitim Bursu Sınavı’na giren tüm adayların sonuçları TED’in internet sitesinde yayınlanır. Mülakat ve inceleme aşamasında da olumlu görülen öğrencilerin sonuçları TED Genel Merkezi tarafından bildirilir. Söz konusu öğrenciler sonuçların açıklanmasını takiben TED tarafından belirlenen kayıt süresinde kontenjanlar dahilinde TED Okulları’na ve Adana Bekir Sapmaz Yurdu’na kayıt için başvururlar.


TOGS BAŞARI BURSU

TED Okulları Giriş Sınavı’nda başarılı olan, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 5-6-7 ve 8.sınıfta öğrenim görecek öğrencilere çeşitli oranlarda burs verilecektir.


LGS BAŞARI BURSU

2022 LGS sonuçlarına göre TED İzmir Koleji Anadolu Lisesi’ne kayıt yaptıran öğrencilere, LGS Sıralamalarına göre çeşitli oranlarda burs verilecektir.


MİLLİ SPORCU BURSU

Okulumuzda öğrenim gören Milli Sporcu olan öğrencilere öğrenim ücretinden %20 indirim uygulanmaktadır.


TED İzmir Koleji Depremzede Öğrenci Bursu

Deprem Eğitim Bursu; 30 Ekim 2020 İzmir depreminde öncelikle velisini (anne ya da babasını) kaybeden ve evi yıkılmış olan, bu nedenle eğitim hayatını maddi olanaksızlıklar nedeniyle devam ettiremeyecek öğrencilere, ilgili makamların yazılı teyidiyle yapılacak müracaatlarda, yönetimin değerlendirmesi ile sınıf seviyelerine göre kontenjan dahilinde verilen burstur.

  • Deprem Eğitim Bursu için gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir;
  • Can kaybı olanların, vefatı gösterir belgeleri,
  • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka ekstresi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge),
  • Evi yıkılanların, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Müdürlüklerinden alacakları Hasar Tespit raporları,
  • Muhtarlıktan alacakları nüfus cüzdanı ve ikametgâh belgeleri