KÜRESEL VATANDAŞLIK (GLOBAL CITIZENSHIP)
Özel TED İzmir Lisesinin liderliğinde başlatılan ve 2019 yılından itibaren dokuz TED okulunda daha uygulanmaya başlayan küresel vatandaşlık dersleri öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra vicdanlı ve toplumsal duyarlılığı yüksek, insani değerlerin anlamını bilen, sahip çıkan ve bu değerleri toplumun geneline yaymayı başarabilen nitelikli gençler olarak yetişmesini sağlamayı amaçlar. İngilizce dilinde yürütülen derslerimizde öğrenciler kendi fikirlerini serbestçe ortaya koyma, inisiyatif alarak okul içinde ve dışında çeşitli sosyal kampanyalar düzenleme, toplum önünde konuşabilme ve tartışabilme gibi becerilerini arttıracak etkinlikler düzenlemeye yönlendirilir.
AP PROGRAMLARI (Advanced Placement)
ADVANCED PLACEMENT (AP) NEDİR?

Advanced Placement (AP) programı Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) uygulanan ve oradan tüm dünyaya yayılan bir programdır. ABD’nin dışında 60’tan fazla ülkede AP Programı uygulanmakta ve tanınmaktadır.

Bu program için hazırlanan dersler, öğrencilerin henüz lisedeyken üniversite başlangıç seviyesi derslerini almalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Lise öğrencileri üniversite düzeyinde dersler alarak lisans hayatına bir adım önde başlar. College Board’ un belirttiği üzere lisede AP sınavlarından başarılı olan öğrenciler üniversitede bu dersleri almayan öğrencilerden daha başarılı olmaktadır.

AP ne işe yarar?

Advance Placement programı, özellikle yurt dışındaki üniversitelere başvuru yapmayı amaçlayan öğrencilere büyük avantaj sağlamaktadır. ( Örn: ABD’deki üniversitelerin %90ı AP sınavlarını tanır. Örn: Harvard, Yale, Princeton)

Bu programı başarıyla tamamlayan ve sınavlardan yüksek puan alan öğrenciler, lisans eğitimine hazır olduklarını kanıtlayarak standart başvuru yapan adayların önüne geçme imkânı elde eder.

Yüksek AP sınav notlarına sahip olanlar lisans eğitimlerinde bir takım derslerden muaf olma şansı elde ederler.

Üniversitelerin zorunlu tuttuğu giriş derslerini lisans eğitimine başlamadan tamamlayarak bölüm derslerine daha erken başlayabilirler. Koşullar üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermekte ve her yıl güncellenmektedir.

Öğrenciler elde ettiği skorlar ile üniversitenin akademik konseyine başvurarak da eşleşen müfredat içerikleri ile muafiyet alma hakkı kazanabilirler.

AP sınavından iyi bir sonuç elde eden öğrencilerin Avrupa ve ABD’deki üniversitelerden burs alma olasılığı da artmaktadır.

Her üniversite AP ile ilgili koşullarını yenileme hakkını gizli tutar. Başvurulacak üniversite belirlenmiş ise AP skorunun direk üniversiteye gönderilmesi de mümkündür.

Bazı dersleri daha üniversiteye başlamadan tamamlayan adaylar, double major (çift ana dal) çalışmalarına daha fazla vakit ayırabilirler.

Lise süresince AP derslerine katılıp, sınavlara giren öğrenciler, üniversitelerin kabul kurulları tarafından üniversite okumaya hazır öğrenci olarak kabul edilir ve bu öğrencilerin seçilme olasılıklarını arttırır.

Ülkemizde Koç, Sabancı ve Özyeğin üniversiteleri gibi kurumlar Advanced Placement dereceleri yüksek öğrencilere burs sağlamaktadırlar. Her birinin koşulları farklılık göstermektedir.

Daha iyi çalışma alışkanlıklarının geliştirilmesi, yazı yazma becerilerini iyileştirme, problem çözme yeteneklerini edinme gibi, ileride üniversite yıllarında başarılı olabilmek için hayati bazı becerilerin geliştirilmesine de yardımcı olur.

AP SINIFININ AÇILMA KOŞULLARI

AP sınıfının açılabilmesi için şartları yerine getirebilen en az 5 öğrencinin kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.

Okulumuzda sunulan AP Dersleri:

AP Art and Design 2D AP Languane and Composition AP Physcis Algebra Based AP Calculus AB

Okulumuzda sadece dersini verdiğimiz sınavları uygulanmaktadır.

AP DERSLERİNE KATILIM KOŞULLARI NELERDİR?

AP derslerine katılmak isteyen TED İzmir Koleji öğrencilerin aşağıdaki şartları yerine getirmesi gereklidir.

• İngilizce not ortalamasının 80 ve üzeri olması ya da IELTS sınavından 6 ve üzeri almış olması.

• İngilizce dersi hariç seçtiği AP dersinin ortalamasının 85 ve üzeri olması. (Örn: Calculus almak isteyen öğrencinin Matematik ve İngilizce not ortalamasının 85 üzerinde olması gerekmektedir.)

• Ayrıca öğrencinin seçtiği AP dersinden not ortalaması uygun olması durumunda yeterlilik sınavına girmesi gerekmektedir.

AP Art and Design için gerekli şartlar:

• AP Art&Design programına aday öğrencilere, programa yeterlilik değerlendirmesi yapılır.

• Bu değerlendirmeler öğrencilerin desen ve renk bilgisini ölçmek için bir kaç aşamada gerçekleşir.

• ilk aşamada canlı modele bakılarak karakalem figür çizimi yapılır.

• İkinci aşamada birden fazla obje ile renkli natürmort çalışması tamamlanır.

• Aynı zamanda öğrencilerin geçmişte yaptıkları çalışmalar değerlendirmeye katılır.

AP Languane and Composition İngilizce Ortalama: 80 Yeterlilik sınav: 75

AP Physcis 1 Algebra Based Fizik ortalama : 85 Yeterlilik Sınavı    : 75

AP Calculus AB Matematik ortalama : 85 Yeterlilik Sınavı    : 75

AP dersi alan öğrencilerin sınava girmeleri zorunludur.

ÖNEMLİ BİLGİLER

• AP dersi alan öğrencilerin sınava girmeleri zorunludur. Dersleri almayan öğrencilerimizin sınavlara katılmaları isteğe bağlıdır.

• Öğrenci, AP Sınıfı dersi gerekliliklerini yerine getirmekle, dersleri ve ödevleri takip etmekle yükümlüdür.

• Özürsüz üç AP dersine katılmayan öğrenci AP sınıfından çıkarılır. Ödediği ücret iade edilemez.

TED İzmir Koleji resmi AP sınav merkezidir; bu nedenle TED İzmir Koleji öğrencisi olmayan öğrencilere de Okulumuzda AP sınavlarına girebilme imkânı sunulmaktadır. Dışarıdan katılım gösterecek öğrenciler TED İzmir Kolejinde sadece sınava girebilirler; AP derslerine dışarıdan öğrenci kabul edilmemektedir.

Okulumuza dışarıdan AP Sınavına girmek üzere gelecek öğrencilerin EXAM ONLY olarak College Board’a başvurularını yapıyor olmaları gerekmektedir.

Bu öğrencilerin sistem üzerinden ders materyallerine ve sorularına ulaşımları olmayacaktır.

• Önemle belirtmek isteriz ki, College Board tarafından ilan edilen son başvuru tarihleri ile başvuru sürecinin son başvuru tarihleri aynı değildir.

TED İzmir Koleji Test Merkezinin sunduğu tarihlere önem vermeniz gerekmektedir.

2023 – 2024 Akademik Yılı AP sınavları yüz yüze olacak şekilde yapılacaktır ve sınav kayıtları Eylül’de başlayacaktır. AP sınavlarına girmek isteyen öğrenciler için başvurular, web sayfamızda paylaşılacaktır.

AP PROGRAMI BAŞVURU FORMU
Sınava son başvuru tarihi 1 Mart 2024
TED – Kanada Öğrenci Değişim Programı
TED Okulları ve Kanada Nova Scotia Eğitim Bakanlığı’nın imzalamış olduğu anlaşma çerçevesinde TED İzmir Özel Lisesi öğrencileri kültürler arası öğrenci değişim programına katılıp denkliklerini alarak bir üst sınıftan tekrar okullarında eğitime devam etme hakkına sahiplerdir. Program; öğrencilere, ailelerine ve ev sahibi ailelere, farklı kültürlere yönelik anlayışı ve saygıyı derinleştirmek ve insanlığın gerçekliğini keşfetmek için olanak yaratırken öğrencilere iyi bir İngilizce ve yurt dışında üniversite okuma fırsatı sağlamayı amaçlar.
TED Kanada Çift Diploma Programı
Okulumuzda 9. Sınıftan itibaren belirli kriterleri yerine getirmiş olan öğrenciler, Ulusal programın yanı sıra Kanada Çift Diploma Programını takip etmektedir. TED – Kanada Çift Diploma Programını tamamlayan bir öğrencinin elde etmiş olacağı diploma Kanada, Avrupa ve Amerika’da bulunan üniversitelere başvurularda etkin bir referans olacaktır. Dünya vatandaşları yetiştiren en iyi uluslararası eğitim programlarından biridir ve öğrencilerden beklenen kaliteli ve etkin portfolyo sahibi olunmasında oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Program sonunda alınacak Kanada Lise Diploması resmi ve akreditedir ve tüm dünyada kullanılabilir. Çift diploma ile yurt dışı üniversite başvurularında Kanada’da lise okumuş bir öğrenci ile aynı şartlarda başvurularını gerçekleştirirler.
Amerika Liseleri Bursluluk Programı
Dünyanın en önemli üniversitelerine de ev sahipliği yapan Amerika, öğrencilere birçok açıdan avantajlar sağlayan bir ülke. Özellikle lise öğrencilerine çeşitli burs imkanları sunan Amerika Birleşik Devletleri, aynı zamanda yurtdışından gelen öğrenciler için de birçok kolaylık sağlıyor. Amerika'nın yurtdışından gelen öğrenciler için burs programları buna en güzel örnekler arasındadır. Türkiye’de sadece sayılı TED okullarında uygulanan Amerika Liseleri Bursluluk Programı öğrencilerimizin lise hayatlarında burslu olarak Amerika’da bir veya birden fazla yıl geçirme hayallerine olanak sağlıyor. Amerika’da lise eğitimi alabilmek için dil sınavına ve mülakatlara katılan öğrencilerimizden başarılı olanlar, süreç ile ilgili tüm planlamaları desteğimiz ile gerçekleştirerek programı en verimli şekilde tamamlıyor.
BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI
Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken; bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” Talim ve Terbiye Kurulunun onayıyla Türkiye’de ilk kez 2007 yılından itibaren TED Okullarında uygulanmaya başlamıştır. Bilim İnsanı Yetiştirme Programı akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite iş birliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği dört yıllık bir programdır.