Birimimiz okulun eğitim ve öğretim açılışından kapanış dönemine kadar olan süreçte çalışma sistemi şu şekildedir;
 • Giriş:
 • Ders programlarının hazırlanıp okulun eğitim öğretim materyallerinin hazırlanması ve öğretime hazır hale gelmesi sağlanır.
 • K12 Okul Yönetiminin giriş ayarları, veli giriş ayarları yapılarak genel merkez, okul ve veli arasındaki iletişimin sağlanması,
 • K12 sistemine Ders programı buna bağlı olarak ETÜT gün ve saatleri girilerek sürecin kontrol altında tutulması sağlanır.
 • Süreç:
 • K12 Okul Yönetim sistemiyle bu süreci dirik hale getirip okul veli iletişimini sağlar.
 • K12 sistemindeki eğitim – öğretim sürecindeki ölçme araçlarının değerlendirilmesi ve istatistiğe dökülmesini, bu istatistikleri verimli bir şekilde dönüt haline getirilmesini amaçlar.
 • Bu süreç içerisinde öğretmen ve idari bölüm ile paylaşarak eğitim- öğretimin esneklik ilkesiyle süreci şekillendirir.
 • Süreci sonuca çevirme:
 • Yapılan ölçme araçlarının değerlendirilerek sonuçlarına göre ETÜT hazırlama, öğretmen ödevlendirilmelerinin yönlendirilmesi ve kontrolü, zümreler arası işbirliği sağlar.
 • Okulumuzun kendi ölçme araçları, TED Genel Merkezin ölçme araçları ve bağımsız kuruluşların ölçme araçlarını analiz edilerek oluşturulan istatistiklere göre öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda (kazanım eksiklikleri) akademik kalibrasyonlar yaparak öğretime katkıda bulunur.
 • Yan Çalışmaları:
 • Okuldaki sosyal faaliyetlerden olan kulüpleri K12 sistemi kayıt altına alıp süreçteki iletişimin oluşmasını sağlar.
 • Okulda verilen seçmeli ve 2. Yabancı Dil gibi derslerin alt gruplarını oluşturarak sınıflar arasında da öğretimin çalışmasını sağlar.
 • Velilerin bu süreçteki K12 ile ilgili sıkıntılarını giderme.
 • Sadece Akademik ölçme araçlarının değil beceri, bilimsel bilgiyi yaşantısında ölçmeyi hedefleyen (TBU) ölçme araçlarının da değerlendirilmesi sürecinde eğitimin içine dahil edilmesini sağlar.