Uygulamalar ve Projeler – TED İZMİR KOLEJİ

Uygulamalar ve Projeler

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE – PHILOSOPHY FOR CHILDREN (P4C)

P4C birlikte düşünme ve bireysel düşünmeye ekstra ortam yaratmanın birleşiminden oluşan bir eğitim metodudur. Felsefi akımları öğreten bir pedagoji değil, çok boyutlu düşünme becerisini kazandıran bir soruşturmadır.

P4C eğitiminde öğrenciler kavramlarla çalışmaktadır. Herhangi bir cevap beklemeden ve sonuca varma zorunluluğu olmadan düşünce ve yargıları özgürce sorgulamaktadır. P4C eğitim ortamında bir sınıf değil, bir topluluk olduğunun bilincinde olan öğrenciler bireysel ve birlikte düşünerek, düşüncelerini ifade etmenin yollarını keşfetmektedir.

TED İzmir Koleji'nde P4C eğitimi; Anaokulu K2 ve K3 gruplarında branş dersi, ilkokulda derslerde metodoloji olarak işlenir.

Öğrencilerimizin kendini ifade etme, kendi düşüncelerine güvenme, etkili dinleme, başkalarının düşüncelerine saygı gösterme, ben diliyle konuşma, duygusal bağ kurma, ve tartışma becerilerini geliştirmeyi hedeflediğimiz P4C derslerinde öz saygısı, öz benliği, empati duygusu ve çok boyutlu düşünme becerisi gelişmiş bireyler yetiştirebilmektedir.

TED İZMİR KOLEJİ DENİZCİLİK KULÜBÜ

TED İzmir Koleji denizcilik faaliyetleri kapsamında çevre bilinci oluşturarak öncülük etme amacındadır. Bir liman kentine yakışır yeni bir oluşuma çapa atmıştır. Okulumuz “Denizci Öğrenci Yetiştirme Eğitim Projesi” kapsamında Deniz Ticaret Odası ile işbirliği yaparak 18 Ekim 2017 tarihinde eğitime başlamıştır. Her kademede denizcilik kültürünü geliştirmek, denizcilik örf ve adetlerini yaygınlaştırmak, öğrencilerin denizciliğe olan sevgi ve ilgisini en yüksek seviyeye çıkarmak, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılar kazanmayı hedeflemektedir.

Özel TÜDEV Çeşme Yat Kaptanlığı Eğitim Merkezi’nde; gemicilik eğitimleri, temel seyir, güverte ve makine eğitimleri, köprü üstü simülatör eğitimi ve bir adet yelken/motorlu tekne ile uygulamalı deniz eğitimleri, ilkyardım eğitimi, yangın önleme ve yangınla mücadele temel eğitimi, can kurtarma araçları denizde kişisel canlı kalma teknikleri eğitimi verilmesi sağlanmaktadır.

ECO SCHOOL - EKO OKULLAR PROJESİ

TED İzmir Koleji İlkokulu çağın en büyük sorunlarından olan çevre problemlerine farkındalık oluşturmak adına Eco-school programında yer almaktadır. Eco- school öğrencilerde çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir bir kalkınma kazanımlarını benimsetmeyi amaçlamaktadır. Bu projede çevre gezileri düzenlenmekte, çevre temizliği yapılmakta ve okul içi etkinlikler düzenlenmektedir. İlkokul seviyesinde iki sene çöp ve atık konuları çalışıldıktan sonra uluslararası düzeyde geçerliliği olan, yeşil bayrak ödülü alınmıştır. Geçen yıl ki gibi bu yıl da enerji konuları ile ilgili çalışılmaktadır.

Programın resmi sitesi http://www.ekookullar.org.tr
YARATICI DÜŞÜNME OKUMA VE YAZMA

Yaratıcı düşünme, okuma ve yazma; her an öğrenmeye hevesli, sürekli düşünen, hisseden, hayal kuran çocuklarımızın dil ve düşünme becerilerini geliştirerek en üst seviyede kullanabilmelerini amaçlayan bir eğitim programıdır. Amacımız; sadece yazarlar yetiştirmek değil, yaratıcı gücünü kullanarak, düşünebilen ve bunu yazılı olarak dile getirebilen bireyler yetiştirebilmektir.

Y-DOY eğitiminde, öğrencilerin dili kullanım biçimleri, yaratıcılıkları ve soyutlama becerileri gelişmektedir. Yaratıcılık, apayrı görülen nesneler veya düşünceler arasında bağlantılar kurabilmek, çoğunluğun göremediğini görerek problemi fark edip farklı çözüm yolları bulabilmek, ezberci ve tekdüze düşünme sistemlerinden kurtularak özgün içerikler ortaya çıkarmaktır. Yaratıcı düşünce; düşünme becerisindeki akıcılık, esneklik, özgünlük ve zenginleştirme becerisi barındırır.

Y-DOY Eğitimiyle Öğrencilerimizin;

  • Eleştirel ve yaratıcı, nitelikli düşünmeyi öğrenmeleri,
  • Problem çözme yeteneklerini geliştirmeleri,
  • Öğrenme ve iletişim becerilerini geliştirmeleri,
  • Düşünce ve duygularını, tasarılarını en doğru ve etkileyici biçimde ifade etme yeteneği kazanmaları,
  • Üretken olabilmeleri,
  • Kurgu yapma yeteneği kazanmaları,
  • Okumayı ve yazmayı sevmeleri, empati duygusu ve çok boyutlu düşünme becerisini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Atatürk

Ansolon