GLOBAL SCHOOLS PROGRAMI

TED İzmir Koleji’nin Ocak 2023’de “Global Schools Program”ına dâhil olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Global Schools Programı, UNESCO’nun Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitime Yönelik Küresel Eylem Programını (ESD) destekleyen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı’nın bir girişimidir. Okulumuz bu topluluğun bir üyesi olarak Birleşmiş Milletler’in belirlediği “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni desteklemek ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için öğrencilerimizin gereken bilgi ve beceri kazanımlarını edinmesi konusunda çalışmalar yürütmeyi taahhüt etmektedir.

TED İzmir Koleji çevreye duyarlı, sosyal sorumluluk bilincine sahip, dünya vatandaşlığı vizyonuna sahip bireyler yetiştirir. TED İzmir Koleji gerçekleştirdiği GES projesi, Orman Okulu, Permakültür, Kindi Farm, Eco School, BigFish gibi önemli projelere imza atarak çevreye duyarlı öğrenciler yetiştiriyor.