Duyurular – TED İZMİR KOLEJİ

Duyurular

4 Nisan 2020

TED İzmir Koleji Sanal Sergi

Evde kaldığımız bu süreci üreterek verimli bir şekilde geçirmeye devam ediyoruz. Şimdi gözlerini kapat ve nerede olmak istediğini hayal et. Ardından al kâğıdı, boyayı eline ve […]
19 Eylül 2019

Dünya standartlarında bir dil yeteneğine sahip nesiller, TED İzmir Koleji’nde yetişiyor!

Öğrencilerimizi, yabancı dili etkili kullanan, kültürel etkileşime açık, evrensel değerlere sahip ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir bireyler olarak yetiştiriyoruz.
Atatürk

Ansolon