Türkçe

Türkçe dersi; dilbilgisi alanlarının okuma, dinleme/izleme, konuşma, yazma becerileriyle bir bütünlük içinde işlendiği bir derstir. Bu dersin amacı öğrencilere Türk dilini tüm zenginliğiyle tanıtmak, dil bilincini geliştirmek, edebi metinler aracılığıyla estetik zevk kazandırmak ve tarihi akış içinde kendi kültürünü, düşüncesini ve zevkini metinlerde belirlemek, yerelden evrensele açılan bilgi ve beceriler edinmelerini sağlamaktır. 

Türkçe dersi, öğrencilerde doğal olarak var olan dil becerilerini, süreç içinde geliştirmeyi hedefler. Öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmeleri için, yazılı ve sözlü anlatım becerilerini, yorum ve düşünce üretme yetilerini geliştirmelerini sağlayacak uygulamalar yapılır. Türkçenin inceliklerine, kurallarına, yazı türleriyle ilgili özelliklere dikkat çekilir; öğrencilerin bu bilgiler ışığında kendi ürünlerini yaratmalarına olanak sağlanır. Bunun için yaratıcılığını destekleyen, ilgi duydukları alanları ortaya çıkaran proje çalışmalarıyla her öğrenci öğrenme sürecine katılır.  

Bölüm Tarafından Yapılan Akademik ve Sosyal Etkinlikler. 

 • Yaratıcı okuma etkinlikleriyle öğrenci düzeyine uygun, Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş, her yıl için en az on kitabın okunması sağlanır.  Öğrenciler okuma etkinliklerinde canlandırma, maketini yapma, görselle ifade etme, duyguları renklere ve resme dökme gibi çalışmalarla desteklenir.  
 • Kulüp çalışmaları kapsamında açılan “ Gazetecilik ve Aktüalite” kulübünü seçen öğrenciler, her dönem bir tane olmak üzere toplamda iki gazete çıkarırlar ve okulumuza gelen yazarlarla röportaj imkanı elde ederler.  
 • Öğrencilerin il, ilçe ve okul çapında gerçekleşen her türlü yarışmaya katılması sağlanır. 
 • Okunan kitapların yazar ve şairleri başta olmak üzere sanatçılarla söyleşi ve kitap imza günleri düzenlenir. 
 • Her ay düzenlenen” Şiir Ayı Etkinliği” ile öğrencilerimiz şairleri tanıma ve şiirlerini seslendirme fırsatı bulur.   
 • Türkçe zümresi tarafından düzenlenen, müzik ve edebiyatın buluştuğu “Şiir Gecesi” etkinliğine her seviyeden öğrencimiz katılır, duygu ve düşüncelerini estetik bir biçimde yansıtma imkanıbulur.  
 • Kendi yazdıkları hikaye ve şiirlerin bir kitap haline getirilmesiyle yazarlığa küçük bir adım atan öğrencilerimiz, eserlerini okuyucularıyla paylaşma fırsatı bulur.  
 • Bu yıl gerçekleştirmeye başladığımız “Kartpostal” etkinliği ile öğrencilerimiz, kartpostal yazar ve bunu belirlenen başka bir okuldaki öğrencilere gönderir. Böylece değerler eğitimine de katkı sağlamış olur.  
 • LGS’ye hazırlık çalışmaları, kurslar ve etütlerimizle öğrencilerimiz akademik alanda sürekli desteklenir.  

DUYURULAR 

 1. Eylül ayı kapsamında gerçekleşen “Sonbaharda Şiir” etkinliği ile öğretmenlerimiz ve idari kadromuz kendi seçtikleri ya da yazdıkları şiirleri öğrencilerimiz için seslendirdiler.  
 2. Ekim ayında “Atatürk” temasıyla öğrencilerimiz değerli şairlerimize ait şiirleri arkadaşlarıyla buluşturdu.   
 3. Değerli yazarımız Habib Bektaş okulumuza gelerek “Gazetecilik ve Aktüalite” kulübü öğrencileriyle bir röportaj gerçekleştirdi. Daha sonrasında 5. Ve 6. Sınıf öğrencileriyle buluşan yazarımız, söyleşinin ardından kitaplarını imzaladı.  
 4. “Yeni yıl” etkinlikleri kapsamında öğrencilerimiz Türkçe panomuzu yaratıcılıklarını kullanarak oluşturdular.  Bunun yanında “Kartpostal” yapan öğrencilerimiz kartpostallarını belirlenen devlet okulundaki öğrencilerimize sürpriz yaparak gönderdiler.  
 5. Tüm sınıflarda kitaplıklar öğrencilerimizin seçtikleri ve getirdikleri kitaplarla dolduruldu. Böylece bir kütüphanenin işleyişi hakkında uygulama yapma,  bilgi ve tecrübe edinme imkanı buldular.  

Ansolon