TED İzmir Koleji Türkçe derslerinde öğrencilere, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru anlama gücü kazandırmak; görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini, düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru biçimde anlatma beceri ve alışkanlığı kazandırmak; Türk dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek; Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçle, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek; dinleme ile okuma alışkanlık ve zevkini kazandırmak; estetik duygularının gelişmesinde yardımcı olmak; türlü etkinliklerle öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek; ulus bilincini ve ulusal coşkusunu güçlendirmek; sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla, Türk kültürünü tanıma ve kazanmalarında; Türk yurdunu ve ulusuyla birlikte doğayı, hayatı, insanlığı sevmelerinde yardımcı olmak; bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını kazandırmak hedefleri çerçevesinde ilerlemekteyiz.

Bu bağlamda gerek okul çatısı altında gerekse yakın çevreden uzak çevreye uzanan bir yol haritası üzerinde öğrenci merkezli, yaratıcı düşünme biçimini besleyen, bilgi yerine bilgiyi kullanma becerilerini destekleyen içeriklerle Türkçe dersi öğretim planını gerçekleştiriyoruz.  Bu programda;

  • Okuma anlama becerilerini ölçen ulusal çapta bir ölçme değerlendirme sınavı olan OKUBEG sınavlarına katılım sağlar.
  • Uluslararası PİSA sınavlarının içeriklerine uygun olarak hazırlanmış ölçme değerlendirme faaliyetleri yürütülür.
  • Okuma alışkanlığını gerçek yaşamlarına entegre etmelerini sağlayacak yazar etkinliklerinde aktif rol oynar.
  • TÜBİTAK’ın düzenlediği proje ve yarışmalara öğrencileriyle beraber titizlikle hazırlanır.

Bu sayede yeni nesil yaşam becerileriyle donanmış TED İzmir Koleji ortaokul öğrencileri, lise hayatlarına donanımlı ve iç motivasyonu yüksek biçimde başlar.