Eğitim ve öğretimi sanat ve sosyal alanlardaki etkinliklerle güçlendirmeyi kendisine ilke edinen okulumuzda, öğrencilerimize verdiğimiz müzik eğitimiyle onların öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını, ulusal ve evrensel müzik türlerini eleştirel düşünme becerisini de kazanarak öğrenmelerini, seslerini doğru kullanmanın yanı sıra müziksel işitme ve okuma becerisi kazanmalarını hedeflemekteyiz.  

Ayrıca müzik derslerinde branş eğitimleri ile öğrencilerimize Keman, piyano,gitar ve nefesli çalgılar konusunda eğitim vermekteyiz. 

Müzik derslerimizde, istekli ve yetenekli öğrencilerin kendilerini çalgılarıyla veya müzik çalışmalarıyla ortaya koymaları, kendilerini müzikle ifade etmeleri ve özgüven kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla sınıf içi mini konserler vermelerini sağlamaktayız. Bu sayede öğrencilerin yaratıcılıklarını özgürce ortaya koyabilmelerini sağlamak, buna bağlı olarak da kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak hedeflerimiz arasındadır. 

TED İzmir Koleji’nde Müzik Eğitimi, okul içi ve okul sonrası gerçekleştirdiğimiz koro, orkestra ve okul radyomuzda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla da desteklenmektedir.