4-5-6-7 ve 8. sınıflarımıza kontenjanlar dâhilinde, sınavla sınırlı sayıda öğrenci kabul edilecektir.

Ön kayıt başvurusu yapan aday öğrenciler “TED Okulları Giriş Sınavı”na katılacaktır. Belirlenen barajı geçenler arasından başvuru önceliğine göre aday öğrenciler PDR uzmanlarınca görüşmeye alınacaktır. Giriş Sınavına başvuru yapan aday öğrenciler, 4 Mart 2018, Pazar günü yapılacak olan TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı‘na katılacaktır. Sınavı ve mülakatı olumlu sonuçlanan öğrenci velisinin belirlenen süre içerisinde kesin kayıt işlemlerini yapması ile kayıt süreci tamamlanmış olacaktır.

TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı Hakkında

TED Okulları Giriş Sınavı TED Genel Merkezi tarafından hazırlanmaktadır. TED Okulları Giriş Sınavına 2017-2018 öğretim yılında 3-4-5-6 ve 7. sınıf seviyelerinde öğrenim gören öğrenciler girebilir.

* Öğrenci Giriş Sınavı, TED Genel Merkezi tarafından Türkçe, Matematik ve İngilizce olmak üzere üç temel disiplinde uygulanmaktadır.

Sınava girmek isteyen öğrencilerin velilerinin okulumuza gelerek şahsen veya online kayıt formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

* Öğrenci giriş sınavı 04 Mart 2018, Pazar günü saat 10:00’da (gerekli hallerde ikinci oturum 13:30’da) okulumuzda yapılacaktır.  Sınavdan 3 gün önce adaylar sınav giriş belgelerini okulumuzun internet adresinden TC kimlik numaraları ile online alabileceklerdir.

* Sınavda yer alan sorular, Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda öğrencilerin edinmesi beklenen becerileri ölçmeye yöneliktir.

* Sınav, çoktan seçmeli maddelerden oluşmaktadır. Sınava başvuruda bulunan öğrenciler, istekleri doğrultusunda sınavın sadece Matematik alanını, İngilizce ya da Türkçe dilinde alabileceklerdir.

* Sınıf düzeylerine göre soru sayıları ve sınav süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

2018-2019 Yılında Okuyacağı Sınıf Türkçe Matematik İngilizce Toplam Soru Sayısı Sınav Süresi
4. Sınıf 15 15 15 45 70 dk.
5. Sınıf 20 20 20 60 80 dk.
6. Sınıf 20 20 20 60 80 dk.
7. Sınıf 20 20 20 60 80 dk.
8. Sınıf 20 20 20 60 80 dk.

 

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

Puanlamada bağıl değerlendirme esas alınacaktır. Her sorunun puanı eşit değildir. Sınav sonuçları Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilip sitemizden açıklanacaktır.