Uygulamalar ve Projeler – TED İZMİR KOLEJİ

Uygulamalar ve Projeler

BTEC Programları

Okulumuzun öğrencilerimize sağladığı benzersiz olanaklardan biri de ülkemizde sadece TED Okulları tarafından verilebilen BTEC (Business and Technology Education Council) programlarıdır. Özel TED İzmir Lisesi Lisesi öğrencileri, müfredatlarının bir parçası olarak BTEC derslerini alırlar.
Günümüz dünyasında öğrencilerimizin ileride sahip olmayı düşündükleri mesleklerle ilgili temel düzeyde yeterlik kazanmaları önemlidir. Bu bilinçle, TED öğrencilerine üniversite ve iş hayatında uluslararası düzeyde kabul gören Business and Technology Education Council (BTEC) programlarını sunmaktadır. Açılımı “Eğitimsel Mükemmellik” anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in uyguladığı BTEC programı, işletme ve teknolojik eğitimlere yeni bir bakış açısı getiren bir eğitim programıdır.

Merkezi İngiltere olan BTEC programları 30 yıldır, 100’den fazla ülkede uygulanmaktadır. BTEC Programlarına kayıtlı 4 milyon öğrenci bulunmaktadır.

BTEC programları başta İngiltere olmak üzere, uluslararası alanda üniversiteler, işverenler ve profesyonel iş dünyası tarafından tanınmakta ve kabul görmektedir. Öğrenciler, BTEC programları ile uluslararası geçerliliği olan “Performans Bildirim”, “Yeterlik”, “Sertifika” ve “Diploma” belgelerini edinmektedir. Öğrenenlerin elde ettiği bu belgelerin geçerliliğinde zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. BTEC belgeleri 100’den fazla ülkede, 25 sektörde 700’den fazla meslek alanında, Avrupa, ABD, Asya ve Avustralya üniversitelerinde tanınmakta ve her yıl ortalama 1,5 milyon öğrenci BTEC belgesi almaya hak kazanmaktadır. Okulumuzda uygulanan BTEC programları ise:

1. Seviye Sosyal Medya Yeterlik Belgesi

(BTEC Level 1 Award In Social Media)

Öğrencilere sosyal medya alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir programdır. BTEC Sosyal medya yeterlilik belgesi alan öğrenciler seçtikleri bu programı tamamladıklarında, eğitimleri ve mesleki gelişimleri için sosyal medya araçlarını kullanmayı öğrenmektedir.  Sosyal Medya kapsamındaki her türlü film, dizi, reklam, internet sitesi farklı bir bakış açısı ile çözümleyebilmektedir. Sosyal Medya Yeterlik Belgesi” kapsamında öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler (eleştirel düşünme, yaratıcılık vb.) sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikleri kapsamaktadır.

1. Seviye Mutfak Sanatları Yeterlik Belgesi

(BTEC Level 1 Award in Home Cooking Skills)

Program, öğrencilere kendileri için sağlıklı ve uygun maliyetli bir şekilde yemek pişirebilecekleri, temel yaşam becerilerini ve bilgilerini öğrenmelerini ve bu becerileri çevrelerindeki kişilerle paylaşmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Yemek yapabilmek, öğrencilerin hayatlarının geri kalanında sağlıklı ve bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlayan temel bir beceridir. Öğrenciler gıdaların hazırlanmasında hijyen ve güvenlik ilkelerini kavrarlar. Sağlıklı besin ve besin değerlerinin nasıl olması gerektiğini, alışveriş yaparken gıda seçiminde nelere dikkat edileceğini öğrenirler. Yaptıkları alışverişi ve pişirdikleri yemekleri nasıl depolamaları ve taze tutmaları gerektiğini öğrenirler.

2. Seviye Sanat ve Tarasım Sertifika Programı

(BTEC Level 2 Art & Design Certificate)

Öğrencilere sanat ve tasarım alanlarındaki benzerlikler ve farklılıkları göstererek, öğrenciyi hem teorik hem de pratik açıdan geliştirirken mesleki yönetim bilinci ve tercihi kazandıran bir programdır. Bu program öğrencilerin meslek seçimleri, aynı zamanda tercih edecekleri üniversiteye kendi yetenekleri doğrultusunda girmeleri ve eğitimlerini tamamlamaları konusunda ilk adımdır. Bu program kapsamında öğrenciler sanat ve tasarım alanında en temel ve gerekli bilgileri alarak, üniversitelerin ilgili bölümlerine kabul koşullarının en önemli aşaması olan portfolyo oluşturma çalışmalarının ilk adımını atacaklardır.  2017-2018 öğretim yılından itibaren 9. Sınıflarda seçmeli olarak haftada 2 ders saati olmak üzere bir yıl süreyle uygulanmaktadır.

3. Seviye Genişletilmiş Sanat ve Tasarım Diploması

(BTEC Level 3 Extended Diploma in Art and Design)

BTEC 3. Seviye “Sanat ve Tasarım (Art&Design)” Diploma Programı öğrencilere sanat ve tasarım alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir programdır. Lisede 10. sınıflarda uygulanmaktadır. Program aşağıdaki özelliklere sahiptir:
a) Haftada 5 ders saati uygulanarak iki yılda tamamlanır.
b) Toplam kredi sayısı 180’dir.
c) Program, 5 zorunlu (Sanat ve Tasarımda Görsel Kayıt, Sanat ve Tasarım-da Malzemeler, Teknikler ve Süreçler, Sanat ve Tasarımda Fikirler ve Konseptler, Sanat ve Tasarım Yoluyla İletişim, Sanat ve Tasarımda Etkileşimler) ve 132 seçmeli ünite içermektedir.  Uygulamak üzere seçilmesi gereken 13 seçmeli ünite üç boyutlu tasarım, moda ve tasarım, güzel sanatlar, grafik tasarımı, fotoğrafçılık ve tekstil alanlarından seçilir.
d) Öğrenciler programda yer alan üniteleri tamamlayarak diploma kazanırlar. Sanat eğitiminin gerekleri ve gerçekleri doğrultusunda iş ve eğitim hayatındaki çağdaş dünyanın gereksinimlerini karşılamak düşüncesi ile hazırlanan bu programlar, öğrencilere, sanat ve tasarım alanındaki mesleklere yönelik eğitim alma fırsatı sunmaktadır. Bu programda öğrencilerin çizim ve tasarım temel becerileri ile birlikte ilgileri doğrultusunda sanat ve tasarım alanına özgü mesleki eğitimlerini destekleyici yeterlikler kazanmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler, 21. yüzyılın ekonomik gelişiminin vazgeçilmez bir parçası olan tasarım becerilerini kazanmakta, alanla ilgili mesleklerin gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olmakta ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu becerileri kazanmaktadırlar. Bu programı tercih edecek öğrencilerimiz öğretmenlerimiz tarafından belirli kriterlere uygun olarak seçilmektedir.

2. Seviye Bilişim Teknolojileri Sertifika Programı

(BTEC Level 2 in Certificate in Information Technology)

BTEC 2. Seviye Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı, öğrencilere bilgi teknolojileri alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir programdır. Bu program okulumuzda 9. Sınıflarda, haftada 2 ders saati olmak üzere bir yıl süreyle uygulanmak üzere ele alınmıştır. Bir yıl içerisinde tamamlanması gereken kredi sayısı 15’tir. 15 kredinin tamamlanması için ayrılan süre 90 saattir. Bu programı tamamlayan öğrenciler BTEC Bilişim Teknolojileri Uzmanlık Belgesi alacaklar ve Oxford Üniversitesi, Yale Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi gibi dünyaca ünlü üniversitelerin bulunduğu okullara kabul alma fırsatı yakalayacaklardır. Bunun yanı sıra iş bulma imkânlarını kolaylaştırıcı, mesleki eğitimlerini destekleyici ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu becerileri (eleştirel düşünme, yaratıcılık, bilgi teknolojilerini kullanma, esneklik ve uyum vb.) kazanma fırsatı yakalayacaklardır.

2. Seviye Girişimcilik Yeterlik Belgesi

(BTEC Level 2 Award in Enterprise Skills)

BTEC 2. Seviye Girişimcilik Yeterlik Belgesi, öğrencileri profesyonel yaşama hazırlayan ve onlara girişimci ruhu kazandırmayı hedefleyen bir programdır. Girişimcilik programı ile öğrenciler yaratıcı ve yenilikçi yönlerini geliştirirken kariyer planlamalarında kendilerine yeni iş alanları oluşturmayı öğrenirler.

1. Seviye Spor ve Serbest Etkinlik

(BTEC Level 1 Sport and Active Leisure)

BTEC 1. Seviye Spor ve Serbest Etkinlik sertifikası ile öğrencilere;  spor, sağlıklı yaşam, beslenme ve fitness konusunda yüksek bilinç sahibi olabilmeyi ve sporu yaşamının en önemli parçalarından biri olarak benimsemeyi öğretmeyi hedeflemektedir.
Öğrenciler, sporla ilgili kariyer seçimlerinde (spor kulüplerinde fitness, performans koçluğui spor kulüplerinde yöneticilik, fitness merkezi açmanın temel niteliklerine sahip olmak) bilinçli bir şekilde hareket edebilirler. Spor merkezi yöneticiliği yapabilir.
Farklı kariyer alanları seçmiş olsalar bile, yeni girişimlere adım atmak anlamında gerekli donanıma sahip olurlar.

BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI

Özel TED İzmir Lisesinde uygulanan Bilim İnsanı Yetiştirme Programı akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite işbirliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği dört yıllık bir programdır. Bu programa devam edecek öğrenciler ulusal müfredatın dışında kendilerine ait müfredat programını diğer öğrenciler gibi yürütürler.
Bilim İnsanı Yetiştirme Programı’nın amacı;

 • Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri yüksek olan öğrencileri, kendi alanlarında yükseköğrenime hazırlamak,
 • Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim insanının yetiştirilmesine kaynaklık etmek,
 • Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ve sosyal problemlere ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamak,
 • Farklı kültürleri anlayıp yorumlayabilen, yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmek,
 • Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamak.

Bu programda öğrenim gören öğrenciler, kendilerine sunulan imkânlarla yeteneklerini en üst düzeyde kullanma olanağına sahip olmaktadır. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin uyması gereken zorluluklar vardır. Bunlar;

 • 9.sınıf kulüp derslerinde İnovasyon kulübüne katılım ve devam şartı,
 • 10.sınıfta Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ya da Bilgisayar alanlarından birinde araştırma deneyi yapımı,
 • 11. Sınıfta Ulusal ve Uluslararası yarışmalara başvuru yapacak nitelikte proje yapmak ve projelere katılmak,
 • 9.,10. ve 11. Sınıflarda İngilizce bilimsel araştırma yapabilme ve makale yazabilmek için ek 120 saatlik İngilizce araştırma ve bilimsel yazı dersleri ve 10.sınıfta ek olarak Araştırma Teknikleri derslerini alma zorunlulukları bulunmaktadır.

Bilim İnsanı Yetiştirme programı müfredatına yönelik hazırlanan derslerden Fen Bilimleri, Türk dili ve Edebiyatı, Matematik alanlarında yılsonu ders notlarının 65 ve altında olmaması ve diğer alan derslerinde 50 ve altında ders notunun bulunmaması gereklidir.

TED-KANADA DEĞİŞİM PROGRAMLARI

Okulumuzda, TED Okulları ile Kanada Hükümeti arasında yapılmış olan anlaşma gereği, öğrencilerimiz  1 ay, bir dönem, veya 1 yıl Kanada’da eğitim görme imkanına sahiptir. TED Lisesi öğrencileri İngilizce dil yeterliliği, akademik başarı, duygusal olgunluk kriterlerinin arandığı bir dizi sınav ve mülakattan geçtikten sonra lise yaşamlarının bir yılını Kanada’nın çeşitli bölgelerindeki bir devlet okulunda okuma hakkı kazanırlar.
TED İzmir Koleji öğrencileri için süreç şöyle işler:

 • ISE World tarafından Kanada programları hakkında öğrencilere ve velilere sunum yapılır (Ekim).
 • 7, 8. sınıf ve (hazırlık sınıfı dâhil olmak üzere) lise öğrencileri; ISE World’ün TED İzmir Koleji’nde düzenlediği İngilizce yeterlilik sınavına girebilirler (Ekim/Kasım).
 • Başarılı öğrenciler, ISE World’ün TED İzmir Koleji’nde düzenlediği mülakata davet edilirler (Ekim/Kasım).
 • Öğrenciler, İngilizce yeterlilikleri doğrultusunda seçilirler (Ekim/Kasım).
 • Resmi başvuru süreci başlar (Kasım).
 • Vizeler ve seyahat belgeleri hazırlanır (yaklaşık olarak Aralık – Mart ayları arasında).
 • TED İzmir Koleji öğrencileri için ev sahibi aileler belirlenir.
 • Öğrenciler ve ev sahibi aileler birbirlerine mektup ve fotoğraf gönderirler.
 • Öğrenciler ülkeden ayrılmadan önce veliler ve öğrenciler için uyum programı düzenlenir.
 • (Yaklaşık olarak) Eylül ayında öğrenciler ve görevli öğretmenler, Kanada’ya giderler.

ULUSLARARASI PROGRAMLAR VE YURT DIŞI DANIŞMANLIK

Özel TED İzmir Lisesi Uluslararası Programlar ve Yurt dışı Danışmanlık Birimi öğrencilerin TOEFL, IELTS, SAT gibi uluslararası sınavlara girmeleri, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve öğrencilerin bu konudaki başarılarının arttırılması konularında çalışır.

Yurt dışı yaz okulu programlarının takip edilmesi ve ayrıca öğrencilerimizin ileriki yıllarda yurt dışı üniversitelere başvurmaları hallerinde gereken işlemlerin sürdürülmesi açısından da etkin bir biçimde çalışmalarını sürdürür.

KÜRESEL VATANDAŞLIK (GLOBAL CITIZENSHIP)

Özel TED İzmir Lisesinin liderliğinde başlatılan ve bu yıl dokuz TED okulunda daha uygulanan küresel vatandaşlık dersleri öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra vicdanlı ve toplumsal duyarlılığı yüksek, insani değerlerin anlamını bilen, sahip çıkan ve bu değerleri toplumun geneline yaymayı başarabilen nitelikli gençler olarak yetişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. İngilizce dilinde yürütülen derslerimizde öğrenciler kendi fikirlerini serbestçe ortaya koyma, insiyatif alarak okul içerisinde ve dışarısında çeşitli sosyal kampanyalar düzenleme, toplum önünde konuşabilme ve fikir tartışabilme gibi becerilerini arttıracak etkinlikler düzenlemeye yönlendirilirler.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

 “HAYAT BİRLİKTE OYUN BİRLIKTE” BİRLEŞTİRME PROJESİ
2017-2018 Eğitim Öğretim dönemi başlangıcı itibarı ile Özel TED İzmir Lisesi -Türkiye Özel Olimpiyatlar Komitesi arasında gerçekleştirilen işbirliği sonucunda başlatılan “Hayat Birlikte, Oyun Birlikte” Projesi okulumuzun en önemli projelerinden biridir. Öğrencilerimizin zihinsel engelli özel öğrencilerle düzenli olarak bir araya geldiği ve sportif, sanatsal ve kültürel paylaşımlarda bulunduğu projenin amacı zihinsel engelli bireylerin topluma kazandırılması ve bu konudaki farkındalık ve duyarlılığın arttırılmasıdır.
Projemiz kapsamında  Bu yıl Eylül ayında Azerbaycan’ın Bakü kentinde gerçekleştirilmiş olan “Special Olympics Global Youth Leadership Forum”a hem okulumuzu hem de ülkemizi temsil etmek üzere öğrencimiz Yalkın Sezginer ve öğretmenimiz Çağla Öztürk katılmıştır. 100’den fazla ülkeden sporcunun katıldığı forum çok büyük başarıyla sonuçlanmış TED İzmir Koleji böylesine önemli bir sosyal sorumluluk projesinde ülkemizin lider okulu olmaktan gurur duymuştur.


Ansolon