Yabancı Diller – TED İZMİR KOLEJİ

Yabancı Diller

TED İzmir Koleji İlkokulu’nda, MEB İngilizce Eğitim Programının çerçevesinde, TED Okullarına özgü “TED İngilizce Eğitim Programı” uygulanır. Bu doğrultuda, Türk ve Yabancı öğretmenler tarafından verilen İngilizce dil eğitiminde, öğrencilerin dil ve eleştirel düşünme becerileri Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı doğrultusunda geliştirilir.

Dil edinimi sarmal bir yapıdadır ve basamak basamak ilerler. Temel dil becerilerini edinmiş olan öğrenciler aşamalı olarak bu yetilerini geliştirirler. Yabancı dil programımızda dört dil becerisine; Listening (Dinleme), Spoken Interaction (Karşılıklı Konuşma), Spoken Production (Konuşma), Reading (Okuma) ve Writing (Yazma) eşit ağırlık verilir. Müfredat programımızda dört dil becerisinin farklı alanlardaki alt kazanımlarına yönelik çalışmalar yapılır. Grammar (Dilbilgisi) eğitimi lise seviyesine gelene kadar ayrıştırılmadan, diğer becerilerin bir parçası olarak verilir. Okulumuzda öğrencilerimiz, ihtiyaç duyduklarında öğretmenleri tarafından bire bir çalışmalarla desteklenir.

Derslerde uluslararası yayınların yanında, TED’e özgü basılı ve görsel materyaller de kullanılır. “Critical Thinking” (Eleştirel Düşünme Becerisi), ”Communication”(İletişim Becerisi), “Collaboration”(İşbirliği Becerisi) ve “Creativity”(Yaratıcı Düşünme Becerisi) gibi 21. yüzyıl becerileri de entegre edilerek dil alanında yetkinliğe ulaşmaları sağlanır.

Yıl sonunda 3. ve 4. Sınıf öğrencilerimizin uluslararası geçerliliği olan Cambridge Young Learners sertifikaları almaları da hedeflenir. 3. Sınıf öğrencilerimiz Starters ve 4. Sınıf öğrencilerimiz Movers sınavına girerek, seviyelerini uluslararası bir sınavla da ölçme fırsatı bulur.

1. Sınıf

Öğrenciler İngilizceyi haftada 10 saat olarak, öğrenci odaklı aktivitelerle; hikayeleri, tekerlemeleri, dinleyerek, tekrarlayarak, resimleyerek, boyayarak, yapıştırarak ve canlandırarak öğrenirler. Farklı öğrenme stillerine göre hazırlanmış olan program ilk dönem ses bilgisi, konuşma ve dinleme; ikinci dönem ise ses bilgisi, okuma ve yazma üzerine odaklanır. Öğrencilerimiz derste aktif oldukları için öğrenme zevkini kazanırlar. Sınıflardaki teknik donanım ve multi medya desteği derslerin daha ilginç işlenmesinde yardımcı olur.

2. Sınıf

İngilizce dersleri haftada 10 saat olarak, öğrencilerin yaş grubuna ve ilgi alanlarına uygun konulara odaklanarak daha bağımsız bir şekilde İngilizce olarak iletişim kurabildiği, yazma becerisinin gelişimini destekleyen ve farklı kültürlerle ilgili farkındalık yaratan bir sistem üzerine kurulmuştur. Derslerimiz teknik donanımlı sınıflarda multimedya destekli olarak sürdürülmektedir. Öğrencilerin, yıl sonunda, temel dil yapılarını, basit dil kalıplarını ve sözcükleri dinlemeleri, anlamaları, konuşmaları, okumaları ve yazmaları hedeflenir. Program ders kitaplarının yanı sıra drama, kısa hikayeler, oyunlar ve disiplinler arası etkinliklerle desteklenmektedir.

3. Sınıf

Öğrenciler, İngilizce çalışmalarını haftada 12 saat olarak sürdürürler. Program farklı konulara odaklanarak daha bağımsız iletişim için kelime ve cümle bilgisini arttırmak, İngilizce etkileşimlerde güven kazanmayı sağlamak ve değerler eğitimi ve farklı kültürlerle ilgili farkındalık yaratmak sistemi üzerine kurulmuştur. Öğrencilerin becerilerini zevkle geliştirebilecekleri etkinliklerle de pekiştirilir. Bu etkinliklerin içeriğini, şarkılar, karaoke, canlandırmalar, oyunlar, hikayeler, projeler, ikili çalışmalar, gurup çalışmaları ve kişisel değerlendirme çalışmaları oluşturur. Derslerimiz teknik donanımlı sınıflarda multimedya destekli olarak sürdürülmektedir. Öğrencilerimiz 3. sınıfta Cambridge YLE sınavlarından Starters sınavına girmektedir.

4. Sınıf

İngilizce dersleri haftada 12 saat olarak, öğrencilerin dördüncü sınıfa kadar öğrenmiş oldukları tekrarlanarak hatırlatılırken yeni dil yapıları ve sözcükler de öğrencilerin uygulamalarını sağlayacak etkinliklerle renklendirilir. 4 becerinin gelişim gösterdiği, aktif dil kullanımının ön planda olduğu ve dili doğru kullanma eğilimi artan bireyler yetiştirmek programın ana amacıdır. Proje sunma, canlandırma, münazara, araştırma yapma ve şarkılar dili pekiştirme aktivitelerini destekleyen etkinliklerdir. Buna ek olarak, öğrencilerimizin yazma becerilerini geliştirmek amacı ile yaratıcı yazma çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışma ile öğrenciler daha üst düşünme becerileri gerektiren okuma ve yazma stratejileri ile tanışırlar. Dördüncü sınıfın sonunda öğrencilerin Avrupa Birliği standartlarında CEFR-A1+ düzeyine ulaşmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz 4. sınıfta Cambridge YLE sınavlarından Movers sınavına girmektedir.

Ansolon