Görsel düşünmeyi olanaklı kılan ve yaratıcı gücün gelişmesine katkıda bulunabilecek temel bir eğitim modelidir. Sanat eğitiminin temelinde öğrenciyi düşündürmek çevreye bakış açısında estetik tarz oluşturmak ve bunu bir yaşam biçimi yapmak yatar. Öğrenciler sanat eğitimi etkinlikleri yolu ile bakma eylemi içerisinde görmeyi öğrenirken, dokunup biçimlendirdiği malzemeleri tanır, her türlü yetenek ve gereksinimlerini ortaya çıkarma şansına sahip olur ve kendi yetilerinin farkına varır, kişiliğini geliştirme fırsatı bulur, soyut kavramları algılaması kolaylaşır. 

Sanat eğitimimiz, yaşamın her alanında gerekli olacak yaratıcı dürtülerini harekete geçirmeyi, bireysel ve grup çalışmalarıyla sorumluluk, işbirliği, saygı, dayanışma, yardımlaşma kavramlarını geliştirmeyi, yaratıcı düşünen, deneyen, tasarlayan, oluşturan, sanata ve kültürel değerlere saygılı ve genel kültür sahibi bireyler yetiştirmeyi hedefler. 

 • Görsel Sanatlar derslerimizde resim, baskı, seramik, cam füzyon,özgün baskı(mono baskı) ve üç boyutlu çalışmalarla öğrencilerimize farklı teknikleri deneyimleme olanağı sunan disiplinler arası bir program yapılandırılmıştır. Öğrenciler geçmişten günümüze Türk ve dünya sanatçılarının eserlerini inceleyip yorumlayarak evrensel bir sanat anlayışı takip ederler. Öğrencilere deneysel, özgün ve yaratıcı bir biçimde fikirlerini iletebilmeleri için gerekli bilgi birikimi ve becerisi kazandırılır. Dersler öğrencilerin;
 • Yaparak, yaşayarak öğrenmeleri,
 • Hayal dünyalarının gelişmesi,
 • Kazandığı beceri ve bilgilerini günlük yaşantılarıyla ilişkilendirmeleri,
 • Merak ve ilgi duymalarına olanak sağlanmasına,
 • El, beyin ve göz koordinasyonu becerilerinin gelişmesi için farklı malzemeler ve teknikler kullanarak uygulamalar yapmalarına olanak sağlayacak şekilde işlenir.
 • Öğrencilerin; farklı teknik( seramik tekniği, cam füzyon tekniği, heykel tekniği, özgün baskı(mono baskı), baskı tekniği…) ve malzemelerle (seramik çamuru, atık malzemeler, boyalar, baskı malzemeleri)yaparak- yaşayarak içselleştirdikleri kazanımlarını, öğrenmeleri sağlanır.

Görsel Sanatlar programında ele alınan konular ders dışı etkinlikler, müze ve sergi gezileri, sanatçı söyleşileri, sosyal sorumluluk projeleri, okul sergisi ve kulüp çalışmaları ile desteklenir. 

 • Görsel sanatlar dersleri, disiplinler arası çalışmalar ile desteklenerek amacına uygun düzenlenmiş atölyelerde yapılır.
 • Öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası resim yarışmalarına katılırlar.
 • Sınıf seviyelerine göre müze ve sergi gezilerine giderler.
 • Okulumuzda gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleriyle ilişkilendirilen sanatsal etkinliklere katılımcı olurlar.
 • Her yılın sonunda Görsel Sanatlar Sergisi açılır.

Sanat Kulüpleri: Öğrencilerimiz plastik sanatların farklı alanlarındaki  sanat  kulüplerinde, görsel sanatların farklı alanlarını keşfederek, özgün düşünme, üretme ve kapasitelerini geliştirebilme imkanı yakalarlar.