Eğitim sınıfta, uygulama hayatta

Öğrencilerimizin kendilerini, yakın çevrelerini ve yaşadıkları dünyayı tanıyarak “yaşam becerisi” kazanmalarını hedeflediğimiz dersimiz kapsamında bireysel farklılıkları gözeterek öğrenci merkezli, yaparak yaşayarak öğrenmenin temel alındığı ders içerikleri ve aktif öğrenme ortamları oluşturulmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerimizin Atatürk ilke ve devrimlerini içselleştirmeleri, kendilerini tanıyarak ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri, toplum olma bilinci kazanmaları, yardımlaşma, dayanışma, sorumluluk ve işbirliği duygularını geliştirmeleri sağlanmaktadır.