• TED İzmir Koleji, Ulusal ve evrensel değerleri sahiplenen, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, sorgulayan, eleştiren ve farklılıkları kucaklayan, müfredata değil hayata odaklanan bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.
  • Dünyada tek bir alanda yeterli olmanın yetersizlik olduğu gerçeğinden yola çıkarak, müfredatı gerçek hayatla uyumlu hale getiren TED İzmir Koleji’nde öğrencilerimize, yaşama hazırlayacak becerilerin geliştirilmesi üzerine alternatif programlar sunuluyor.
  • Ezberci eğitimden uzak ve öğrencilere alan bırakan bir sistem ile öğrencilerin okuma yazma becerilerini geliştirmek ve en önemlisi her şeyin öğretmenden beklememesini sağlamak. Öğrencilerimizin kendi öğrenme sürecinin inisiyatifini alabilen gençler olarak mezun olmalarını istiyoruz.
  • Kişisel ve mesleki gelişime yönelik eğitimlerimiz ile öğrencilerimizin okulda yaptığı her çalışmanın ileride özel hayatlarına ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmasını hedefliyoruz.

TED Okullarında uygulanan ulusal ve uluslararası programlar:

1TED – KANADA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI
Türk Eğitim Derneği ile Kanada Hükümeti arasında imzalanan Kanada Eğitim Anlaşması kapsamında tüm TED Okulları öğrencileri kültürlerarası öğrenci değişim programına katılıp denkliklerini alarak bir üst sınıftan tekrar TED Okullarında eğitime devam etme ve çift diploma alma hakkına sahiplerdir.

Program; öğrencilere, ailelerine ve ev sahibi ailelere, farklı kültürlere yönelik anlayışı ve saygıyı derinleştirmek ve insanlığın gerçeklerini keşfetmek için olanak yaratırken, öğrencilere iyi bir İngilizce ve yurtdışında üniversite okuma fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır.
2BİYP
Bilimsel düşünmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen, uygulama ve araştırma ağırlıklı “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı”, akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite işbirliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki bölümden oluşan, dört yıllık bir programdır.

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayıyla Türkiye’de ilk kez TED Okullarında uygulanmaktadır.

“Bilim İnsanı Yetiştirme Programı”, akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite işbirliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki bölümden oluşan, dört yıllık bir programdır. Bilim İnsanı Yetiştirme Programında da diğer programlarımızda olduğu gibi Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik dersleri İngilizce olarak okutulmaktadır.

Programın Fen Bilimleri Bölümünden mezun olan öğrenciler, ÖSYS sürecinde, Ulusal Lise Programı’nın Fen Bilimleri Bölümünden mezun olan öğrencilerle, programın Sosyal Bilimler bölümünden mezun olan öğrenciler ise Ulusal Lise Programı’nın Türkçe-Matematik Bölümünden mezun olan öğrenciler ile aynı haklara sahiptir.
3P4C / Çocuklar İçin Felsefe
  • TED İzmir Koleji’nde eleştirel bakış açısını benimseyen, sebep-sonuç ilişkilerini irdeleyen, farklılıklara saygılı, iletişimi güçlü öğrenciler yetiştirmek için P4C (Çocuklar İçin Felsefe) programı uygulanıyor.
  • Öğrencilerimizin kendini ifade etme, kendi düşüncelerine güvenme, etkili dinleme, başkalarının düşüncelerine saygı gösterme, ben diliyle konuşma, duygusal bağ kurma, ve tartışma becerilerini geliştirmeyi hedeflediğimiz derslerde öz saygısı, öz benliği, empati duygusu ve çok boyutlu düşünme becerisi gelişmiş bireyler yetiştirebilmektedir.
  • Çocuklar İçin Felsefe programında öğrenciler kavramlarla çalışmaktadır. Herhangi bir cevap beklemeden ve sonuca varma zorunluluğu olmadan düşünce ve yargıları özgürce sorgulamaktadır.  Eğitim ortamında bir sınıf değil, bir topluluk olduğunun bilincinde olan öğrenciler bireysel ve birlikte düşünerek, düşüncelerini ifade etmenin yollarını keşfetmektedir.
4ACHIEVE 3000
  • Dünyanın farklı gazetelerinde yayınlanmış 10.000’in üzerinde İngilizce makaleyi her bir öğrenciye bireysel okuma seviyesinde ulaştıran Achieve3000, öğrencilerimize özel kişisel öğrenme profili sağlıyor ve akademik okuma beceri gelişimini destekliyor.
  • Platform, öğrencinin İngilizce okuryazarlık gelişimini de yapay zekâ sistemi ile takip ederek raporluyor.
5Küresel Vatandaşlık Kulübü (JMUN& GLOBAL CITIZENSHIP)
  • Özel TED İzmir Lisesinin liderliğinde başlatılan ve dokuz TED okulunda daha uygulanan küresel vatandaşlık dersleri öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra vicdanlı ve toplumsal duyarlılığı yüksek, insani değerlerin anlamını bilen, sahip çıkan ve bu değerleri toplumun geneline yaymayı başarabilen nitelikli gençler olarak yetişmesini sağlamayıamaçlamaktadır.
  • İngilizce dilinde yürütülen derslerimizde öğrenciler kendi fikirlerini serbestçe ortaya koyma, insiyatif alarak okul içerisinde ve dışarısında çeşitli sosyal kampanyalar düzenleme, toplum önünde konuşabilme ve fikir tartışabilme gibi becerilerini arttıracak etkinlikler düzenlemeye yönlendirilirler.
6Amerika Liseleri Bursluluk Programı
Dünyanın en önemli üniversitelerine de ev sahipliği yapan Amerika, öğrencilere birçok açıdan avantajlar sağlayan bir ülke. Özellikle lise öğrencilerine çeşitli burs imkanları sunan Amerika Birleşik Devletleri, aynı zamanda yurtdışından gelen öğrenciler için de birçok kolaylık sağlıyor. Amerika'nın yurtdışından gelen öğrenciler için burs programları buna en güzel örnekler arasındadır. Türkiye’de sadece sayılı TED okullarında uygulanan Amerika Liseleri Bursluluk Programı öğrencilerimizin lise hayatlarında burslu olarak Amerika’da bir veya birden fazla yıl geçirme hayallerine olanak sağlıyor. Amerika’da lise eğitimi alabilmek için dil sınavına ve mülakatlara katılan öğrencilerimizden başarılı olanlar, süreç ile ilgili tüm planlamaları desteğimiz ile gerçekleştirerek programı en verimli şekilde tamamlıyor.
7TED Kanada Çift Diploma Programı
Okulumuzda 9. Sınıftan itibaren belirli kriterleri yerine getirmiş olan öğrenciler, Ulusal programın yanı sıra Kanada Çift Diploma Programını takip etmektedir. TED – Kanada Çift Diploma Programını tamamlayan bir öğrencinin elde etmiş olacağı diploma Kanada, Avrupa ve Amerika’da bulunan üniversitelere başvurularda etkin bir referans olacaktır. Dünya vatandaşları yetiştiren en iyi uluslararası eğitim programlarından biridir ve öğrencilerden beklenen kaliteli ve etkin portfolyo sahibi olunmasında oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Program sonunda alınacak Kanada Lise Diploması resmi ve akreditedir ve tüm dünyada kullanılabilir. Çift diploma ile yurt dışı üniversite başvurularında Kanada’da lise okumuş bir öğrenci ile aynı şartlarda başvurularını gerçekleştirirler.
8AP PROGRAMLARI (Advanced Placement)
Advanced Placement (AP) programı Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) uygulanan ve oradan tüm dünyaya yayılan bir programdır. ABD’nin dışında 60’tan fazla ülkede AP Programı uygulanmakta ve tanınmaktadır. Bu program için hazırlanan dersler, öğrencilerin henüz lisedeyken üniversite başlangıç seviyesi derslerini almalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Lise öğrencileri üniversite düzeyinde dersler alarak lisans hayatına bir adım önde başlar. College Board’ un belirttiği üzere lisede AP sınavlarından başarılı olan öğrenciler üniversitede bu dersleri almayan öğrencilerden daha başarılı olmaktadır.