Fark Yaratan Programlar – TED İZMİR KOLEJİ

Fark Yaratan Programlar

 • TED İzmir Koleji, Ulusal ve evrensel değerleri sahiplenen, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, sorgulayan, eleştiren ve farklılıkları kucaklayan, müfredata değil hayata odaklanan bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.
 • Dünyada tek bir alanda yeterli olmanın yetersizlik olduğu gerçeğinden yola çıkarak, müfredatı gerçek hayatla uyumlu hale getiren TED İzmir Koleji’nde öğrencilerimize, yaşama hazırlayacak becerilerin geliştirilmesi üzerine alternatif programlar sunuluyor.
 • Ezberci eğitimden uzak ve öğrencilere alan bırakan bir sistem ile öğrencilerin okuma yazma becerilerini geliştirmek ve en önemlisi her şeyin öğretmenden beklememesini sağlamak. Öğrencilerimizin kendi öğrenme sürecinin inisiyatifini alabilen gençler olarak mezun olmalarını istiyoruz.
 • Kişisel ve mesleki gelişime yönelik eğitimlerimiz ile öğrencilerimizin okulda yaptığı her çalışmanın ileride özel hayatlarına ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmasını hedefliyoruz.

TED Okullarında uygulanan ulusal ve uluslararası programlar:

1TED – KANADA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI
Türk Eğitim Derneği ile Kanada Hükümeti arasında imzalanan Kanada Eğitim Anlaşması kapsamında tüm TED Okulları öğrencileri kültürlerarası öğrenci değişim programına katılıp denkliklerini alarak bir üst sınıftan tekrar TED Okullarında eğitime devam etme ve çift diploma alma hakkına sahiplerdir.

Program; öğrencilere, ailelerine ve ev sahibi ailelere, farklı kültürlere yönelik anlayışı ve saygıyı derinleştirmek ve insanlığın gerçeklerini keşfetmek için olanak yaratırken, öğrencilere iyi bir İngilizce ve yurtdışında üniversite okuma fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır.
2BTEC (Business and Technology Education Council)
 • Okulumuzun öğrencilerimize sağladığı benzersiz olanaklardan biri de ülkemizde sadece TED Okulları tarafından uygulanan BTEC (Business and Technology Education Council) programlarıdır.
 • Öğrencilerimiz müfredatlarının bir parçası olarak BTEC derslerini alırlar.
 • TED öğrencilerine üniversite ve iş hayatında uluslararası düzeyde kabul gören Business and Technology Education Council (BTEC) programlarını sunmaktadır.
 • Açılımı “Eğitimsel Mükemmellik” anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in uyguladığı BTEC programı, işletme ve teknolojik eğitimlere yeni bir bakış açısı getiren bir eğitim programıdır.
 • Öğrenciler, BTEC programları ile uluslararası geçerliliği olan “Performans Bildirim”, “Yeterlik”, “Sertifika” ve “Diploma” belgelerini edinmektedir.
 • Öğrenenlerin elde ettiği bu belgelerin geçerliliğinde zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. BTEC belgeleri 100’den fazla ülkede, 25 sektörde 700’den fazla meslek alanında, Avrupa, ABD, Asya ve Avustralya üniversitelerinde tanınmakta ve bilinmektedir

Sosyal Medya Yeterlik Belgesi

 • BTEC Sosyal medya yeterlilik belgesi alan öğrenciler seçtikleri bu programı tamamladıklarında, eğitimleri ve mesleki gelişimleri için sosyal medya araçlarını kullanmayı öğrenmektedir.
 • Sosyal Medya kapsamındaki her türlü film, dizi, reklam, internet sitesi farklı bir bakış açısı ile çözümleyebilmektedir.
 • Sosyal Medya Yeterlik Belgesi” kapsamında öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler (eleştirel düşünme, yaratıcılık vb.) sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikleri kapsamaktadır.

Mutfak Sanatları Yeterlik Belgesi

 • Program, öğrencilere kendileri için sağlıklı ve uygun maliyetli bir şekilde yemek pişirebilecekleri, temel yaşam becerilerini ve bilgilerini öğrenmelerini ve bu becerileri çevrelerindeki kişilerle paylaşmalarını sağlamayı hedeflemektedir.
 • Öğrenciler gıdaların hazırlanmasında hijyen ve güvenlik ilkelerini kavrarlar.
 • Sağlıklı besin ve besin değerlerinin nasıl olması gerektiğini, alışveriş yaparken gıda seçiminde nelere dikkat edileceğini öğrenirler.
 • Yaptıkları alışverişi ve pişirdikleri yemekleri nasıl depolamaları ve taze tutmaları gerektiğini öğrenirler.

Sanat ve Tarasım Sertifika Programı

 • Öğrencilere sanat ve tasarım alanlarındaki benzerlikler ve farklılıkları göstererek, öğrenciyi hem teorik hem de pratik açıdan geliştirirken mesleki yönetim bilinci ve tercihi kazandıran bir programdır.
 • Bu program öğrencilerin meslek seçimleri, aynı zamanda tercih edecekleri üniversiteye kendi yetenekleri doğrultusunda girmeleri ve eğitimlerini tamamlamaları konusunda ilk adımdır.
 • Bu program kapsamında öğrenciler sanat ve tasarım alanında en temel ve gerekli bilgileri alarak, üniversitelerin ilgili bölümlerine kabul koşullarının en önemli aşaması olan portfolyo oluşturma çalışmalarının ilk adımını atacaklardır. 

Genişletilmiş Sanat ve Tasarım Diploması

 • “Sanat ve Tasarım (Art&Design)” Diploma Programı öğrencilere sanat ve tasarım alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir programdır.
 • Sanat eğitiminin gerekleri ve gerçekleri doğrultusunda iş ve eğitim hayatındaki çağdaş dünyanın gereksinimlerini karşılamak düşüncesi ile hazırlanan bu programlar, öğrencilere, sanat ve tasarım alanındaki mesleklere yönelik eğitim alma fırsatı sunmaktadır.
 • Bu programda öğrencilerin çizim ve tasarım temel becerileri ile birlikte ilgileri doğrultusunda sanat ve tasarım alanına özgü mesleki eğitimlerini destekleyici yeterlikler kazanmaları amaçlanmaktadır.
 • Ayrıca öğrenciler, 21. yüzyılın ekonomik gelişiminin vazgeçilmez bir parçası olan tasarım becerilerini kazanmakta, alanla ilgili mesleklerin gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olmakta ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu becerileri kazanmaktadırlar.
http://btec.tedizmir.k12.tr/
3BİYP
Bilimsel düşünmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen, uygulama ve araştırma ağırlıklı “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı”, akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite işbirliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki bölümden oluşan, dört yıllık bir programdır.

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayıyla Türkiye’de ilk kez TED Okullarında uygulanmaktadır.

“Bilim İnsanı Yetiştirme Programı”, akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite işbirliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki bölümden oluşan, dört yıllık bir programdır. Bilim İnsanı Yetiştirme Programında da diğer programlarımızda olduğu gibi Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik dersleri İngilizce olarak okutulmaktadır.

Programın Fen Bilimleri Bölümünden mezun olan öğrenciler, ÖSYS sürecinde, Ulusal Lise Programı’nın Fen Bilimleri Bölümünden mezun olan öğrencilerle, programın Sosyal Bilimler bölümünden mezun olan öğrenciler ise Ulusal Lise Programı’nın Türkçe-Matematik Bölümünden mezun olan öğrenciler ile aynı haklara sahiptir.
4OxfordAQA

OxfordAQA English as a Second Language:

 • Özel TED İzmir Lisesinde 9. Sınıfta başlayıp 10. Sınıfın tamamlanmasına kadar uygulanan Oxford AQA Uluslararası GCSE İkinci Yabancı Dil İngilizce programı öğrencilerin dört ana dil yetisi olankonuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmış ve ilerideki akademik yaşamlarında ve kariyerlerinde etkili iletişim kurmalarını ve kazanımlarını çağın gerektirdiği seviyede kullanmalarını destekleyecek uluslararası bir sertifika programıdır.
 • Modern yöntem ve yaklaşımlar kullanılarak öğrenciler hedef dili hayatlarının her alanına entegre etmelerini ve eleştirel bir pencereyle dünyaya çok yönlü bakmalarını sağlayacak şekildeöğrenirler.
 • Hedef dilin yapısal ve kelime bilgisi kazanımlarını öğrenci merkezli yaklaşım ile edinirken dinleme ve okuma çalışmaları ile edindiği yeti ve bilgileri, üretmelerini ve ifade güçlerini pekiştiren konuşma ve yazma yetilerini kullanarak güncel konuları, farklı kültürleri ve evrensel sorunları analiz yetilerini derinleştirerek ele alıp dünya vatandaşı olma yolunda farkındalıklarını geliştirirler.
 • Programın sonunda OxfordAQA kanalı ile okulumuzda gerçekleştirilecek ve konuşma, yazma, okuma ve dinleme yetilerini ölçecek bir sınav ile öğrenciler uluslararası sertifikalarını almaya hak kazanırlar.
5OxfordAQA Mathematics (Extended)
 • Program öğrencilerin matematiksel becerilerinin arttırılması ve aynı zamanda matematiğin eğlenceli hale getirilmesini amaçlar.
 • Programın sonunda uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını almaya hak kazanan öğrencilerimiz 11. Sınıf itibarı ile yurt içinde yapılacak olan üniversiteye giriş sınavları ve yurt dışı SAT Matematik ve ACT Matematik sınavları için hazırlık yapar.
 • Okulumuzda Matematik dersleri uluslararası bir program kapsamında yürütüldüğünden öğrencilerimiz Matematiksel becerileri edinirken ezberci yöntemden çok uzak bir program izlerler.
 • Matematik ve gerçek yaşam arasındaki ilişkinin farkındalığı öğrencilerimizi bu bağlamda akranlarının çok ötesinde bir algı ve analiz yeteneğine taşınırken, matematikten korkmayan aksine tüm yönleriyle kavramış bireyler olarak okulumuzdan mezun olurlar.
6P4C / Çocuklar İçin Felsefe
 • TED İzmir Koleji’nde eleştirel bakış açısını benimseyen, sebep-sonuç ilişkilerini irdeleyen, farklılıklara saygılı, iletişimi güçlü öğrenciler yetiştirmek için P4C (Çocuklar İçin Felsefe) programı uygulanıyor.
 • Öğrencilerimizin kendini ifade etme, kendi düşüncelerine güvenme, etkili dinleme, başkalarının düşüncelerine saygı gösterme, ben diliyle konuşma, duygusal bağ kurma, ve tartışma becerilerini geliştirmeyi hedeflediğimiz derslerde öz saygısı, öz benliği, empati duygusu ve çok boyutlu düşünme becerisi gelişmiş bireyler yetiştirebilmektedir.
 • Çocuklar İçin Felsefe programında öğrenciler kavramlarla çalışmaktadır. Herhangi bir cevap beklemeden ve sonuca varma zorunluluğu olmadan düşünce ve yargıları özgürce sorgulamaktadır.  Eğitim ortamında bir sınıf değil, bir topluluk olduğunun bilincinde olan öğrenciler bireysel ve birlikte düşünerek, düşüncelerini ifade etmenin yollarını keşfetmektedir.
7ACHIEVE 3000
 • Dünyanın farklı gazetelerinde yayınlanmış 10.000’in üzerinde İngilizce makaleyi her bir öğrenciye bireysel okuma seviyesinde ulaştıran Achieve3000, öğrencilerimize özel kişisel öğrenme profili sağlıyor ve akademik okuma beceri gelişimini destekliyor.
 • Platform, öğrencinin İngilizce okuryazarlık gelişimini de yapay zekâ sistemi ile takip ederek raporluyor.
8Küresel Vatandaşlık Kulübü (JMUN& GLOBAL CITIZENSHIP)
 • Özel TED İzmir Lisesinin liderliğinde başlatılan ve dokuz TED okulunda daha uygulanan küresel vatandaşlık dersleri öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra vicdanlı ve toplumsal duyarlılığı yüksek, insani değerlerin anlamını bilen, sahip çıkan ve bu değerleri toplumun geneline yaymayı başarabilen nitelikli gençler olarak yetişmesini sağlamayıamaçlamaktadır.
 • İngilizce dilinde yürütülen derslerimizde öğrenciler kendi fikirlerini serbestçe ortaya koyma, insiyatif alarak okul içerisinde ve dışarısında çeşitli sosyal kampanyalar düzenleme, toplum önünde konuşabilme ve fikir tartışabilme gibi becerilerini arttıracak etkinlikler düzenlemeye yönlendirilirler.
Atatürk

Ansolon