Kendi değerlerini ve tarihini bilen bir nesil yetiştiriyoruz

Öğrencilerimizin Atatürk ilke ve devrimleri ışığında insan haklarına saygılı, evrensel değerleri içselleştirmiş, bilimsel düşünmeye açık, yardımlaşma ve dayanışma duyguları gelişmiş 21.yüzyılın etkin vatandaşı olmaları için; sosyal bilgiler dersinde yaşadıkları coğrafyanın tarihin, kültürel, ekonomik ve sanatsal değerlerini öğrenir.