Yeni Kayıt Dönemi Başladı!

TED İzmir Koleji, Birleştirme Projesi Zirvesine Ev Sahipliği Yaptı
19 Şubat 2019
Öğrencimiz Ardıç Safçı, Epe Erkeklerde Birinci Oldu
20 Şubat 2019

Müzikte TED demek, öğrencileri okul öncesinden lise son sınıf seviyesine kadar sadece eğitim alanında değil kültür alanında da geliştirmektir. Öğrenciler evrensel müzik türlerinde yetiştirilir, bu süreçte onlara eleştirel düşünme becerisi kazandırılır. TED İzmir Koleji, bu anlamda hem Sanat Akademisi ile hem de okuldaki Müzik Eğitimleri ile öğrencilere özgüven aşılar, yeteneklerine göre yönlendirilmesini sağlar ve gelişimlerine katkıda bulunur.

Sporda TED demek, düzenli spor yapmaya teşvik edilen, sportmenlik ve fair-play ruhu ile rakibine ve kendine saygı duyan bireyler yetiştirmek demektir. Bir takımın parçası olup alanında profesyonelleşme yoluna giden öğrencilerine destek olup, onları aktif ve sağlıklı bir yaşama doğru yönlendirir. TED İzmir Koleji bünyesinde bulunan kapalı spor kompleksi, yüzme havuzu, açık oyun ve spor alanları ile öğrencilerimiz okul öncesinden lise son sınıf seviyesine kadar beceri ve yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirme imkanı bulur.

Bilimde TED demek, Bilim İnsanı Yetiştirme Programı ile yönlendirilen öğrenciler demektir. TED İzmir Koleji, bu program çerçevesinde öğrencileri araştırmaya yöneltir, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle yeni buluşlara ve sosyal problemlere ilgi duyanların çalışma koşullarını hazırlayarak, okul öncesinden lise son sınıf seviyesine kadar nitelikli bilim insanı yetiştirilmesine kaynaklık eder.

Sanatta TED demek; öğrencilere yaratıcılıklarını geliştirecekleri, duygu ve düşüncelerini ortaya koyabilecekleri imkanlar yaratmak demektir.
Sanat eğitiminin temelinde, okul öncesinden lise son sınıf seviyesine kadar öğrenciyi düşündürmek, çevreye bakış açısında estetik tarz oluşturmak ve bunu bir yaşam biçimi haline getirmek yatar. TED İzmir Koleji’nde öğrenciler sanat eğitimi ile her türlü yeteneklerini ortaya çıkarma imkanı bulur. Böylece kendi yetilerinin farkına varır, kişiliğini geliştirme fırsatı bulur ve soyut kavramları algılaması kolaylaşır.

Teknolojide TED demek; okul öncesinden lise son sınıf seviyesine kadar öğrencilere üç boyutlu düşünme yetisi yanında, kodlama ve robotik eğitimi ile hem yaratıcılıklarını hem de ihtiyaca yönelik araç geliştirme becerisini kazandırmak demektir. Öğrenciler TED İzmir Koleji’nde tasarım yaptıkça sanatsal yeteneklerini geliştirir; bunların yanı sıra mukavemet, planlama, denge gibi üstün konuları öğrenir ve bu konularda deneyim kazanırlar.

TED mezunu olmak demek, aynı kültür ve eğitim alt yapısına sahip birbirine ortak değerlerle bağlı, kopmaz bir zincirin güçlü halkalarından birisi olmak demektir. TED diploması yalnızca bir diploma değil, dünyanın neresinde olursanız olun tüm sınırları kaldıran, bilgi birikimi ve yetkinliklerinizle gerçek bir dünya vatandaşı olduğunuzu belgeleyen özel bir kimliktir. Gücünü köklerinden alan ve gelecek kuşaklara sevgiyle aktaran büyük bir ailenin soy ağacının bir sayfasıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 


Ansolon