İngilizce – TED İZMİR KOLEJİ

İngilizce

Yabancı dil artık hiç yabancı değil

Kaliteli yabancı dil eğitimi, TED Okullarının temel özelliklerinden biridir. Oyunlaştırılarak daha öğretici ve eğlenceli hale getirdiğimiz yabancı dil programımızda çocuklar yeni bir dili kendilerinin en iyi bildikleri yöntemle öğreniyor, oyun ile… Şarkı söylemek, dans etmek, hikaye anlatımı gibi çocukların günlük hayatlarının büyük bir parçasını kapsayan yaratıcı yöntemlerle zenginleştirilmiş İngilizce programımız, Türk sınıf öğretmenlerinin uyguladığı özgün programa paralel olarak, yabancı öğretmenlerimiz tarafından yürütülüyor. Dinleme, taklit etme, kavram oluşumu gibi dil gelişiminin temelini oluşturan ve bu becerilerin gelişimine yardımcı olan İngilizce dil eğitim programımızda; şarkı ve hareket başarıyı yükseltirken, ritm ve melodiyle öğrenme eğlenceli hâle geliyor ve bilginin hafızada kalması kolaylaştırıyor.  Dil eğitimimizdeki temel hedefimiz; çocuklara İngilizceyi anadillerinden sonra kendilerini en rahat ifade ettikleri dil olarak, işlevsel bir şekilde günlük hayatlarında da kullanabilecekleri bir ortam sağlayarak öğrenmelerini sağlamak. Bu sebeple çocuklar gün içindeki eğitim zamanlarının üçte birini İngilizce öğretmenleri ile geçiriyorlar. Türkçe ve İngilizce konuşan sınıf öğretmenlerimizin; okul yılı için belirledikleri temalara yönelik öğrenme etkinliklerini paylaştıkları kendilerine ait etkinlik saatleri mevcuttur. Belirlenen temalar; Türkçe ve İngilizce etkinlik saatlerinde eşgüdümlü şekilde ilerler. İki dil arasındaki bu eşgüdümlülük; öğrencilerimizin hem ana dillerini hem de İngilizceyi aynı yoğunluk ve ritimde deneyimlemelerine olanak tanır ki bu da yabancı dil öğrenmenin bilimsel olarak da kanıtlanmış en etkili yöntemidir.
Atatürk

Ansolon