Görsel Sanatlar – Seramik – TED İZMİR KOLEJİ

Görsel Sanatlar – Seramik

Sanatın evrensel bir dil olduğunu bilen bireyler yetiştiriyoruz

Erken yaşlarda yapılan sanat etkinlikleri çocukların birçok alanda sağlıklı gelişimlerini destekler. Sanatın, zihinsel olarak beynimizin iki tarafını da aktive etmesi hem konsantrasyonu hem de bireylerin kendilerine ve çevrelerine karşı farkındalıklarını arttırması gibi temel becerilere hizmet eden bir alan olması, uyguladığımız sanat eğitim programının içeriğini şekillendirmiştir. Öğrencilerimiz; görsel sanatların en temel beceri katmanı olan ince motor gelişimini destekleyen çalışmalarla başlayıp, haftada iki ders saatinin düzenli olarak birisini resim diğer derslerini de seramik atölyesinde gerçekleştirir. Görsel sanatlar bölümümüzün belirlediği müfredata ek olarak, diğer derslerle yapacakları disiplinler arası çalışmalarla da yaptıkları ürünleri zenginleştirir.
Atatürk

Ansolon