Görsel Sanatlar

Sanat çalışmalarıyla çocuklarımızın yaratıcılıklarını geliştirecekleri, duygu ve düşüncelerini ortaya koyabilecekleri imkanlar sunulur. Sanat çalışmalarında üç boyutlu inşa çalışmaları, çeşitli boyalar, baskı teknikleri ve artık malzeme değerlendirme çalışmaları yapılır. Öğrencilerimiz dönem içerisinde okulumuzda açılan sergilere katılarak sergileme ve sergi kültürü edinirler.

Ansolon