BRANŞ DERSLERİ: Özel TED İzmir Lisesinde temel dersler Türk Milli Eğitiminin amaç ve hedefleri doğrultusunda yürütülür.

Okulumuzda tüm derslerde eğitim ve öğretim öğrencilerimizin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, öğrenme çevikliğine sahip, teknolojiyi etkin ve doğru kullanabilen, fikri hür, vicdanı hür bireyler olarak yetişmesini sağlayacak şekilde kurgulanır. Bu bağlamda öğrencilerimizin fen ve matematik derslerinde bilimsel araştırmalar yapması ve ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaları desteklenir. Sözel derslerde ise bilgiyi ezberlemeden sorgulamaları, tartışmaları ve özümseyerek yaşamlarının bir parçası haline getirmeleri hedeflenir. Uygulamalı derslerimizin tümünde öğrencinin bireysel özelliklerini, yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmek ve onları doğru bir biçimde bu alanlara yönlendirebilmek esastır.