Yabancı Dil

İngilizce:

Özel TED İzmir Lisesi olarak yabancı dille öğretim yapan ilk özel Türk Okulu olan TED okulları ailesinin bir parçası olmanın bilinci ve sorumluluğuyla öğrencilerimizin İngilizceyi etkili bir şekilde konuşup yazmaları, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel dil olan İngilizceyi özgüven içinde kullanarak yabancı bir dilde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilme becerileri kazanmalarını amaçlıyoruz.
Bu amaç doğrultusunda okulumuzda 9. Ve 10. Sınıf seviyelerinde Uluslararası GCSE İkinci Yabancı Dil İngilizce (International GCSE English as a Second Language programı uygulanır. Programın temel amacı öğrencilerin yabancı dilde okuma, anlama ve metin çözümleme becerilerini arttırmak ve bu amaçla gerek bilgiye dayalı gerekse kurmaca birçok farklı metin üzerinde çalışmasını sağlamaktır. Buna bağlı olarak da öğrencilerin yazma ve iletişim becerilerinin arttırılması ve açık, net ve doğru bir biçimde dili kullanmalarının sağlanması hedeflenir. Programın sonunda öğrencilerimiz dünyanın birçok üniversitesinde geçerli olan uluslararası sertifikalarını alırlar.
İngilizce dersleri öğrencinin dil becerilerinin yanı sıra düşünme becerilerini de arttıracak biçimde tasarlanır. Dersler öğrencilerimizin her türlü sosyal ortamda kendilerini İngilizce olarak çok rahat ifade edebilmelerinin yanı sıra, dilin doğasını da ayrıntılı bir biçimde kavramalarını sağlar. 11. Sınıfta öğrencilerimiz artık İngilizce dilinde yazılmış edebi romanlar okurlar ve bu romanlar ışığında dünya tarihi, romanların geçtiği zamanlardaki sosyolojik, ekonomik ve psikolojik durum gibi konularda da bilgi sahibi olur ve bu bilgileri kullanarak uzun metinler yazabilirler.

İkinci Yabancı Dil:

Hazırlık sınıfından itibaren öğrencilerimize ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinden biri seçmeli ders kapsamında sunulur.
Hazırlık sınıfında haftada dört saat, diğer sınıflarda ise haftada iki saat olarak yürütülen ikinci yabancı dil derslerinin amacı öğrencilerin söz konusu dille ilgili olarak farkındalık kazanmasını sağlamak ve temel iletişim becerilerini edinmeleri konusunda onlara destek olmaktır. İkinci yabancı dil seçimi öğrencimiz okula başladığı yıl yapılır ve öğrenci daha sonraki yıllarda seçmiş olduğu dilde eğitimine devam eder. Öğrencinin dil seçiminde değişiklik yapmak istemesi halinde her yıl eğitim öğretim döneminin birinci haftasında yapılacak seviye sınavına girmesi ve söz konusu dilde devam edecekleri sınıf seviyesinde yeterlilik göstermesi gerekmektedir.

OxfordAQA English as a Second Language:

Özel TED İzmir Lisesinde  9. Sınıfta başlayıp 10. Sınıfın tamamlanmasına kadar uygulanan Oxford AQA Uluslararası GCSE İkinci Yabancı Dil İngilizce programı öğrencilerin dört ana dil yetisi olan konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmış ve ilerideki akademik yaşamlarında ve kariyerlerinde etkili iletişim kurmalarını ve kazanımlarını çağın gerektirdiği seviyede kullanmalarını destekleyecek uluslararası bir sertifika programıdır. Modern yöntem ve yaklaşımlar kullanılarak öğrenciler hedef dili hayatlarının her alanına entegre etmelerini ve eleştirel bir pencereyle dünyaya çok yönlü bakmalarını sağlayacak şekilde öğrenirler. Hedef dilin yapısal ve kelime bilgisi kazanımlarını öğrenci merkezli yaklaşım ile edinirken dinleme ve okuma çalışmaları ile edindiği yeti ve bilgileri, üretmelerini ve ifade güçlerini pekiştiren konuşma ve yazma yetilerini kullanarak güncel konuları, farklı kültürleri ve evrensel sorunları analiz yetilerini derinleştirerek ele alıp dünya vatandaşı olma yolunda farkındalıklarını geliştirirler. Programın sonunda OxfordAQA kanalı ile okulumuzda gerçekleştirilecek ve konuşma, yazma, okuma ve dinleme yetilerini ölçecek bir sınav ile öğrenciler uluslararası sertifikalarını almaya hak kazanırlar.


Ansolon