Bilişim Teknolojileri 

Bilişim Teknolojileri dersi, öğrencilerine modern bilişim dünyasının temel kavramları, becerileri ve teknolojik araçları hakkında bilgi kazandırmayı amaçlayan önemli bir ders programıdır. Bu ders, öğrencilere bilgisayar ve bilişim teknolojileri alanındaki temel yetenekleri edinme fırsatı sunarak onları dijital dünyanın aktif birer katılımcısı yapmayı hedefler. 

Derslerimiz, öğrencilere günümüzün hızla değişen dijital dünyasında başarılı bir şekilde hareket etme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. İşte bu kapsamdaki derslerimizin ana konuları: 

Dijital Vatandaşlık: Öğrencilere, dijital vatandaşlık kavramı altında çevrimiçi etik kuralları, güvenli çevrimiçi davranışları ve siber güvenlik bilincini kazandırıyoruz. Bu, öğrencilerin dijital dünyada sorumlu bir şekilde hareket etmelerini sağlamak için önemli bir temel oluşturur. 

Sosyal Medya Kullanımı: Sosyal medyanın etkili ve güvenli bir şekilde kullanılmasını öğretiyoruz. Öğrencilere, kişisel bilgilerin güvenliği, etkili iletişim ve çevrimiçi itibar yönetimi konularında pratik bilgiler sunuyoruz. 

İnternette Doğru Bilgiye Ulaşma: Bilgi çağında doğru ve güvenilir bilgilere nasıl ulaşılacağını öğretiyoruz. Kaynakları değerlendirme, doğrulama ve güvenilir içeriği ayırt etme konularında öğrencilere pratik bilgiler veriyoruz. 

Microsoft Office Programları: Word, Excel ve PowerPoint gibi Microsoft Office programlarını kullanarak belge oluşturma, veri analizi yapma ve etkili sunumlar hazırlama becerilerini öğretiyoruz. 

Grafik Hazırlama: Canva gibi araçlar kullanarak öğrencilere grafik tasarım yapma yetenekleri kazandırıyoruz. Görsel anlatım becerilerini geliştirerek, öğrencilerin projelerini daha çekici hale getirmelerine olanak tanıyoruz. 

3D Yazıcı Kullanımı: Teknolojinin güncel yüzüne dokunarak, öğrencilere 3D yazıcıları kullanarak nesneler üretme yeteneklerini öğretiyoruz. Tasarım düşüncesi ve üretim süreçleri konularında önemli bir bakış açısı kazandırıyoruz. 

Algoritma: Yazılımın temelini oluşturan algoritma kavramını öğretiyoruz. Problem çözme yeteneklerini geliştirmek, mantık yürütmek ve programlama becerilerini oluşturmak için öğrencilere pratik uygulamalar sunuyoruz. 

HTML Giriş Seviyesi Programlama Dili: HTML gibi giriş seviyesindeki bir programlama dilini öğreterek, öğrencilere temel web geliştirme becerilerini kazandırıyoruz. 

Mobil Uygulama Programı: App Inventor gibi araçlar kullanarak öğrencilere mobil uygulama programlamayı öğretiyoruz. Bu, öğrencilere kendi fikirlerini mobil platformlarda hayata geçirme imkanı tanır. 

Arduino Elektronik Kart: Arduino kullanarak elektronik devre tasarlama ve programlama becerilerini öğretiyoruz. Ayrıca anlamalarına yardımcı olacak projeler üzerinden uygulamalı deneyim sunuyoruz.” 

Bu dersler, öğrencilerin hem dijital dünyayı etkili bir şekilde kullanmalarını hem de bu teknolojilere yönelik temel beceriler kazanmalarını amaçlayarak onları çağın gereksinimlerine hazırlamayı hedeflemektedir. 

Dijital Okur Yazarlık 

Dijital Okur Yazarlık dersi, öğrencilere modern teknoloji ve dijital medya kullanımı konusunda bilinçli ve etkili bir şekilde hareket etme becerilerini kazandırmayı amaçlayan önemli bir eğitim programıdır. Bu ders, öğrencilere dijital dünyada güvenli ve etik bir şekilde bilgiye erişim, bilgiyi değerlendirme, içerik oluşturma ve dijital etkileşimlerde bulunma becerilerini geliştirme fırsatı sunar. 

Dijital Okur Yazarlık dersinin temel odak noktaları şunlardır: 

  1. Bilgiye Erişim ve Değerlendirme: Öğrencilere, internet ve dijital kaynaklardan bilgiye nasıl erişileceği ve bu bilgilerin güvenilirliğini nasıl değerlendirebilecekleri öğretilir. Doğru kaynakları seçme, bilgi doğrulama ve çeşitli dijital platformlarda bilgi araştırma becerileri kazandırılır. 
  2. Dijital İletişim ve İfade: Dijital Okur Yazarlık dersi, öğrencilere etkili dijital iletişim becerileri kazandırmayı hedefler. Bu, e-posta yazma, blog yazma, dijital rapor hazırlama gibi iletişim becerilerini içerir. Aynı zamanda öğrencilere çeşitli dijital araçlarla ifade etme ve içerik üretme yetenekleri öğretilir. 
  3. Dijital Güvenlik ve Gizlilik Bilinci: Öğrencilere dijital dünyada güvenli ve etik davranma konularında bilgi verilir. Çevrimiçi platformlarda güvenlik önlemleri, şifre kullanımı, kişisel bilgilerin korunması gibi konularda farkındalık oluşturulur. 
  4. Dijital Etik ve Sorumluluk: Dijital Okur Yazarlık dersi, öğrencilere çevrimiçi etik kurallarına uygun davranma, çevrimiçi etkileşimlerde saygılı olma, telif haklarına saygı gösterme gibi konularda etik ve sorumluluk bilinci kazandırmayı amaçlar. 
  5. Medya Analizi ve Eleştirel Düşünme: Dijital medyanın doğru ve etkili bir şekilde analiz edilmesi, medya içeriğinin eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi öğretilir. Haber kaynaklarının güvenilirliği, medya manipülasyonu gibi konular ele alınır. 

Dijital Okur Yazarlık dersi, öğrencilere modern yaşamda dijital teknolojileri bilinçli ve etkili bir şekilde kullanma becerilerini kazandırarak onları dijital dünyada güvenli ve aktif birer katılımcı yapmayı hedefler. 

Derslerimizde, öğrencilere çağdaş dijital dünyada bilinçli ve etik bir şekilde hareket etme yeteneklerini kazandırmayı amaçlayan geniş bir müfredat sunuyoruz. Dijital vatandaşlık kavramı çerçevesinde, öğrencilere çeşitli beceri ve bilgiler öğretiyoruz. 

Sosyal Medya Kullanımı: Derslerimizde sosyal medya kullanımının güvenli, etik ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda öğrencilere rehberlik ediyoruz. Dijital etik, gizlilik ve çevrimiçi kimlik yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. 

LinkedIn gibi profesyonel ağlarda etkili bir şekilde profil oluşturma, bağlantı kurma ve iş dünyasında dijital varlığını yönetme konularında öğrencilere rehberlik ediyoruz. 

İnternette Doğru Bilgiye Nasıl Ulaşma: Dijital dünyada doğru ve güvenilir bilgilere ulaşma becerilerini öğretiyoruz. Kaynakları değerlendirme, doğrulama ve güvenilir içeriği ayırt etme konularında öğrencilere pratik bilgi veriyoruz.” 

Bu konular, öğrencilere günlük yaşamlarında dijital dünyayı etkili bir şekilde kullanma, bilinçli bir şekilde bilgi üretme ve tüketme yetenekleri kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Blog Yazarlığı: Öğrencilere kendi düşüncelerini ve deneyimlerini çevrimiçi platformlarda nasıl paylaşacakları konusunda blog yazarlığı öğretiyoruz. Yazma becerilerini geliştirerek etkili ve içerik zengini blog yazıları hazırlama yeteneklerini kazandırıyoruz. 

Canva Programı ile Grafik Hazırlama: Görsel anlatımın gücünü vurgulayarak, öğrencilere Canva gibi araçlar kullanarak grafik tasarım yapma becerilerini öğretiyoruz. Bu, öğrencilerin etkili ve estetik açıdan çekici görseller oluşturabilmelerine olanak tanır. 

Microsoft Office Programları: Öğrencilere ofis uygulamalarını etkili bir şekilde kullanma becerileri kazandırıyoruz. Word, Excel ve PowerPoint gibi programları kullanarak belge oluşturma, veri analizi yapma ve sunum hazırlama konularında pratik deneyim sunuyoruz. 

3D Yazıcı Kullanımı: Teknolojinin güncel yüzüne dokunarak, öğrencilere 3D yazıcılar aracılığıyla nesneler üretme yeteneklerini öğretiyoruz. Bu, öğrencilere tasarım düşüncesi ve üretim süreçlerine dair önemli bir bakış açısı kazandırır. 

Nesnelerin İnterneti (IoT) 

Nesnelerin İnterneti (IoT) dersi, günümüz teknoloji dünyasında önemli bir yere sahip olan ve cihazların birbirleriyle ve internetle iletişim kurma yeteneğini ifade eden bir konu üzerinde odaklanan bir eğitim programıdır. Bu ders, öğrencilere IoT’nin temel kavramlarını, uygulama alanlarını ve bu teknolojinin nasıl çalıştığını anlama fırsatı sunar. 

Derslerimizde, öğrencilere modern teknolojinin temel taşlarından olan Arduino ve Raspberry Pi kartlarını kullanarak kendi elektronik devrelerini oluşturma yeteneği kazandırıyoruz. Bu ders kapsamında, öğrenciler, tasarladıkları evleri Arduino ve Raspberry Pi kartları ile kontrol edilebilir hale getirmek üzere kodlama becerileri geliştiriyorlar. 

Öğrencilerimiz, çeşitli sensörler ve elektronik bileşenler kullanarak kendi akıllı ev projelerini tasarlayıp hayata geçirme şansı buluyorlar. Bu süreçte, Arduino ve Raspberry Pi programlama dillerini öğrenerek, çeşitli görevlerin otomatize edilmesi ve evlerinin farklı alanlarında kontrol sağlama yeteneklerini keşfediyorlar. 

Kendi akıllı ev projelerini gerçekleştirerek, öğrencilerimiz problem çözme yeteneklerini geliştirirken aynı zamanda yaratıcılıklarını da ortaya koyabiliyorlar. Bu ders, öğrencilere hem elektronik mühendisliği hem de bilgisayar bilimleri alanında pratik deneyim kazanma imkanı sunarak, onları STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) alanlarında güçlü bir temelle donatmaya yönelik bir yaklaşımı desteklemektedir. 

Nesnelerin İnterneti dersinin temel unsurları şunlardır: 

  1. IoT Temelleri: Öğrencilere, nesnelerin internetinin temel kavramları, sensörler, veri iletimi, bulut bilişim ve cihazlar arası iletişim gibi konularda bilgi verilir. IoT ekosistemi içinde yer alan temel bileşenlerin işleyişi anlatılır. 
  2. Uygulama Alanları: Nesnelerin İnterneti dersi, IoT’nin çeşitli uygulama alanlarına odaklanır. Akıllı ev sistemleri, sağlık sektöründeki uygulamalar, endüstriyel IoT kullanımı gibi örnekler üzerinden öğrencilere gerçek dünya senaryoları sunularak konular pekiştirilir. 
  3. Veri Analizi ve İşleme: IoT cihazlarından gelen büyük miktardaki verilerin nasıl işlendiği, analiz edildiği ve bu verilerin nasıl kullanılabileceği konularına odaklanılır. Veri bilimi ve analitiği, IoT dersinde önemli bir yer tutar. 
  4. Güvenlik ve Gizlilik: Nesnelerin İnterneti dersi, IoT sistemlerinin güvenlik ve gizlilik konularını ele alır. Cihazların ve verilerin korunması, siber güvenlik önlemleri, güvenli iletişim protokolleri gibi konular öğretilir. 
  5. Proje ve Uygulama: Öğrencilere, kendi küçük ölçekli IoT projelerini geliştirme fırsatı tanınır. Bu projeler, öğrencilere teorik bilgileri pratiğe dönüştürme ve kendi IoT çözümlerini tasarlama konusunda deneyim kazandırır. 

Nesnelerin İnterneti dersi, öğrencilere günümüzün dijital çağında önemli bir rol oynayan bu teknolojiyle ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırarak onları geleceğin teknoloji liderleri, geliştiricileri ve sistem tasarımcıları olarak yetiştirmeyi amaçlar. 

Nesne tabanlı programlamada esas olan, gerçek hayatta var olan olguların programlamaya aktarılmasındaki yeni yaklaşımdır. Klasik prosedürel programlamada verilerimiz ve fonksiyonlarımız vardır. Yani her şey veri ve bu veriyi işleyen metotlar etrafında döner. Aslında nesne tabanlı programlamada da iki önemli birim; veri ve veriyi işleyip mantıklı sonuçlar üreten metotlar bulunur. Ama buradaki fark gerçek hayattaki olguların da daha iyi gözlenip programlama dünyasına aktarılmasındadır. Nesne yönelimli programlama; derli toplu kod yazmaya, yazılan kodları sınıflar halinde saklamaya ve sonra bu sınıfları tekrar kullanmayı sağlayan bir kod mimarisidir. Yani nesne yönelimli programlama bir nevi bir usuldür. Başka deyişle programcılara çeşitli yöntem ve desenler sunan kurallar bütünüdür.

Derslerimizde tam anlamıyla nesne tabanlı bir programlama olan C# dili, Visual Studio kullanarak anlatılır. Bu dil içerisinde sınıf kavramının önemli bir yeri vardır. Bu kavramı iyi anlamak, öğrencilerin her türlü teknikte, sınıfların avantajlarından yararlanmasını ve kendinize özgü nesnelere sahip olabilmesini sağlar. Zaten .NET teknolojisinde yer alan her nesne, mutlaka sınıflardan türetilmektedir.

Nesne yönelimli programlama, yazılım geliştirme için altı öncelikli hedef belirler. OOP aşağıdaki özellikleri taşıyan bir yazılım üretmeye çalışmaktadır:

Doğal: Bu sayede daha anlaşılır program yazılır ve geliştirilir.

Güvenilirlik: İyi tasarlanmış, özenle yazılmış nesne yönelimli programlar güvenilirdir. Modüler Nesnelerin doğası, programın bir bölümünü etkilemeden değişiklik yapmaya izin verir. Bilgi ve sorumluluğu tek bir yerde izole etmeyi sağlar. Bu yalıtım, her bir bileşeni bağımsız olarak test etmenizi ve doğrulamanızı sağlar.

Yeniden kullanılabilirlik: Bir inşaatçı, her evi inşa ederken yeni bir tuğla keşfi yapıyor mu? Elektrik mühendisi her devre tasarımı yaparken yeni bir direnç türünü keşfeder mi? Peki neden programcılar bir sorun çözüldükten sonra onu tekrar tekrar kullanmasın?

Sürdürülebilirlik: İyi tasarlanmış nesne yönelimli kod bakımlıdır. Bir hata, basitçe sorunu tek bir yerde düzeltilir. Uygulamada bir değişiklik şeffaf olduğu için diğer nesneler otomatik olarak donanımdan fayda sağlayacaktır.

Genişletilebirlik: OOP nesnelerin bir kütüphanesini oluştururken, aynı zamanda nesnelerinin işlevselliğini de ele alır. Yazılım statik değildir. Yazılımın büyümesini ve değişmesini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

Zamandan Tasarruf: Modern yazılım projesinin yaşam döngüsü genellikle haftalarca sürebilir. OOP sayesinde bu süreç daha hızlı olmaktadır. Programınızı nesneler halinde oluşturulduysa eğer bir problem olduğunda birden fazla kod parçası üzerinde ayrı ayrı çalışılabilir hatta birden fazla geliştirici tarafından bağımsız olarak aynı anda problem çözülebilir.