Özel TED İzmir Lisesi Lisesinde sanat eğitimi özel bir yer taşır. Görsel sanatlar eğitimiyle temel amacımız yaratıcı süreci sorgulayarak keşfeden, sanat ve tasarım ilkelerini kullanarak geleneksel ile günceli birleştirerek sanat üretimde bulunmaktır. Okulumuzda öğrencilerimiz gerek izleyici gerek uygulayıcı olarak sanat konusunda zevk ve söz sahibi bireyler olarak yetişirler. 

Özel TED İzmir Lisesi öğrencileri görsel sanatlara kültürel açıdan yaklaşır ve bu bağlamda sanatı sanat tarihi eğitimi ile birleştirerek yorumlar. Öğrencilerimiz lise sanat eğitimini aldıktan sonra disiplinler arası geçişi kolaylaştıran sanata özgü yaratıcı ve değişken bakış açısını kazanmış olurlar. Programımız yaratıcı düşünceyi estetikle buluşturmayı hedeflerken, sanatın anlamının ve değerinin üzerine düşünen, tartışan, uygulamalarında farklı teknikleri bir arada kullanabilen bireyler yetiştirmeyi hedefler. Bu amaçlarla Görsel Sanatlar derslerimizde resim, baskı, seramik, heykel gibi üç boyutlu çalışmalara yer verilirken, düşüncelerini özgün ürünlere dönüştürebilen yaratıcı öğrenciler yetiştirilir. 

Okulumuzun duvarlarına renk katan öğrenci çalışmaları ve her yıl düzenlenen sergilerimiz eğitim sürecimizin sonucu olarak ortaya çıkar.