TED İZMİR ÖZEL ANADOLU LİSESİ
KAYIT KABUL YÖNERGESİ
TABAN PUAN: 420
A ) Öğrenci Kabulü:
Lise hazırlık sınıflarına; LGS  (Liseye Geçiş Sınavı) puanı ve /veya TED İzmir Özel Anadolu Lisesi Öğrenci Kabul Sınavı ile öğrenci alınır.
Ön kayıt sistemi ile belirlenen baraj puanı koşulunu sağlayan öğrenciler için “Aday Öğrenci Bilgi Formu” doldurularak TED İzmir Özel Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı bilgisi dahilinde Öğrenci İşlerine ön kayıt başvurusu yapılacaktır
B) Bursluluk Oranları:
TED İzmir Koleji Anadolu Lisesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Lise Geçiş Sınavı (LGS) puanı 420 ve üzeri olan öğrencilerin kayıtlarını kabul etmektedir.
Ön kayıt başvurusu yapmış olan adaylardan,

LGS YÜZDELİK DİLİMİ BURS MİKTARI
%0,00-0,50 %100
%0,50-0,99 %75
%1,00-1,99 %50

 

 

Başarı Bursu Devam Koşulları
• Öğrencinin herhangi bir şekilde, bir başka kurum, kuruluş, okul, dernek, vakıf, kişi vb.’ den burs almaması.
• Öğrencinin sınıf tekrarı yapmaması.
• Öğrencinin yıl sonu akademik başarı ortalamasının 85.00’ın altında olmaması.
• Öğrencinin lise eğitimi süresince “Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu” kararıyla ceza almış
olmaması.
• Öğrencinin mazeretsiz olarak ve bilgi vermeden 10 (on) gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okuldan ayrılmaması.
C) TED İzmir Özel Anadolu Lisesi Genel Kayıt Esasları (Kurum İçi ve Kurum Dışı İçin Geçerlidir) 
1.1. Kayıt kabullerde öğrenci velilerinin öğrencinin resimli kimlik belgesini ve 3 adet vesikalık fotoğrafını getirmeleri gereklidir.
1.2. Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda LGS sınav sonuçlarına göre sırasıyla;
* Matematik sınavı neti,
* Fen Bilimleri sınavı neti,
* Türkçe sınavı neti,
* T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavı netlerine göre değerlendirme yapılır.
Bunların eşit olması durumunda yaşı küçük adaya öncelik verilir.
1.3. Ön kayıt sonucunda okula kesin kaydını yaptırıp herhangi bir sebepten dolayı kaydını geri alan adayların ücret iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ücretlerin iadesiyle ilgili 56.maddesi hükümlerine göre yapılır.
Kesin kayıt yaptırıp ayrılan öğrencilerin yerine, öğrencinin ayrılışı hangi kayıt dönemine denk gelmişse o kayıt dönemi içinde sıralama listesine göre yeni öğrenci kaydı yapılır.
D) Okula Kabul İçin Gerekli Baraj Puanının Altında Kalan Öğrenciler
1.1 Adaylar web sayfamızda bulunan başvuru formunu doldurur.
1.2. Formu dolduran adaylar kayıt kabul ofis sorumlusu tarafından aranır.
1.3. Adaylar TED Okulları Giriş Sınavına bireysel olarak davet edilir.
1.4. TED Okulları Giriş Sınavında başarılı olan adaylar rehberlik görüşmelerini tamamlamak üzere okula davet edilir.
1.5. Rehberlik görüşmesi olumlu olarak tamamlanan adaylar kayıt hakkı kazanır.
1.6. TED Okulları Giriş Sınavına bireysel olarak alınan adaylara başarı bursu verilmemektedir.
E) Hazırlık Sınıfını Başka Okullarda Tamamlamış Öğrenciler
Okulumuzun 9. sınıflarına kontenjan dâhilinde, okulların hazırlık sınıfını tamamlamış ve nakil koşullarına uyan öğrencilerin başvuruları alınır. Söz konusu öğrenciler rehberlik görüşmesi sonucu okula kabul edilir. Nakli kabul edilen öğrencilerin kayıtları başvuruyu takip eden en geç 5 iş günü içinde yapılır.
F) Yurtdışından Nakil Gelen Öğrenciler
Yurtdışından nakil gelen öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığından alacakları “Denklik Belgesi” ve bir önceki okullarından alacakları transcript (not dökümü) belgesi ile okulumuza başvuru yapabilirler. Söz konusu öğrenciler rehberlik görüşmesi sonucu okula kabul edilir. Nakli kabul edilen öğrencilerin kayıtları başvuruyu takip eden en geç 5 iş günü içinde yapılır.