Bilgi Teknolojileri
Bilgi İşlem Birimimiz, bilgisayar sistemleri ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek kurumda uygulanabilecek olanları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, kurumda yürütülen tüm faaliyetlerde ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılımın alt yapılarını oluşturmak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak amacı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Dinçer Suzan
Bilgi İşlem Sorumlusu
dincer.suzan@tedizmir.k12.tr
İnsan Kaynakları, Kalite ve Yazı İşleri Müdürlüğü
Emsal Orhan
İnsan Kaynakları, Kalite ve Yazı İşleri Müdürlüğü
emsal.orhan@tedizmir.k12.tr
Satınalma ve İdari İşler Müdürlüğü
Zafer Esat Özbay
Satınalma ve İdari İşler Müdürü
esat.ozbay@tedizmir.k12.tr
Kübra Gündoğdu
İdari İşler Uzmanı
kubra.gundogdu@tedizmir.k12.tr
Mustafa Yıldız
Ses, Işık ve Elektrik Uzmanı
mustafa.yildiz@tedizmir.k12.tr
Fahrettin Bozkurt
Teknik İşler Sorumlusu
fahrettin.bozkurt@tedizmir.k12.tr
Rıza Bal
Teknik Personel
riza.bal@tedizmir.k12.tr
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim ve Tanıtım Birimimiz, TED İzmir Koleji ve Türk Eğitim Derneği kurumsal kimliğinin kurum içi ve dışı tüm sosyal paydaşlar nezdinde doğru algılanması, tanınması, korunması ve geliştirilmesi amacıyla çalışır. Bu doğrultuda, iletişim stratejileri geliştirir ve uygular; medya ile ilişkileri yürütür; yazılı-görsel ve dijital iletişim desteği verir; etkinliklerin yönetimini gerçekleştirir; reklam, kampanya ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütür ve dijital medya çalışmalarını yapar.

Kütüphane
TED İzmir Koleji öğretim kadroları ve personel TC Kimlik Numaraları, öğrenciler ise okul numaraları ile üye olup aşağıda belirtilen koşullarda kütüphanemizden yararlanabilirler. Kütüphanemizde,
  • Danışma eserleri,
  • Görsel-işitsel araçlar,
  • Aynı anda birçok kişinin ihtiyaç duyabileceği nitelikteki yayınlar,
  • Dergilerin son sayıları
  • İlköğretim Kütüphanesinde internet bağlantılı bilgisayarlar öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Öğrenciler, önceden randevu alarak ve form doldurarak, ders aralarında ve öğle aralarında bilgisayarlardan yararlanabilirler.
  • Danışma eserleri (Ansiklopediler, Sözlükler vb.) dışarıya ödünç verilmez, sadece kütüphane içinde kullanılabilir, istenildiği zaman fotokopi yoluyla yararlanılabilir.
  • Kütüphanelerimiz tarafından abone olunan veri tabanları; yerleşke içinden, kütüphane web sitesi üzerinden herhangi bir kullanıcı adı ve şifreye gerek duyulmadan kullanılabilir.
Muhasebe ve Finans
Ezgi Demir
Muhasebe Uzmanı
ezgi.demir@tedizmir.k12.tr
Ceren İncirkuş
Muhasebe Uzmanı
ceren.incirkus@tedizmir.k12.tr
Deniz Dede
Finans Uzmanı
deniz.dede@tedizmir.k12.tr
Öğrenci İşleri
Öğrenci işleri birimi her eğitim ve öğretim yılı için yeni öğrenci kayıtlarının yapıldığı, mevcut öğrencilerin kayıtlarının yenilendiği ve tüm öğrencilere ait özlük ve akademik bilgilerin bilgisayar ortamında tutulduğu birimdir. Öğrencilerin bu bilgileri zamanında güncellenerek okulun tüm gerekli birimlerin kullanımına sunulur. Bu birimde öğrencilerin ara karne ve karnelerin basımı da yapılır.

Aslıhan Açıkgöz
Lise Öğrenci İşleri ve Yazı İşleri Yetkilisi
aslihan.acikgoz@tedizmir.k12.tr
Tuğçe Semizler
Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul Öğrenci İşleri
tugce.semizler@tedizmir.k12.tr