Ölçme ve Değerlendirme Birimi, TED İzmir Kolejinin eğitime bakış açısı ve ilkeleri doğrultusunda, Eğitim–Öğretim programlarını planlama, geliştirme ve eğitim sürecinin çeşitli aşamalarında alınacak kararlara temel olacak verileri objektif bir biçimde toplama ve değerlendirme amacıyla çalışmalarını yürütmektedir.  

Okullarda gerçekleştirilen ölçme değerlendirme faaliyetlerinin önemi, eğitim sisteminin işlerliğine yönelik objektif veriler sağlayarak gerçekçi önlemlerin alınmasını kolaylaştırmak olarak da görülebilir.  

TED İzmir Kolejinde öğrencilerin akademik gelişimi TED GM Ölçme Değerlendirme Merkezi, TED İzmir Koleji okul öğretmenleri ve kurum dışından elde edilen ölçme değerlendirme uygulamaları ile takip edilmektedir.  

TED İzmir Koleji Ölçme Değerlendirme Uygulamaları: 

 • Hazırbulunuşluk Sınavları  
 • Hazırbulunuşluk Yabancı Dil Sınavları (İngilizce-PRE) 
 • Level Exit Exam (LEE) - End Of Year (EYE) & TEE (TED Exit Exam), 
 • İzleme Sınavları (TED GM İzleme, ÜDS, ATS, Dış kaynaklı KTT), 
 • Akademik Başarı Sınavları, 
 • Proje, Performans Değerlendirme, Rubrik,  
 • TBU (Temel Beceri Uygulama), 
 • Ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlık amacıyla uygulanan denemeler (LGS, YKS, EILTS, SAT), 
 • MEB Ortak sınavları, 
 • TED Okulları Giriş Sınavı (TOGS), 
 • Bilim İnsanı Yetiştirme Programı Sınavı (BİYPS). 

Yapılan uygulamalar sonrasında elde edilen ham verilerin K12NET sistemi üzerinde değerlendirilerek raporlar hazırlanmaktadır. Bu raporlar sürecin takibine yönelik etütler ve ek çalışmaların planlanmasında yönetime ve öğretmenlere veri sağlamaktadır. Öğrenme sürecini geliştirmek amacıyla öğrenme eksiği olan öğrencilerin belirlenmesini sağlamaktadır. Okulların öğrenme eksikliklerine yönelik etütlerin, faaliyetlerin, ek çalışmaların kapsam ve katılım olarak planlamasını destekleyen verilerin elde edilmektedir. 

Ölçme değerlendirme faaliyetleri öğrenme sürecinin farklı aşamalarında (öncesinde, sırasında ve sonrasında) öğrencilerin ne bildiklerini ne anladıklarını, neler yapabileceklerini anlamalarını kısaca kendi öğrenme süreçlerini keşfetmelerine olanak tanımaktadır. Bunun yanı sıra velilere de öğrencilerinin öğrenmelerini ve gelişimini takip etme ve süreci destekleme imkanı sağlamaktadır. 

Ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlık süreci sürdürüldüğü gibi sonrasında da sonuçlara yönelik raporlar hazırlanmakta geri bildirimlerle paydaşlar bilgilendirmektedir.  

Elde edilen bütün veriler kurum hafızasını oluşturmak amacıyla depolanmakta ve sürece veri sağlamaktadır.