Felsefe- P4C : (Philosophy for Children)

Çocukların sebep-sonuç ilişkisi kurma becerilerini geliştirmek, kendileri için önemli olan kavramlar hakkında düşünmelerini sağlayarak yargıda bulunma, varsayımları sorgulama ve çocukların doğasından gelen merak ve keşfetme becerilerinin açığa çıkarılmasını desteklemektedir.

Okul öncesi felsefe dersinde çocuklar; akıl yürütmeyi, soruşturmayı takip etmeyi, bağlantı kurmayı,  diğerlerinin düşüncesiyle ilgilenmeyi ve fikirlerini kişiselleştirmeden katılımcı olarak farklı fikirleri kabul etmeyi öğrenir.


Ansolon