Dünya standartlarında bir dil yeteneğine sahip nesiller, TED İzmir Koleji’nde yetişiyor! – TED İZMİR KOLEJİ

Dünya standartlarında bir dil yeteneğine sahip nesiller, TED İzmir Koleji’nde yetişiyor!

Yaratıcı fikirler ile çözüm odaklı, girişimci nesiller TED İzmir Koleji ‘nde yetişiyor!
19 Eylül 2019
Dünyada Kabul Gören Bir Bakış Açısı ”Eğitimsel Mükemmellik”: BTEC
19 Eylül 2019

Öğrencilerimizi, yabancı dili etkili kullanan, kültürel etkileşime açık, evrensel değerlere sahip ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir bireyler olarak yetiştiriyoruz.


Ansolon