Drama Eğitimi

TED İzmir Koleji Öğrencileri, TED İstanbul Koleji tarafından düzenlenen Ulusal Forum’a katıldı.
11 Şubat 2019
TED İzmir Koleji 6. Sınıf Öğrencileri Bugün Matematik Dersini Yemekhaneye Taşıdı
13 Şubat 2019

TED İzmir Koleji Sanat Akademisi Drama eğitimlerimiz ile çocuklarımızın yaratıcı düşünme süreçlerini geliştirmek ve geleceğin bireylerine sanat zevki aşılamayı hedeflemekteyiz.

Drama son yıllarda eğitim ve öğretimde sıkça kullanılan bir sanat dalı. Drama eğitimi alan bireyler, bireysel konuşma, yaratma ve kendini ifade etme yeteneklerini geliştirerek, sanat ve topluma, medyaya eleştirel bakış açısı kazandırmaktadır. Özgüveni gelişmiş bireyler, kazandıkları bilgi ve becerilerle kendilerini daha rahat ifade etmektedirler. İçinde bulunacakları yaratıcı algılama süreci ve yaşadıkları haz ile gelecekte sanatın yaratıcı özelliğinden hayatın tüm alanlarında yararlanan bireyler olacaklardır.

Yaratıcı drama, küçük çocukların oyunlarında görülen katılımcının sanatsal duyarlılığını, kendisi, başkaları ve dünya hakkındaki bilincini artıran ve her çocuğun hayal gücünü geliştiren bir öğrenme aracıdır. Öğrenme sürecine çocuğun etkin şekilde katılabilmesi için, duyularını, düş gücünü, imgeleme yetisini devreye sokar. Drama, çocukların yanlış yapma, eleştirilme korkusu olmadan kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmelerini sağlar.


Ansolon