TED İzmir Koleji’ne Yurt Dışından veya Uluslararası Okuldan Başvuran Adaylar için Kayıt Süreci

OKUL ÖNCESİ
Yurt dışından veya uluslararası okuldan gelen Okul Öncesi seviyesine aday öğrenciler, sınıf öğretmeni ve PDR uzmanından oluşan bir komisyon ile görüşürler. Öğrenci adayını tanımaya yönelik yapılan bu görüşmede aday öğrencinin sosyal, duygusal, öz bakım, fiziksel ve bilişsel becerileri bütünsel olarak değerlendirilir. Aday öğrencinin yurt dışında devam ettiği okulu var ise okul tarafından hazırlanmış olan gelişim değerlendirme raporunu okul yönetimine sunması beklenir.

İLKOKUL 

1. Sınıf:

İlkokul 1. sınıflarımıza kontenjan dâhilinde, sınırlı sayıda öğrenci kabul edilecektir.
Ön kayıt yaptıran aday öğrencilere gözlem ve görüşme için randevu verilecektir. Aday öğrenciler, TED Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından, geliştirilen gözlem ve tanıma formları ile okul olgunluğu, dil gelişimi, motor beceriler, dikkat ve algılama düzeyi açısından değerlendirilecektir. Başvuruların kontenjanı aşması halinde başvuru tarihi önceliği dikkate alınacaktır. 

 

2, 3 ve 4. Sınıflar: 

İlkokul 2-3-4. Sınıflarımıza kontenjan dâhilinde, sınırlı sayıda öğrenci kabul edilecektir. 

Bu seviyelere ön kayıt yaptıran aday öğrencilere gözlem ve görüşme için randevu verilecektir. Aday öğrenciler; TED Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından geliştirilen gözlem ve tanıma formları ile; yaş düzeyinden ve ilgili sınıf seviyesinden beklenen bilişsel, akademik, İngilizce ve sosyal gelişim açısından değerlendirilecektir. Başvuruların kontenjanı aşması halinde başvuru tarihi önceliği dikkate alınacaktır. 

Aday öğrencinin yurt dışında devam ettiği okulu tarafından hazırlanmış olan gelişim değerlendirme raporunu ve öğretmeninin hazırladığı referans mektubunu başvuru sırasında okul yönetimine sunması beklenir.
T.C. MEB İl Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan denklik belgesinin kayıt öncesinde öğrenci işleri birimine iletilmesi beklenir.

ORTAOKUL 

Yurtdışından gelen aday öğrencilere öğrenciyi tanımak için randevu verilir. Bu randevuya gelirken yanında en son mezun olduğu ya da devam ettiği okuldan aldığı not döküm belgesini (transkript) getirmesi beklenir. Not döküm belgesi incelenir ve öğrenci ile de konuşularak akademik düzeyi tespit edilir. Ardından aday öğrenci ve öğrencinin ailesi ile bire bir rehberlik görüşmeleri yapılır.

Öğrencinin not döküm belgesi ve rehberlik görüşmesi okul müdürü, ortaokul müdür yardımcısı ve PDR uzmanının bulunduğu komisyon tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucuna göre aday öğrencinin okula kabulüne karar verilir. 

*T.C. MEB İl Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan denklik belgesinin kayıt öncesinde öğrenci işleri birimine iletilmesi beklenir.  

Ortaokul Başvuru Dosyası İçeriği:

• Not Döküm Belgesi (Transkript): Yurt dışından başvuran aday öğrencinin ortaokul dönem/yıl sonu not dökümünü gösteren, devam ettiği okul müdürlüğü tarafından onaylı belgedir. 

  • Sanat Kültür Spor Bilim Dosyası: Güzel sanatlar, dans, müzik ve tiyatro alanlarında yeteneklerini, spor ve bilim alanında başarılarını, kültüreletkinliklere katılımını vurgulamak isteyen aday öğrenciler bir Sanat Kültür Spor Bilim Dosyası sunabilir. Ulusal ya da uluslararası yarışma, festival gibi etkinliklere katıldığına dair video, çalışma örnekleri, başarı sertifikası, ödüller ya da diğer belgeler dosya içeriğini oluşturur. Bu değerlendirmede TED Okulları SKSB Yönetmeliği esas alınır.
LİSE 

11. ve 12. Sınıflar

TED İzmir Koleji Anadolu Lisesi 11 ve 12. sınıflarına yeni öğrenci kaydı alınmamaktadır.
 

Hazırlık, 9 ve 10. sınıflar
Yurt dışından gelen Hazırlık, 9 ve 10. sınıf aday öğrencileri TED İzmir Koleji İngilizce Yeterlilik Sınavını alırlar. Kabul için en az B1 seviyesinde İngilizce bilgisi gerekmektedir. Sınavdan geçerli puanı alan öğrenci ile PDR görüşmesi yapılır. Görüşme öncesinde aşağıda detayları belirtilen dijital başvuru dosyasını hazırlar.
Öğrencinin sınav sonucu, dijital başvuru dosyası ve mülakat görüşmesi okul müdürü, lise müdürü ve PDR uzmanının bulunduğu komisyon tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucuna göre aday öğrencinin okula kabulüne karar verilir.
T.C. MEB İl Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan denklik belgesinin kayıt öncesinde öğrenci işleri birimine iletilmesi beklenir. (Denklik belgesi için velinin üç ay vakti vardır. Denklik belgesi gelmeden e-okul sistemine öğrenci kaydı yapılamaz ve öğrenci not girişi mümkün olmaz. 

Lise Dijital Başvuru Dosyası İçeriği:
Not Döküm Belgesi (Transkript): Yurt dışından başvuran aday öğrencinin ortaokul dönem/yıl sonu not dökümünü gösteren, devam ettiği okul müdürlüğü tarafından onaylı belgedir.
Kendini Tanıtma Yazısı: Aday öğrenci kendisini, ailesini, hobilerini, gelişmiş ve gelişmeye açık alanlarını, çözdüğü ya da çözmek istediği bir sorunu, sevdiği ve sevmediği şeyleri, geleceği ile ilgili düşünce ve hedeflerini, lise yaşamından beklentilerini, neden TED İzmir Koleji Anadolu Lisesi’ni tercih ettiğini anlatan en az 500 kelimelik kendi el yazısı ile bir yazı hazırlar.
• Referans Mektubu: Aday öğrencinin öğrenim gördüğü okuldan 2 öğretmeninin öğrenci hakkında hazırladığı ve kapalı zarfla iletilen mektuplardır.
• Sosyal/Toplum Hizmeti Çalışmaları ile ilgili Belgeler: Aday öğrencinin ilk ve ortaokul süresince katıldığı etkinlikleri, bu etkinliklerde aldığı görevleri, varsa yapmış olduğu toplum hizmeti çalışmalarını, katıldığı yarışmaları ve aldığı dereceleri belgeleyen kaşe/mühür/imza onaylı sertifikalar ve/veya katılım belgeleridir. Bu değerlendirmede TED Okulları SKSB Yönetmeliği esas alınır.
• Sanat Kültür Spor Bilim Dosyası: Güzel sanatlar, dans, müzik ve tiyatro alanlarında yeteneklerini, spor ve bilim alanında başarılarını, kültürel etkinliklere katılımını vurgulamak isteyen aday öğrenciler bir Sanat Kültür Spor Bilim Dosyası sunabilir. Ulusal ya da uluslararası yarışma, festival gibi etkinliklere katıldığına dair video, çalışma örnekleri, başarı sertifikası, ödüller ya da diğer belgeler dosya içeriğini oluşturur. Bu değerlendirmede TED Okulları SKSB Yönetmeliği esas alınır. 

Başvuru formu için tıklayınız.

Kayıt ve Bilgi İçin İletişime Geçiniz: tedizmirkayit@tedizmir.k12.tr