TED İZMİR KOLEJİ’NDE YABANCI DİL

Türk Eğitim Derneği okullarında Yabancı Dil eğitimi;

Türk Eğitim Derneği okullarının en önemli misyonlarından biri olan Yabancı Dil eğitimi, TED İzmir Koleji’nde küreselleşen dünyanın gereksinimleri doğrultusunda, 21.yy becerileri ile donatılmış,yenilikçi bir eğitim programına sahiptir. Avrupa Dil Portfolyosuna uygun hedeflerle özgün olarak hazırlanmış İngilizce Eğitim Programımızın temel amacı; dünya standartlarında bir dil yetkinliğine sahip, sözel ve bilişsel becerilere hakim, ulusal ve uluslararası platformlarda kendilerini en iyi şekilde ifade edebilen, küresel sorunlara duyarlı ve farkındalığı yüksek, eleştirel ve analitikdüşünebilen, tüm bu becerileri sadece öğrenme ortamında değil, hayat boyu uygulayabilenbireyler yetiştirmektir.

KUR SİSTEMİ

TED İzmir Koleji Ortaokul seviyesi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) İngilizce derslerinde kur sistemi uygulanmaktadır. Kur sistemimizdeki öncelikli amacımız; öznel değerlendirmelerden uzak kalarak, objektif ve Avrupa Ortak Dil Çerçeve (CEFR) standartlarına göre, öğrencilerimizi her bir becerideki kazanım ve gereksinimleri göz önünde bulundurarak uygun oldukları seviye sınıflarına yerleştirmektir.

Eğitim – Öğretim yılı başında tüm seviyelerde (5,6,7 ve 8) online yerleştirme sınavı ve sözlü sınav uygulanır. Eğitim-öğretim yılı boyunca öğrencilerin akademik gelişimi, yapılan yazılı sınavların yanı sıra sene ortası ve sonunda uygulanan aşamalı test sistemi ile değerlendirilir ve öğrencinin bir sonraki sene için kur seviyesi belirlenir.

AKADEMİK DESTEK ÇALIŞMALARI

ACHIEVE 3000

Achieve3000, dünyanın farklı gazetelerinde yayınlanmış 10.000’in üzerinde İngilizce makaleyi her bir öğrenciye bireysel okuma seviyesinde ulaştırır. Öğrenciye özel kişisel öğrenme profili sağlayan Achieve3000, öğrencinin akademik okuma beceri gelişimini destekler. Bu platform, öğrencinin İngilizce okuryazarlık gelişimini de yapay zekâ sistemi ile takip eder ve öğretmenine raporlar.

JMUN& GLOBAL CITIZENSHIP KULÜBÜ

Kulübümüz; öğrencilerimizin uluslararası gelişmeleri takip etmelerini ve global bir bakış açısı edinme temelli kazanımlar elde etmelerini hedeflemektedir. Kulüp faaliyetlerimiz arasında uluslararası örgütleri tanımak, sosyal sorumluluk projelerine dâhil olmak, toplumların sosyolojik ve kültürel yapısını incelemek gibi etkinlikler yer alır. Bu etkinliklerin amacı; öğrencilerimize uluslararası ekonomi, istatistik, diplomasi konularında gerçekleşen yenilikleri takip etmek, etkinlikler, organizasyonlar vb. faaliyetler ile küresel meseleleri akademik dil ve yorumlama becerisi ile keşfetmelerini sağlayacak becerileri kazandırmaktır.

MÜZİKAL

Sahne çalışmalarının Yabancı dil öğreniminin iletişim ayağına önemli bir boyut kazandırdığı bilinmektedir. Bu bağlamda, müzikal çalışmaları sayesinde öğrencilerimiz diğer kültürlere karşı kültürel çoğulculuk duygusu besler, dünyadaki kültürel farklılığı anlama imkânı kazanır ve öğrencilerimizin kendini ifade etme kabiliyetleri gelişir.

2. YABANCI DİL

TED İzmir Koleji’nde Ortaokul öğrencilerimize 2. Yabancı Dil olarak Almanca, İspanyolca ve Fransızca dilleri seçmeli ders olarak sunulmaktadır. 2. Yabancı Dil eğitim programımız; öğrencilerimizin, hedef dilin akademik ve günlük hayattaki kullanımlarını ve o dili konuşan ülkelerin kültürlerini edinmeleri amaçlamaktadır.

Sınıf düzeyine göre belirlenmiş, güncel teknik ve metotlarla dört dil becerisinin dengeli bir biçimde geliştirilerek öğretimi hedeflenmektedir. Programın amacı; öğrencilerin ikinci yabancı dillerini iletişim ve etkileşim aracı olarak kullanarak bilgi edinebilmelerini, kendilerini hedef dilde ifade edebilmelerini, kişilerle hedef dili kullanarak etkileşimde bulunabilmelerini ve farklı kültürleri tanıyarak sosyal yönden kendilerini geliştirebilmelerini sağlamaktır.