Kültürlü bir birey içinde var olduğu toplumun tarihsel sürecini bilen, kuşaktan kuşağa aktarılan maddi ve manevi değerlerinin farkında olan ve o değerlere sahip çıkan kişidir. Kültür ise bir toplumun kimliğini oluşturur, diğer toplumlarla olan farklılıkları belirler, o toplumun düşünüş ve yaşayış biçimini şekillendirir.

Bizler tüm TED Okullarında olduğu gibi TED İzmir Kolejinde toplumumuzun her alanında genel kültürü yüksek, etik değerlere sahip, yaşamı şekillendiren ortak unsurlara saygılı bireyler yetiştirmek üzere eğitim ve öğretim içeriğimizi düzenliyoruz.

Akademik müfredatın paralelinde yürüttüğümüz Kültür, Sanat ve Sosyal Etkinlikler Programımız bizler için çok kıymetli. Bu anlamda etkinliklerimizi disiplinler arası çalışmaları zenginleştirmek adına uygulamanın yanı sıra Konuk Yazarları, Sanatçıları, Sahne Sanatları Performanslarını, Gezileri, Sergileri ve farklı uzmanlık alanlarından en seçkin konukları öğrencilerimizle buluşturuyoruz.

Türk Eğitim Derneğinin kuruluşunun temelini oluşturan Genel Kültürlü Olmak felsefesinin doğrultusunda programımızın akışına velilerimizi ve zaman zaman da dışarıdan gelen konuklarımızı dâhil ederek, sadece oluşturduğumuz okul ortamını değil daha büyük grupları da bu anlamda geliştirmek adına bir misyonu sahipleniyoruz.

Bizler Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ‘Milli kültürümüzü, çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkaracağız’. Bu, bizler için en değerli ve anlamlı hedeftir.